Beräkna kostnaden för sända fullmäktige via webbtv

Har lämnat in en motion till Helsingborgs kommunfullmäktige som pläderar för att man skall utreda kostnaden för att börja sända kommunfullmäktigesammanträdena via webbtv:

Motion till Helsingborgs kommunfullmäktige om att utreda kostnaden för att börja sända kommunfullmäktigesammanträdena via webbtv

Utgångspunkten för vår typ av demokrati är att väljarna var fjärde år genom val lägger sin röst på någon av de partier som ställer upp i valet. Därefter är det av vikt för medborgarna att följa hur det parti de lagt sin röst på agerar i våra offentliga och beslutande organ. Hur har mitt parti verkat i fullmäktige? Har de utgått från de vallöften de gick till val på vid voteringar och debatter i kommunfullmäktige? Förtjänar de mitt fortsatta förtroende? Detta är frågor som väljarna förhoppningsvis ställer sig inför nästkommande kommunalval. Där med är det av vikt för vår demokrati att medborgarna ges möjlighet till insyn hur de politiska partierna agerar i kommunfullmäktige. Detta gäller så väl de partier som verkar inom majoriteten som i minoriteten.

Idag ges den möjligheten genom att våra medborgare kan bevittna sammanträden för kommunfullmäktige genom fullmäktiges åskådarläktare. Man kan också tillgodogöra sig information hur de politiska partierna agera i fullmäktige genom de protokoll som läggs upp på hemsidan för Helsingborgs stads diarier. Där till kan man också begära ut ljudupptagning från enskilda sammanträden för kommunfullmäktige. Även stadens största tidning, Helsingborgs Dagblad, skriver om de ärenden som tas upp i fullmäktige.

En ytterligare kanal mot medborgarna som skulle kunna användas för att förmedla vad som händer i fullmäktige är s.k. webbtv. Med webbtv avses att man via internet förmedlar rörliga bilder, eller tv som det heter i vardagligt tal. Detta kan ske dels genom streamingteknik (se strömmande video) för att göra det möjligt att sända direkt från när fullmäktige sammanträder, men också lägga upp inspelningar under en längre tid så att besökare av stadens hemsida kan se tidigare fullmäktigesammanträden i efterhand. (s.k. ”on demand”)

Genom webb-tv ges medborgarna möjlighet till att tillgodogöra sig information om de beslut i kommunfullmäktige utan att detta gått igenom en tredje parts filtrering. Det blir fråga om en primärkälla liksom de ljudinspelningar som fullmäktige tar upp och som medborgarna har rätt att begära ut. Men att även en ytterligare kanal gör det möjlig för medborgarna att sätta sig in i det politiska livet i kommunfullmäktige och detta på ett mer levande sätt än vad som är fallet vid närradiosändningar, tidningsartiklar och löpande rapportering via hemsida. Där med ökar vi insynen för stadens medborgare och stärker därför vår kommunala demokrati.

Studerar vi landets kommuner ser vi att såväl små som stora kommuner idag redan gör det möjligt för deras kommuninvånare att se direkt och i efterhand kommunfullmäktigesammanträden på kommunens hemsida. Närmaste exemplet är Landskrona kommun som bara för några månader sedan började med webb-tv för kommunfullmäktigesammanträden. Andra skånska exempel är Malmö och Lund. Även landets riksdag möjliggör för landets medborgare att tillgodose sig webbtv genom deras hemsida.

Möjligheten kanske finns att i samverkan med lokala och regionala närtvkanalerna pressa kostnaderna för sändning av webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträden. Där med skulle man kunna stärka det lokala näringslivet avseende medieproduktion. Även stadens skolor skulle kunna involveras i det hela. Dels i form av att medieprogrammet på Filbornaskolan skulle kunna skicka praktikanter som ett led i deras utbildning, men även dels genom att videoupptagningar av fullmäktiges sammanträden skulle kunna användas som en del i en skolas samhällsundervisning genom att visa delar av fullmäktiges sammanträde för att öka förståelsen för hur fullmäktige arbetar och vilka frågor som behandlas.

Kommunfullmäktige förelås därför besluta;

Att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att utreda konstnadsbilden för införandet av s.k. webbtv vid kommunfullmäktigesammanträdena och sedan återkomma med utredningen till fullmäktige.

(Motionen finns även att läsa, i form av en pdf-fil, via stadens diarie , tryck här)

Andra skriver intressant om: , , , , ,

7 comments

 1. Mycket bra inlägg och jag håller med dig i denna fråga. Nu blev du chockad att en Sverigedemokrat säger att han håller med dig 😀 Men det är ett faktum att många andra erbjuder sina kommuninvånare webb sänd kommunfullmäktige och då är det konstigt att det inte finns kompetens i Helsingborgs kommun att genomföra detta till gagn för kommuninvånarna.

  Som sagt mycket bra initiativ Martin 😉

  Hälsningar

  Dragan

 2. Nja, inte chockad då jag vet att även sverigedemokrater, i andra kommuner, har motionerat om liknande frågor, och sedan är ju frågan knappast något som kan ses som något som skiljer partierna. Men jag får tacka för den positiva responsen Dragan!

 3. Motionen går inte att läsa, men det låter som en bra fråga. Vi har i både Örebro kommun och Örebro läns landsting webb-sändningar med kamera. Det ger intresserade en alldeles utmärkt möjlighet att följa fullmäktige, dels live och sen för att kunna gå tillbaka och se tidigare fullmäktigen.

  Hoppas den går igenom!

 4. Blogga på nu! Jag ska börja igen x’D Skrev mitt första inlägg idag sen maj typ.

  Hade varit kul om du kommenterade Lissabonfördraget, skulle vara intressant att se vad du tycker =) kram

 5. Hej Lars,

  Tack för tipset, men jag har inte möjlighet då jag skall på KF-gruppmöte med Socialdemokraterna och dessförinnan träffa S-gruppen för Helsingborgshems styrelse.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.