SD Helsingborg ansluter sig till femklöverns skattepolitik


© Martin Tunström. Björn Söder och Kaarina Andersson.


Sverigedemokraterna här i Helsingborg fortsätter att positionerar sig till höger i svensk politik. Sverigedemokraterna i Helsingborg ansluter sig nämligen till den skattesänkning på 22,6 miljoner kronor [1] som den borgerliga femklövern i Helsingborg vill genomföra i samband med antagandet av 2009 års budget. [2] Till den av Björn Söder förhatliga tidningen Helsingborgs Dagblad uttalar sig Kaarina Andersson, ledamot i kommunstyrelsen för sverigedemokraterna, så som den föreslagna skattesänkningen från majoritetens
sida är för liten:

“Skatten höjdes tidigare. Nu går det bra för kommunen och då ska det visa sig för medborgarna. Även om det inte är så mycket så är det på rätt väg.” [3]

Vi Socialdemokrater i Helsingborg menar snarare att de 22 miljonerna istället skall användas till bl.a. reformer som avskaffandet av den skolmatsavgift [4] som den borgerliga femklövern tillsammans med Sverigedemokraterna återinförde efter det att vi socialdemokrater avskaffat den. [5]

Sverigedemokraterna går även med på införandet av det s.k. vårdnadsbidraget, vars införande man tidigare i kommunfullmäktige motionerat om. [6] I sitt budgetförslag för staden skriver man att “föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ,[…]“ och att “ett högt skattetryck i kombination med kraftiga subventioner av vissa barnomsorgsformer, har gjort att många familjer tvingats välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för att beakta vad som är bäst för just deras barn.” [7] Enligt den föreslagna budgeten från den borgerliga femklövern skulle införandet av vårdnadsbidraget gå på runt 12 miljoner kronor. [8]

Sedan skall noteras att den sverigedemokratiska bloggaren Dragan Klaric blandar bort korten i sin iver att kritisera socialdemokraterna och arbetarrörelsen. Vårdförbundet skall nämligen ses som ”socialdemokraternas springschasar” enligt Klaric i samband med att Aftonbladet skriver att ”vårdfackets strejk är en ren förlustaffär för sjuksköterskorna”. Om Klaric hade varit mer påläst så hade han noterat att vårdförbunet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund anslutet till TCO, inte LO.

Fotnoter:
[1] Dagordning för Helsingborgs kommunfullmäktige den 11 juni 2008, ärendenummer 2 / Budget för 2009, plan för 2010 – 2015 jämte sammanhängande frågor, Dnr 18/2008.
[2] Sverigedemokraternas budgetförslag 2009 för Helsingborgs stad – ”Trygghet och tradition”. / Se sidan 11 där Sverigedemokraterna yrkar bifall till att-sats 1.
[3] Helsingborgs Dagblad, “Övervägande nej till att sänka skatten”, 080603.
[4] Se ”Socialdemokraternas förslag till budget 2009” som kan läsas här. (word)
[5] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007 / Återremitterat ärende angående avgift för skolmåltider i gymnasieskolan, Dnr 00936/2005. Se omröstningsbilaga 1, § 30. Femklövern tillsammans med 4 av 5 sverigedemokrater röstade för ett införande av skolmålsavgiften.
[6] Dagordning för Helsingborgs kommunfullmäktige den 30 januari 2008. Se bordlagd motion om vårdnadsbidrag. Dnr 00703/2007.
[7] Sverigedemokraternas budgetförslag 2009 för Helsingborgs stad – ”Trygghet och tradition”.
[8] Dagordning för Helsingborgs kommunfullmäktige den 11 juni 2008, ärendenummer 2 / Budget för 2009, plan för 2010 – 2015 jämte sammanhängande frågor, Dnr 18/2008. Se 7.2 Skol- och fritidsnämnden.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , ,

20 comments

 1. Konstigt att Vårdförbundet fick stöd av kommunisten Lars Ohly och endast av kommunisten Lars Ohly. Så partipolitiskt obundna var dem. Du kan ju läsa sd:s budget istället för att blanda bort korten själv:

  http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=1003

  För övrigt kan man ju uppmärksamma att du aldrig någonsin skulle skriva något om de frågor där sd är vänster eller positionerar sig till vänster. Det passar ju inte din agenda.

 2. Tobias,

  Jaha, varför skulle det urholka vårdförbundets oberoende därför att Vänsterpartiet ställer sig på vårdförbundet sida i konflikten? I övrigt skall noteras att den oberoende nationella grupperingen Helsingborgskampanjen ställde sig även på vårdförbundets sida, likväl innebar det inte att vårdförbundet förlorade sitt oberoende.

  Blandat bort korten? Var har jag gjort det. Det verkar snarare vara du som blandar bort korten då du inte noterat att jag redan har LÄST SD Helsingborgs budget, se de referenser jag anger bland fotnoterna. Var står det att SD Helsingborg inte skulle plädera för skattesänkningen och införandet av vårdnadsbidraget?

  När det sedan gäller SD Helsingborgs vänsterfrågor så är det av karaktären rätt små av sig. I de stora ideologiska frågorna har man positionerat sig till höger, detta gäller så väl utförsäljningen och ombildningen av det kommunala bostadsbolagets hyreslägenheter i resurssvaga områden (dock med reservation för att man inte ville avyttra till bokfört värde), avskaffandet av avgiftsfria skolmaten bland kommunens gymnasieskolor, sänkningen av den kommunala skattesatsen osv. Jag kan dock dra till minnes att man motsatte sig konkurrensutsättningen av den kommunala förvaltningen ENTEK, dock skriver man i budgeten att man dock inte ser fel att att konkurrensutsätta kommunal verksamhet.

 3. Det säger en del om vem som allierar sig med Vårdförbundet. VF är ju en vänsterorganisation som protesterade mot SKL, som är en borgerlig organisation.

  ”I övrigt skall noteras att den oberoende nationella grupperingen Helsingborgskampanjen ställde sig även på vårdförbundets sida”.

  Källa?

  ”Det verkar snarare vara du som blandar bort korten då du inte noterat att jag redan har LÄST SD Helsingborgs budget, se de referenser jag anger bland fotnoterna.”

  Men du återger inget av det som är vänster eller positivt för vänstern.

  ”När det sedan gäller SD Helsingborgs vänsterfrågor så är det av karaktären rätt små av sig.”

  Källa?

  Jag vet inte hur det är i HBG, men i flera kommuner, även i Skåne, har sd sagt nej till utförsäljningar.

 4. Tobias Lindgren skrev:
  ”Det säger en del om vem som allierar sig med Vårdförbundet.”

  Vem som helst kan sympatisera med vårdstrejken och vårdförbundet, det är inget vårdförbundet kan förhindra om de inte inför diktatur och förvägrar folk att sympatisera med dem. Men återigen; ”varför skulle det urholka vårdförbundets oberoende därför att Vänsterpartiet ställer sig på vårdförbundet sida i konflikten?” Stora delar av svenska folket sympatiserade med deras strejk, där fanns säkerligen en hel del borgerliga politiker.

  Tobias Lindgren skrev:
  ”Källa?”

  Helsingborgskampenjens hemsida, “Helsingborgskampanjen stödjer strejkarna“, 080424.

  Tobias Lindgren skrev:
  ”Men du återger inget av det som är vänster eller positivt för vänstern.”

  Men jag återger de större frågorna av ideologisk karaktär. Skiljelinjen i svensk inrikespolitik är inte att parti x vill införa jourskoleenhet eller att samma parti vill att uppdra kommunstyrelsen att utreda möjligheten att börja sända
  kommunfullmäktigemötena via webben, utan att parti x vill införa vårdnadsbidrag och sänka skatten.

  Tobias Lindgren skrev:
  ”Jag vet inte hur det är i HBG, men i flera kommuner, även i Skåne, har sd sagt nej till utförsäljningar.”

  Källa?

 5. Hej där Martin,
  Du var tvungen att blanda in mig i ditt inlägg! Du kunde inte hålla dig eller hur?

  Vad jag menar är att alla fackliga organisationer med LO i spetsen är socialdemokraternas springschasar och har varit så i lång tid! Se bara på att man från de fackliga organisationerna fortfarande betalar till socialdemokraterna med medlemspengar! Sen ska vi inte snacka om partipolitiskt obundet fack, det finns inga politiskt obundna fack därför att facken är och kommer alltid att var just det springschasar åt socialdemokraterna. Att vårdförbundet är anslutet till TCO och inte till LO gör tyvärr ingen skillnad!
  Att sen vårdförbundet blåste alla sina medlemmar är väl inget underligt, SKAF gjorde detsamma mot sina medlemmar 2003! Jag förstår att du vill skydda ditt parti, jag gör detsamma. Men att försöka dra några floskler för mig och alla de som vet var facket står när det gäller politiken i Sverige är bara befängt och glyttigt av dig. Önskar dig en trevlig och solig helg. \Dragan

 6. Klart jag måste beröra felaktiga påståenden från din sida. 😉

  Att du anser att de fack som är anslutna till Landsorganisationen är ”springschasar” åt socialdemokraterna tar jag som en intäkt för att samarbetet mellan arbetarrörelsens två grenar (politiska och fackliga) inte uppskattas av sverigedemokraterna. Så långt väl.

  Men att vårdförbundet skulle vara ”springschasar” åt socialdemokraterna i allmänhet – och vid den nyligen avslutade vårdkonflikten i synnerlighet – skulle jag vilja ha lite mer information om, skulle du kunde delge oss information om detta?

  Varför är det ingen skillnad att vårdförbundet är anslutet till TCO och inte LO?

  Att TCO och SAP har gemensam syn i en rad frågor förändrar inte faktumet att TCO och vårdförbundet är fristående Socialdemokraterna. TCO och Folkpartiet har också en rad gemensamma åsikter. De flesta partier har nog åsikter som stämmer överens med TCO:s, det parti som kanske ligger längst ifrån är väl Centerpartiet som vill inskränka strejkrätten genom förändrade regler för sympatiåtgärder.

  Sedan skulle det vara intressant att få reda på vilket sätt vårdförbundet handlat fel i konflikten och vad de skulle ha gjort enligt dig?

 7. Martin den där sista frågan ska du ställa till vårdförbundets medlemmar som blev blåsta. Men om du söker så finner du nog svaret på den frågan. Men jag ska ge dig en vink… Retroaktivt, semester, o.s.v. som vårdförbundtes medlemmar nu blev blåsta på p.g.a. en meningslös strejk… 😉

 8. Det jag menade; vilka arbetsmetoder hade enligt dig resulterat i att de mål som man hade skulle ha uppnåtts? Du menar helt enkelt att man skulle försätta strejka? Till strejkkassan var slut? Du vet att arbetsgivarna, i detta fall du och jag, i form av SKL tjänande på strejken då man slapp betala ut löner? Själv tycker jag liksom du och de flesta att vårdförbundet borde fått mer, men jag tycker det är intressant att människor gnäller på vårdförbundet men inte kan visa hur de skulle ha agerat.

  För övrigt tar jag din senaste kommentar som att du inte längre ser vårdförbundet och TCO som “springschasar” åt socialdemokraterna.

 9. Jag har inget behov av att visa hur jag skulle ha agerat! Jag har inte det förtroendeuppdraget som vårdförbundet har tilldelats av sina medlemmar! Men du skulle kanske ha kollat av på Google innan du skrev om detta! Läst vad vårdförbundets medlemmar tycker att vårdförbundet borde ha gjort! Vi kan kasta denna boll mellan oss tills vi går i pension, men jag har min åsikt och du har din åsikt! Kan vi inte enas om detta och gå vidare? Vad gäller frågan om springschasar så känner jag inget behov av att behöva förklara mig ytterligare i denna fråga!

  Nu ska jag dricka kaffe och sen ska vi ner på Råå och ta ett långt dopp i vårt vackra Öresund som flyter förbi sundets pärla, vårt vackra Helsingborg!

  Ha en solig och varm söndag 🙂

 10. Dragan Klaric ger en fin insyn i hur den fackliga kunskapen ligger inom Sverigedemokraterna. Som vanligt. TCO och SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) är helt partipolitiskt obundna och agerar inte ”springschasar” åt någon. Att det sedan är en politisk handling att engagera sig fackligt som knappast ligger åt höger, är en annan sak.

 11. När vänsterrasister som kallar mig för husneger skriver en kommentar på en seriös blogg som Martins blir jag mörkrädd. Att en viss ful bloggare släpper igenom denna vänsterrasist är förståeligt med tanke på att de bägge är rasister! Extrema vänsterrasister som hatar människor med en avvikande åsikt undanber jag mig. Vad denna vänsterrasist än tycker så är det av föga intresse för mig, ville bara uppmärksamma Martin på att denna extrema vänsterrasist Nicklas Eriksson kan dra ner populariteten på Martins blogg! Jag tror inte att Martin vill förknippas med extrema vänsterrasister som denna Nicklas Eriksson från Göteborg!

 12. Med den logiken skall jag inte acceptera kommentarer från dig och andra sverigedemokrater då ni representerar ett främlingsfientligt parti. Med tanke på mitt blogginlägg om ditt förhållningsätt till serber så kanske du också skulle vara lite lugnare. Så länge som man inte använder sig av rasistiska och främlingsfientliga tillmälen i kommentar på min blogg ser jag ingen anledning till att förhindra människor från att skriva på min blogg. Gränsen går dock när det gäller individer som i stor grad enbart kan syssla med personangrepp mot min person. (Se låsaspersonerna ”Jorma Lindgren” och ”Roberth Ström”)

 13. Min gode Martin du säger ”Med den logiken skall jag inte acceptera kommentarer från dig och andra sverigedemokrater då ni representerar ett främlingsfientligt parti.” Men var är dina fakta i detta påstående? Har du konkreta bevis och fakta som stödjer ditt påstående att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga? Och då menar jag inte de floskler som sprids bland socialdemokrater och ful bloggarens paranoida inlägg! Mitt förhållningsätt till Serber? Om du menar att jag inte vill bli kallad för Serb för att jag är av Kroatisk börd så har du rätt! Men att ful bloggaren sen utnyttjade detta och vände in och ut på mitt inlägg är något som får stå för honom och för dig som hakade på! Vad de så kallade låtsaspersonerna som du kallar dem skriver om dig är inget jag styr över. Men du vet att Nicklas Eriksson är en rasist och du har läst hans kommentar på ful bloggarens blogg och du anser ändå att denna rasist ska få utrymme på din blogg. Ja där ser man, jag som trodde att socialdemokraterna bekämpade alla former av rasism. Men som man kan mista sig! Rasism riktad mot invandrare med avvikande åsikter är tydligen accepterat av socialdemokraterna.

 14. Varför jag ser Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti? Jo, därför man genom sitt partiorgan (SD-kuriren) utmålar invandrare, genom selektiv nyhetsrapportering, som kriminella. Att man vill påvisa att invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken genom att referat till den av Brottförebyggande rådet (BRÅ) framtagna rapporten ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” (Rapport 2005:17) det är en sak. Men att ta upp enskilda brottshändelser bevisar ingenting, mer än att man vill skapa aggressioner bland läsarna mot den invandrade populationen.

  Du såg det som förolämpande att bli kallas serb, där med anser du att det är något fel på serber. Hade du inte haft något problem med serber så hade du inte sett det som förolämpande. Med tanke på att du är ansluten till det, enligt mig och andra personer, främlingsfientliga sverigedemokraterna skulle så ställer det dig i sämre dager.

  Men återigen. Vem som helst får skriva på min blogg, så länge de håller sig inom svensk lagstiftning vid sina kommentarer (på min blogg) och så länge de inte (till en viss grad) förolämpar mig som person. (Vilket de av mig tidigare nämnda låsaspersonerna har gjort) Skulle företrädare för NSF eller Nationaldemokraterna skriva här skulle jag låta kommentaren publiceras, så att jag skulle kunna bemöta påståendet.

  Beakta nu att ämnet för mitt blogginlägg är SD Helsingborgs förehavande i Helsingborgs kommunfullmäktige och ditt påstående om att det av TCO anslutna Vårdförbundet skall ses som “socialdemokraternas springschasar”. Således, besvara Nicklas Eriksson och håll dig till ämnet. Vill du debattera vidare om vem som skall få kommentera på min blogg och varför Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti så skall du göra det med mig per mail.

 15. martin

  ditt lilla hjärntvättade socialist. du tror att du står för demokrati och solidaritet
  men det du och ditt vansinnesparti står för är ren diktatur,åsiktsfascism och
  en politik som leder till den slutliga undergången för sverige.

  kan du inte ta och gå upp i rök bara? dina fjanterier såsom anmälningar av
  folk hit och dit samt förtal av alla som inte hyllar mångkultur etc kommer aldrig
  ge något resultat. partier som SD är här för att stanna. du ocg din vansinnespolitik är på väg utför dock.

  kan förresten inte du och marteus och jinge bilda hata sd klubb där ni kan tävla om vem som hatar sd mest. typ den som skrivit mest hat artiklar vinner.

 16. Joel Ekberg,

  Annars heter det din hjärntvättade socialist. Men hur kommer det sig att jag skulle vara hjärntvättad? När det så gäller mitt parti, socialdemokraterna, så skulle det vara intressant att få se hur du skulle kunna påvisa att de propagerar för ”diktatur,åsiktsfascism och en politik som leder till den slutliga undergången för Sverige”? Kan du referera till partiprogrammet för att så är fallet? Eller varför inte till avhandlingar, litteratur osv. som visar det du påstår dig veta?

  Sedan skulle kunna vara av intresse för mig att veta vad du avser med att jag skulle anmäla folk ”hit och dit”? Mig veterligen har jag endast anmält Johan Forssell, det innebär inte att man kan säga att jag skulle anmäla människor ”hi och dit”. Sedan skulle jag också vilja veta på vilket sätt jag ”förtalar” människor som ”inte hyllar mångkultur”? Mig veterligen är förtal ett brott.

  Det övriga från din sida var snömos.

 17. Martin,

  Tack för att du svarar på mitt inlägg som kanske inte var alltför snällt. (I övrigt kan jag skillnaden på mitt/ditt/ din/min etc men skrev inlägget snabbt
  och missade att korrekturläsa) Men jag tycker verkligen att du, liksom de flesta ungsossar – köper grisen i säcken – dvs myten om solidaritet och demokrati. detta säger ju alla partier att de står för – och inga mer än socialdemokraterna. Ni missbrukar verkligen orden i fråga. Även dagens diktaturer hävdar att de är ”demokratiska”.

  Så vad gör socialdemokraterna mer demokratiska och solidariska än andra partier? Att man vill ha det högsta skattetrycket i världen? Att man med alla medel man kan försöker stämpla ordet rasist i pannan på alla som nu efter lång lång tid börjar invända mot den förda invandringspolitiken? Att man in i det sista vägrar med att debattera med demokratiskt valda partier? (SD) att man till och med censurerar och stänger ned folkvalda partiers hemsidor? (Freivalds) Att man samarbetar med EXPO och till varje pris försöker tysta SD och liknande partier?

  Att man sätter folk i livslånga utanförskap med sjukbidrag/socialbidrag som 99% inte tar sig tillbaka ifrån? Att man vill lagstifta om invandring tex utan att ens fråga vad det svenska folket (som tvingas finansiera eländet) tycker? Att Mona Sahlin till varje pris INTE ville ha en ny folkomröstning om EU? Att man under 60 – 70 år fört en bostadspolitik ala sovjetunionen som motverkar sitt syfte och verkligen skapar den segregation som man från början var emot?

  Nej Martin detta är varken demokratiskt eller solidariskt. (Och detta säger jag som själv en gång i tiden kallade mig socialdemokrat – uppvuxen på 70 talet under palmetiden) Det kan sägas att moderaterna inte gör ett speciellt mycket bättre jobb, men det sista sverige behöver är socialdemokratisk politik.

  I övrigt – med att anmäla folk hit och dit – du satte bla ju dit någon meningsmotståndare för fusk med TV licens, inte så imponerande direkt. (de flesta – ca 90% av svenska folket vill förresten en gång för alla lägga ner skiten med tv -licens/radiotjänst. en gammal statlig kontrollmyndighet som gjort sitt och fortfarande agerar likt gamla sovjetunionen runt 1960 med spionage på medborgarna). Detta om detta.

  [Korrekturläst av administratör, och då placerat ut stor bokstav vid begynnelsebokstav efter punkt och vid vissa namn]

 18. Det är bara att le åt Klarics stolliga utfall, Martin. Han svarar inte av en enkel orsak; han har inte tillräcklig kunskap.

  Han erkänner sin okunnighet gång på gång på gång och skäms inte ett dugg för det.

  Du kanske lär dig något om hur svensk fackförening fungerar någon dag, Dragan, men jag betvivlar det.

  Sådär, bara att vänta på kvällens hotsamtal då.

 19. Joel Ekberg,

  Vad för ”myt om solidaritet och demokrati” är det som vi unga socialdemokrater ”köpt grisen i säcken”? På vilket sätt missbrukar vi de två orden? Det finns inget egenvärde i att ha så hög skattekvot som möjligt. Det som är av vikt är om vi genom skatter kan finansiera skola, vård, omsorg, polis, militär, infrastrukturprojekt, transfereringar för inkomstutjämning osv.

  Självklart stämplar vi inte alla som är kritiska mot den förda invandringspolitiken för rasister. Det är hur man kritiserar invandringspolitiken och vilken bevekelsegrund man har för den kritiken som vi reagerar på. Man kan vara kritisk mot den förda invandringspolitiken samtidigt som man står upp för ett solidariskt flyktingsmottagande. Partiet har ventilerat kritik mot att det är ett visst antal kommuner som tar det solidariska ansvaret för flyktingsmottagandet i det här landet. Även jag har kritik mot den förda invandringspolitiken. Jag anser att 1.) den fria bosättningsrätten bör avskaffas 2.) och att flyktingströmmen till vårt land jämnt fördelas mellan våra svenska kommuner efter principen a. att där man ges störst möjlighet till sysselsättning b. och bostad. 3.) Men även att praktikarbete ges större utrymme inom SFI-utbildningen.

  Värt att påpeka att man i en demokrati fritt får bestämma vem man vill debattera mot. Där med är det inte odemokratiskt att inte ta debatten med Sverigedemokraterna. Det är snarare en demokratiskt rättighet att få bestämma på vilket sätt man vill föra debatten. Sedan bör nämnas att socialdemokraterna inte censererat Sverigedemokraternas hemsida. Jag har i ett blogginlägg visat att så inte är fallet:

  ”I sitt blogginlägg menar han att ”Socialdemokrater har stängt ner hemsidor för partier som man anser vara ett hot emot sina egna politiska intressen.” Bloggaren preciserar sig inte vilka partier (notera ”pluralis”, flera) han avser, men jag förmodar att han bl.a. avser den felaktiga uppfattningen att någon annan än Sverigedemokraternas eget webbhotell (Levonline) stängde ner partiets hemsida och hemsidan för partiets partiorgan, SD-kuriren.

  Att SÄPO och UD på något sätt skulle ha använt sig av tvivelaktiga metoder för att få webbhotellet Levonline att stänga ner Sverigedemokraternas och SD-kurirens hemsida förnekades av Levonlines vd Torkel Nyberg som till TV4 sa att samtalet med UD inte uppfattades som påtryckningar utan att han ”uppfattade samtalet som naturligt”. [1] Experten på tryck- och yttrandefrihetsfrågor Peter Danowsky som uttalade sig i Dagens Nyheter den 10 januari 2006 menade att det inte vara så anmärkningsvärt och att ”om Säpo eller UD bedömer att det finns en hotbild och sedan förmedlar denna till webbhotellet så gör de dem en tjänst.” [2]

  Vid en vidare undersökning från Justitiekanslern (JK) och Konstitutionsutskottet (KU) visade det sig att varken SÄPO eller UD agerat fel. Justitiekanslern slog fast följande:

  ”Justitiekanslern konstaterar att det ifrågasatta agerandet inte har inneburit något brott mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud och att det utifrån vad som framkommit inte finns skäl till kritik mot Säkerhetspolisen eller mot berörd tjänsteman hos Utrikesdepartementet.” [3]

  Konstitutionsutskottet gick senare på samma linje i och med man menade i ett betänkande att “UD-tjänstemans besök hos webbhotellet Levonline, med anledning av publiceringen på en hemsida som drivs av Sverigedemokraterna, innebar inte att man bröt mot censurförbudet”, men man ansåg “dock att agerandet inte kan anses som lämpligt.” [4]”
  Källa: En jorm, är en jorm är en jorm

  När det sedan gäller lagstiftning om invandring (Vad avses?) och vad människor tycker så är det på det viset att lägger man sin röst på socialdemokraterna så är det så att det finns en rad frågor som kan inte behöver vara överens om. Huvudpoängen är att man i grunden sympatiserar med den politik som ett visst parti propagerar för. Jag röstar på socialdemokraterna trots att man pläderar för en avveckling av kärnkraften därför att jag sympatiserar med en rad andra frågor som socialdemokraterna förespråkar. Så fungerar den representativa demokratin.

  När det så gäller bostadspolitiken får jag intrycket att du förespråkar marknadshyror. Införandet av marknadshryror på bostadsmarknaden skulle innebära en kraftig segregering av människor.

  När det sedan gäller Johan Forssell så har mig veterligen inte denna dömts till brott mot Lag (1989:41) om Tv-avgift. Men huvudpoängen är att du faktiskt skrev att jag skulle ha gjort ”anmälningar av folk hit och dit”. Mig veterligen har jag bara anmält Johan Forssell och ingen annan. Så mina två frågställningar kvarstår fortfarande; på vilket sätt skulle jag ha gjort ”anmälningar av folk hit och dit”? Och på vilket sätt har jag förtalat människor?

 20. Sedan, samma regler gäller för dig Joel som för Dragan. Vill du debattera vidare, och det inte berör ämnet för mitt blogginlägg, så får du göra det via e-post.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.