Klaric och rättvisan

I tron om att en dom i Svea hovrätt ger denna rätt att använda sig av ett flertal upphovsskyddade bilder utan tillstånd genom s.k. skärmdump fortsätter den sverigedemokratiska bloggaren Dragan Klaric att på sin blogg publicera bilder från en rad nätpublikationers artiklar. Till de drabbade tidningarna/redaktionerna hör bl.a. Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Expressen och Aftonbladet.

I ett flertal blogginlägg har Klaric försökt urskulda sig med att en relativt färsk dom från Svea hovrätt “kommit fram till att publicering av skärmdumpar av en webbsida på en annan webbsida inte innebar intrång i rättigheterna till de bilder som var publicerade på den avbildade webbsidan.” [1] (ett uttalande som Dragan för övrigt kopierat in från bloggaren Karl Jonssons blogg cyberlaw utan att ange citationstecken runt texten vilket visar på att Klaric inte känner till ”god sed” vid citering)

Problemet för Klaric del är att det förefaller sig som så att denna inte läst domen, utan att denna förlitar sig uteslutande på två bloggartiklar, där den ena är från den tidigare nämnda Karl Jonssons blogg och det andra från Tommy k Johanssons blogg. Dock verkar inte Klaric läst en av bloggartiklarna ordentligt, nämligen Karl Jonssons, då det i dennes bloggartikel faktiskt står att Svea hovrätt ansett att bilderna som figurerat i en skärmdumpen varit ”små och knappt urskiljbara för ögat” och därför ”anser hovrätten att de är en sådan oväsentlig del av webbsidan att undantagsregeln i 20 a § är tillämplig. Enligt denna regel krävs inte tillstånd för användning av verk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild.” Vilket knappast varit fallet i de fall där Klaric olovligt använt sig av, genom skärmdump, upphovsskyddade bilder på sin blogg.

Då jag har tillgång till domen kan jag också konstatera att det är som så bloggaren Karl Jonsson skriver. I sin bedömning skriver Svea hovrätt att:

”I skärmdumpen på XXXXs hemsida är emellertid bilderna – som inte är möjliga att förstora – så små att de knappt är urskiljbara för ögat. Även med beaktande av att själva skärmdumpen, som helhet betraktad, har använts av XXXXXX i marknadsföringssyfte, kan hovrätten därför inte instämma i tingsrättens bedömning att de i skärmdumpen ingående minimala bilderna har haft ”en central roll” på XXXXXXXs hemsida. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten alltså att bilderna är en sådan oväsentlig del av hemsidan att undantagsregeln i 20 a § första stycket andra meningen upphovsrättslagen är tillämplig på XXXXXXXs förfoganden över bilderna.” [2]

För Klaric är det dock en ”tolkningsfråga! Jag gör som bland annat radiotjänst och andra svenska myndigheter gör när de tolkar lagar och domslut! Jag tolkar den till min fördel! Om någon inom den svenska media tycker att jag gör en feltolkning av Svea hovrätts dom då får ni väl överklaga Svea Hovrätts beslut till högre instans!” [3]

Det återstår att se om detta resonemang kommer hålla. Vad bloggen erfar skall Klaric snart erhålla en faktura från Expressen för det olovliga bildanvändandet.

[1] Dragans SD blogg, Att publicera skärmdumpar på sin Internetsida är tillåtet enligt Svea Hovrätt!, 080710 och Dragans SD blogg, Skärmdumpar strider inte mot upphovsrättslagen!, 080714.
[2] Svea Hovrätt, 2008-07-01. Mål nr FT 685-08.
[3] Dragans SD blogg, Skärmdumpar strider inte mot upphovsrättslagen!, 080714.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.