Petzäll i samma uttjatade hjulspår

Petzäll anför i sitt svar till mig att min insändare mot honom inte var särskilt välgenomtänkt. Men med tanke på att Petzäll fortsätter i samma hjulspår när det gäller svensk migrationspolitik inställer sig frågan om det inte är Petzäll som har svårt med reflektion och eftertanke. För Petzäll fortsätter fortfarande nämna endast invandringen, men negligerar att nämna den utvandring som frigör arbeten och bostäder till den invandrade befolkningen. Det är knappast särskilt trovärdigt. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) utvandrade det de år som Petzäll berör i sin insändare 44 908 (2006), 45 418 (2007) respektive 45 294 (2008) människor.

När det gäller den av professor Ekberg framtagna kostnadsberäkningen kring den invandrade befolkningen så blir frågan på vilket sätt det “innebär mycket stora påfrestningar både på landets och Borås ekonomi”. Konstigt att den nationalekonomiska forskningen inte skickar samma signaler som Petzäll och Sverigedemokraterna (SD). Att kostnaden inte utgör den stora frågan i tidskriften Ekonomisk Debatt, där den svenska nationalekonomiska debatten i huvudsak förs. Eller att Ekonomstyrningsverket (ESV) inte riktar varningssignaler. Men eftersom kostnaden utgör 1 – 2 procent av BNP så är det inte så konstigt att så få delar Petzälls uppfattning om “mycket stora påfrestningar”. Vi andra är mer bekymrade över arbetslösheten och finanskrisen och vilka kostnader de medför för svenska ekonomi.

När det sedan gäller Socialdemokraternas migrationspolitik efter 1945 bör påpekas att Socialdemokraterna aldrig bedrivit någon migrationspolitik som inneburit att den invandrande befolkningen avsagt sig sin kultur och religion. Så någon assimileringspolitik av det slag som SD och Petzäll propagerar för har Socialdemokraterna aldrig bedrivit. Men Petzäll får gärna presentera statistik för påtaglig konvertering till den protestantiska läran från katoliker (italienare, kroater, ungrare m.fl.), ortodoxa (serber) muslimer (turkar) och judar (norrmän, danskar, ungrare m.fl.) under perioden 1945 till 1970. Det som var så lyckat med migrationspolitiken under perioden var att de som invandrade snabbt fick arbete. Till den grad att sysselsättningen under stora delar av perioden var högre för de som invandrat.  Det innebar enligt samma professor Ekberg att invandringen fram till slutet av 1970 var en inkomst för svensk offentlig ekonomi.

Sedan så får det ses som talande att Petzäll är oförmögen att beröra den oansvariga ekonomiska politik som man kan utläsa i de av SD tidigare framtagna handlingsprogrammen.

Martin Tunström (s)

Ledamot SSU Helsingborg

[Publicerad på SSU Helsingborgs hemsida]

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 comments

 1. William Petzäll sa:
  ”År 2006 beviljades 86000 uppehållstillstånd, år 2007 86000 samt förra året ca 90000 uppehållstillstånd. <...> massiva nettoinvandringens”

  Netto betyder efter avdrag. Nettoinvandring är alltså:
  invandringen – utvandringen = nettoinvandringen.
  William Petzäll pekar därför på fel siffror för nettoinvandringen.

 2. Ekberg har så vitt jag vet inte presenterat någon undersökning på dagens förhållanden så kostnaden är knappast så stor som 1-2% av BNP. Vi har gjort beräkningar med hjälp av data från SCB som visar att invandrarhushåll i genomsnitt betalar mer till samhället än de får tillbaka. Då är även arbetslöshetsersättning och ekonomiskt bistånd inräknat.

  http://sites.google.com/site/viisverige/Home/invandring—sysselsaettning-och-samhaellsekonomi

 3. Precis, han har inte gjort någon undersökning sedan ESO-rapporten 1995 (Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter, Ds 1995:68). Men i en debattartikel i Expressen (Med rubriken ”En dålig invandringspolitik kostar – men långt från 300 miljarder”, 080409) menade han att kostnaden ”pekar på att den årliga kostnaden ligger på cirka 1,5- 2 procent av bruttonationalprodukten”.

  Men det är ju inte skrivit i sten och jag skall och sätta mig in er beräkning. Men det är bra att ni tar er tid att göra egna beräkningar. Det vi dock kan konstatera att det inte för sverigedemokraterna spelar någon roll huruvuda invandringen är en kostnad eller intäkt.

  Jag lägger till en länk till er blogg i min bloggroll.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.