När Per Albin Hansson var i Helsingborg

I går var jag återigen nere på folkrörelsearkivet i Helsingborg. Precis som vid de föregående tillfällena kunde jag inte låta bli att studera arkivet för SSU i Helsingborg. Under genomgången hittade jag så väl diabilder som magnetband. Men även tidigare nr av tidskriften “Frihet” och tidningsartiklar (i huvudsak från Helsingborgs Dagblad och Arbetet) om SSU-verksamhet från 50, 60, 70 och 80-tal. Mycket intressant eftersom man får inblick i vilka kampanjer man på den tiden drev.

Men det som särskilt väckte mitt intresse var att Helsingborgs Socialdemokratiska Ungdomsklubb 1933 givit ut en jubileumsskrift då man firade 15-årsjubileum. I skriften, som jag för övrigt lånat hem, gör bl.a. socialdemokraternas partiordförande och Sveriges statsminister Per Albin Hansson en återblick till dennes första minne av Helsingborg i och med att han av kamraterna i Helsingborg 1903 blivit ombedd att “medverka vid bildandet av en socialdemokratisk ungdomsklubb”. Anledningen var att partiet ansåg att dess första ungdomsförbund Socialistiska Ungdomsförbundet allt mer började avvika från partiets ideologi. Därför bildades Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDUF) 1903 och då i Malmö. Nu försökte alltså Per Albin Hansson, tillsammans med några kamrater, att bilda en klubb i Helsingborg:

”Vi kunde glädja oss åt en talrik och intresserad publik och gingo till verket med bestämda förhoppningar om ett gott resultat. Det blev emellertid ingen socialdemokratisk ungdomsklubb den gången. Den överväldigande majoriteten på mötet utgjordes av medlemmar i ungsocialistiska klubben och det var på förhand överenskommet, att man skulle höra på oss och sedan låta oss draga våra färde med oförrättat ärende. Så säker kände man sig på den ungsocialistiska kanten beträffande sitt grepp över den vakna arbetarungdomen i Hälsingborg. Jag är ganska viss om att man då svor på, att socialdemokratiska ungdomsrörelse icke skulle få fotfäste i Sundets pärla. Ungsocialisterna levde i den tron, att det bara var en tidsfråga när socialdemokratin skulle vara undanträngd och ungsocialismen triumfera.”

När en klubb i Helsingborg till Socialdemokratiska Ungdomsförbundet bildades vet jag inte, men jag får väl fortsätta göra efterforskningar på folkrörelsearkivet. Likväl, 1917 var det åter dags för ett nytt ungdomsförbund till Socialdemokraterna. Vid partisplittringen det året antogs en resolution vid partikongressen som i praktiken skiljde ungdomsförbundet (SDUF) från partiet. Därför bildades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Det nya ungdomsförbundet skall ”genast [fått] förligt vind i seglen och 1918 bildades klubb i Hälsingborg” och initiativet till bildandet av klubben ”togs av dåvarande redaktören i Skånska Social-Demokraten, Nils Karleby”. Dock skall ”Starten var[it] mycket blygsam. Endast sju unga män, vilka under vintern 1917 arbetat tillsammans i en studiecirkel, utgjorde grundläggarna.” Sedan dess har det gått rätt bra med den socialdemokratiska ungdomsverksamheten i Helsingborg och något splittringsförsök inom SSU Helsingborg känner jag inte till.

En annan skrift som jag lånat hem är nr tre av tidskriften Frihet året 1986. Det som där fångande mitt intresse var en artikel med rubriken ”Fascism på svenska – ett myller av sekter” som behandlar de nationella grupperingarna i Sverige, bl.a. föregångaren till Sverigedemokraterna dvs. kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). Artikeln kan du läsa här nedan i form av pdf-fil. Jag kommer inom snart även lägga upp den av mig här ovan nämna jubileumsskriften, och då på SSU Helsingborgs hemsida.

Artikelsidor: 1, 2, 3, 4 och 5.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 comments

  1. Klart det är, du visar på dålig historisk kunskap. De ledande personligheterna i BSS, och grundarna, var också de som medverkade i bildandet av Sverigedemokraterna, så som Leif Zeilon (Ericsson) och Sven Davidsson. Förvisso gick man sedan samman med Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet. Men Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 i Stockholm då BSS-fraktionen i Sverigepartiet i ett extra årsmöte beslutade på dagordningspunkten 9 att Sverigepartiet skulle byta namn till Sverigedemokraterna. (Källa: Protokoll från SVP:s årsmöte (BSS-fraktionen), 880206.) Till talesman för partiet valdes Leif Zeilon och Johnny Bergh.

  2. Tobias,

    I övrigt skall påpekas att Jimmy Windeskog, som vid tillfället var ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU), i ett program från Radio-SD 1996 påpekade att BSS var Sverigedemokraternas föregångare:

    ”Han [Bo Strömstedt] skrev ett brev till BSS, vår föregångare, 1980 tror jag, där han öppet förklarade om inte vår verksamhet var olaglig så skulle han se till att den blev det.”
    Källa: Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88mhz, 960608

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.