Stå upp för de demokratiska värderingarna vars innebörd är pluralism och öppenhet

Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet i oktober månad visade på att högtidlighållandet av Kristallnatten fortfarande är lika angeläget som tidigare. Vi, Europas medborgare, får aldrig glömma de fruktansvärda brott som skett mot mänskligheten på vår kontinent under nationalismens, främlingsfientlighetens och rasismens inflytande. Vi har ett alla ett personligt, moraliskt ansvar för att något liknande aldrig inträffar igen. Dessvärre så växer i Europa de stämningar, attityder och fördomar som legat till grund för så mycket mänskligt lidande genom historien. I nästan alla Europas länder är nationalistpartierna på frammarsch, tätt följt av nazister och rasister som för första gången på länge vädrar morgonluft.

Om det 1938 var Tysklands judar som var i blickfånget för de intoleranta krafter som styrde landet så är det idag Sveriges muslimer som ska utmålas som den nationella syndabocken och roten till allt ont. Det sker med generaliseringar, fördomar och förvrängd statistik som vapen i händerna på de intoleranta krafter som kämpar för att komma in i riksdagen.

Även om förhållanden är olikartade och vi inte kommer i närheten av den förföljelse som drabbade de tyska judarna så finns det en viktig parallell. Nämligen misstänkliggörandet av en grupp människor i samhället. Då, i 1930-talets Tyskland, var det frågan om att judarnas fysiska existens enligt nazisterna hotade det tyska samhället. Bakom hörnet, i form av det internationell finanskapitalet, konspirerade juden mot Tyskland och de andra västerländska folken. Som bevis för detta anförde nazisterna att en hög andel av förvärvsarbetande inom olika ledande yrkesgrupper skulle vara judar.

Idag är det muslimernas andel av befolkningen som enligt Sverigedemokraterna bevisar partiets påståenden om att Sverige kommer omstöpas till en muslimsk stat där Sharialagar råder. I sin debattartikel i Aftonbladet pekar Åkesson nämligen på muslimernas växande andel av befolkningen och vilka konsekvenser det kommer få i framtiden. Där med förbiser Åkesson och Sverigedemokraterna det faktumet att muslimerna liksom judarna inte är en enhetlig amorf massa. Att muslimer liksom ickemuslimer har mångskiftande åsikter och viljeinriktningar. Man gör ett likhetstecken mellan muslim och islamist, troligtvis har man ingen kunskap om endera begrepp – och man har nog aldrig hört talats om liberala eller moderata muslimer. Sverigedemokraterna utgår från en falsk och felaktig bild av att alla muslimer är islamistiska terrorister (även om de döljer det väl) och har en dold agenda för att ta över landet. Idag är ca 100 000 av Sveriges 9 miljoner invånare troende muslimer, men (SD), vars känslor ständigt verkar ta överhanden över deras förnuft tror på allvar att bara ett par år in i framtiden kommer denna lilla minoritet ha växt sig så stor att dom tar över landet. För detta finns det förstås ingen som helst grund, annat än vanföreställningar och starka känslor.

Därför är det viktigt att vi som samhällsmedborgare står upp för de demokratiska värderingarna vars innebörd är pluralism och öppenhet. Idag klockan 17:00 samlas SSU Helsingborg vid Terrasstrapporna för att visa vår avsky inför intolerans och främlingsfientlighet, kom du också med!

Andra skriver intressant om: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.