Svar på motion om webb-tv

Har erhållit svar från kommunstyrelsen på den av mig författade motionen kring att utreda kostnaderna för att börja spela in fullmäktigesammanträdena med webb-tv. Iofs. är det förslag till beslut för kommunstyrelsen, men med stor sannolikhet kommer inte förslaget till beslut förändras när det når fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås besluta att man skall besvara motionen, inte bifalla den. Men vad gör det när kommunikations- och utvecklingsavdelningen i sitt remissyttrande lämnat in en beräkning på ungefärlig kostnad för att spela in fullmäktigesammanträdena med webb-tv? Dessutom präglas synpunkterna från kommunstyrelsen av positiv inställning till att börja spela in fullmäktige, man skriver: “kommunstyrelsen anser att det kan vara intressant att införa någon form av TV-utsändningar från kommunfullmäktige. Beredningen av frågan kommer därför att fortsätta under våren.”

Anledningen, kan jag förmoda, till att man skriver att det kan “vara intressant att införa någon form av TV-utsändningar” beror nog förmodligen  på att utredningen från kommunikations- och utvecklingsavdelningen konstaterade att “live-sändning är betydligt dyrare än bandade program som läggs ut i efterhand.” Enligt utredningen från kommunikations- och utvecklingsavdelningen skulle det nämligen kosta 420 000 kronor per år att (både) sända live (och lägga upp det på hemsidan i efterhand). Samtidigt skulle det kosta 136 460 kronor att endast lägga upp materialet i efterhand på stadens hemsida.

Dock kan man anmärka på en del detaljer i kommunikations- och utvecklingsavdelningens remissyttrande. För det första så skriver man att det skulle kosta 136 460 kronor “per år” att endast lägga upp materialet i efterhand på stadens hemsida. Men det är fel, kostnaden blir nämligen 136 460 första året, åren därefter blir 86 460 per år. Detta då man inte kan räkna in engångskostnaderna för inköp av teknisk utrustning varje nästföljande år. Detta är också något som tjänstemännen på kommunikations- och utvecklingsavdelningen tog till sig när jag besökte dem i onsdags, och något de kommer rätta till.

Den andra anmärkningen från min sida är att man inte tydligtgjort att den första uträkningen, som kom fram till 420 000 kronor, bygger på att man valt att ta in ett bolag som sköter sändningarna. Den andra kostnadsberäkningen (som kom fram till 136 000) bygger på att kommunen själv står för driften. Problemet där är att man inte räknat vad det skulle kosta för kommunen att själva både sända live och att lägga upp materialet i efterhand. Skulle man även sända live i egen regi skulle det enligt kommunikationsdirektören kosta ungefär, mellan tummen och pekfingret, 200 000 kronor till.  Det var också en anmärkning från min sida som man skulle ta till sig. Således landar kostnaden, för kommunen att själv sända webb-tv, på 286 000 kronor.

Och 286 000 kronor per år en stor summa, utslaget per månad blir det 23 800 kronor, eller 26 000 kronor per fullmäktigesammanträde. (Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år) Samtidigt har ett flertal mindre kommuner i Skåne (Ängelholm och Båstad) valt att sända webb-tv. Så varför skulle inte Helsingborg kunna?

Men skall man välja något av alternativen så skulle jag nog själv föredra att man kan se fullmäktige i efterhand på stadens hemsida. Detta då materialet skulle finnas där en längre tid på hemsidan så att de som missade fullmäktige skulle kunna se det i efterhand. Dessutom möjliggör man för de politiska partierna att gå tillbaka för att se vad som sades i fullmäktige.

Läs förslaget på svar från kommunstyrelsen (pdf)

Andra skriver intressant om: , , , ,

2 comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.