SD Helsingborg fortsatta strid mot arbetarerörelsen

Sverigedemokraterna i Helsingborg fortsätter sitt korståg mot arbetarna, arbetarerörelsen och fackföreningsrörelsen. Det började med att man som enda parti i utvecklingsnämnden reserverade sig mot att medlemsavgiften för fackförening skall ”ingå i biståndsbedömning för lägsta norm” [1]. När detta uppmärksammades av mig svarade Sverigedemokraternas representant i utvecklingsnämnden Mickael Rosenberg i en kommentar här på bloggen med att utmåla fackföreningsrörelsen som supporters av rad diktaturer runt om i världen. Men även att fackföreningsrörelsen sysselsatte sig med maffiametoder.

Det sistnämnda påstående är något som redan ett flertal andra Sverigedemokrater, så som Robert Boström [2] och Ted Ekeroth [3], fört fram på den officiella SD-bloggen. Man fortsätter där med att sälla sig in i ledet i den infantila kritiken av fackförningsrörelsen som även de liberala debattörerna Fredrik Federley och Johan Forssell gjort sig skyldig till. Rosenberg deklarerade även att fackföreningsrörelsen enligt hans smak var allt för vänstervridet. (Underförstått: fackets skall straffas därför de är av en annan åsikt än Rosenberg och Sverigedemokraterna)

Nu ansluter sig även den sverigedemokratiska bloggaren Dragan Klaric från Helsingborg till detta korståg. Han har redan gjort sig känd för att det enligt honom skall ses som förolämpande att bli kallad serb och att demonstranterna utanför Hotell Gustav Fröding vid Sverigesdemokraternas Riksårsmöte under helgen skulle jagats bort av ordningsmakten. Bloggen ställer sig frågande: Skönjer vi ett nytt Ådalen i ljuset av Klaric aversioner mot fackföreningsrörelsen och dennes förkärlek till att tillgripa batongen för att jaga iväg demonstranter?

Likväl, som vanligt kommer Klaric med felaktigheter i sitt blogginlägg. I sin rubrik till sitt blogginlägg påstår han nämligen att ”SSU Helsingborg kräver” att ”fackavgift ska betalas med skattepengar”. [4] Något sådant krav finns inte. Något krav behöver inte heller ställas. Detta då Socialtjänstlagen ger direktiv till kommunerna om att ”försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för[…]medlemskap i fackförening”. [5] Sedan är det intressant att Klaric slänger sig med ordet ”svenskfientlig” samtidigt som han enligt många nationella skulle visa prov på ”svenskfientlighet” då Klaric generaliserande säger att han ”aldrig upphört att förvåna” sig ”över hur lite svenskarna bryr sig om vart deras pengar tar vägen”. [6] Att sedan Klaric känner ett behov att kalla mig ”Trutström” säger nog snarare någonting mer om honom än om mig. Heja Dragan!

[1] Sammanträdesprotokoll för Utvecklingsnämnden den 31 januari 2008.
[2] Sdblogg.se, Helt apropå…, 070208.
[3] Sdblogg.se, Försvinn, Facket, 070206.
[4] Dragans SD Blogg, SSU Helsingborg kräver ”Fackavgift ska betalas med skattepengar”, 080508.
[5] Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap. 3 §.
[6] Dragans SD Blogg, SSU Helsingborg kräver ”Fackavgift ska betalas med skattepengar”, 080508

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , ,

4 comments

  1. Fackföreningar är bra. Men Sveriges etablerade fack är uppenbarligen fullständigt förkastliga. Det är hutlöst att facket i Sverige är en Socialdemokratisk maktmaskin, som åsiktsregistrerar arbetare och ständigt bryter mot de mänskliga rättigheterna.

  2. Skönt då att vi har andra fack än sossefacken, t ex mitt eget – SAC.
    http://www.sac.se

    För övrigt har jag svårt att se att sossefacken skulle bryta mot några mänskliga rättigheter.

  3. Det Carl menar är förmodligen den vanliga sverigedemokratiska vantolkningen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. (sd) tror att Artikel 23, 4§ som lyder ”Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.” innebär att vem som vill har rätt att helt sonika gå med i den fackförening de vill. Det gör det såklart inte eftersom fackföreningen har rätt att stifta sina egna stadgar, (och det finns ju inget som hindrar Carl från att starta en egen nazionell fackföreing) men om dessa verkar begränsande för antidemokrater och pseudofascister måste de ju genast tolkas om så att de passar intressena…

  4. Nicklas det hade nog varit annat ljud från dig om det varit kommunister som Sossefakcen uteslutit… Facken ska vara till för alla arbetare och inte vara åsiktspoliser…

    Tyvärr så är facken, förutom extremisterna i Sac hår knutna till sossarna och agerar som deras stödtrupper i vått och torrt…

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *