Insändare: Om budget i balans och tillväxt

Svar till Sture Åström, Helsingborg, med rubriken ” Politik, socialism och välstånd”, 27/8. Om Åström ska svara för erfarenheten, kunskapen och omdömet i debatten så vore det bättre om Åström inte vore så selektiv i sin historieskrivning. I själva verket började de ekonomiska problemen redan under de borgerliga regeringarna 1976 – 1982. Eftersom de borgerliga partierna inte kunde ta ett politiskt ansvar fick Sverige fick fyra borgerliga regeringar på sex år. Det hela försämrades med att den borgerliga regeringen delade upp finansministerposten i en budgetminister och en ekonomiminister. På så sätt försvagades finansdepartementets ställning gentemot de andra fackministrarna.

Eftersom regeringen saknade en sammanhållen energipolitik så stod också fullt fungerande kärnkraftsaggregat stilla, vilket resulterade i produktions- och inkomstbortfall för samhället, och det utgick ersättning från staten till reaktorinnehavarna. Under de borgerliga åren ökade statsskuldens andel av BNP från 22 till 56 procent. Även statsbudgeten visade stora underskott. Det hade de socialdemokratiska regeringarna på 80-talet att förhålla sig till. Väl värt att nämna att de borgerliga ledamöterna i Riksbanksfullmäktige röstade för kreditavregleringen.

Det hade varit intressant att få veta vilka strukturförändringar som Åström avser när han talar om regeringen Bildt. Det finanspolitiska ramverket implementerade socialdemokraterna på 90-talet. Det var också Socialdemokraterna som fick ner statsskuldens andel från 80 till 45 procent. Sverige fick också en budget i balans och tillväxten gick från negativ till positiv.

Det finns ingen motsättning att som i partiprogrammet plädera för marknadsekonomi och samtidigt var ett antikapitalistiskt parti. Marknaden är ett allokeringssystem och kapitalism en social relation, ett maktsystem. Således går satsen om antikapitalism ihop med resten av partiprogrammet.

Martin Tunström (S)
Medlem SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 3 september 2012 i Helsingborgs Dagblads ”Min mening”.]

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *