Bygg en kongressanläggning i Helsingborg!

Nu har de sex svenska städer som skall få arrangera melodifestivalen  för 2010 valts ut. De utvalda städerna är Örebro (ny), Örnsköldsvik, Sandviken (ny), Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt Sveriges Televisions (SVT) verkställande direktör Ewa Hamilton skall Malmös nya anläggning ha förstärkt deras position. De hamnar där med enligt Hamilton på SVT:s stabila karta. (se videon ovan)

Helsingborg har mig veterligen aldrig stått som värd för melodifestivalen, i alla fall inte enligt wikipedia. Förklaringen ligger troligtvis i att vi saknar den anläggning som behövs. Planer finns i staden över att bygga både en kongressanläggning vid havet och en multiarena vid Olympia. Men det har dragit ut på tiden. Detta då det finns en politisk oenighet kring placeringen av de två anläggningarna.

Går jag till min egen organisation SSU så har vi i SSU-kommunen aldrig aspirerat över att få ha SSU kongressen här i Helsingborg då vi anser att de lokaler som finns att tillgå är allt för dåliga. Därför hoppas jag att man snart kommer till skott med byggnationerna av de två anläggningarna för att förstärka stadens och näringslivets attraktionskraft.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.