Debattartikel: Mer verkningsfull politik rörande ungdomsarbetslösheten

DEBATT. Moderaterna med Ewa Thalén Finné och Cristina Husmark Pehrsson i spetsen fortsätter slå sig för brösten kring en verkningslös arbetsmarknadspolitik avseende ungdomar (Debatt 17/8). Verkligheten är ju den att enligt senast föreliggande statistik ( juli) från Arbetsförmedlingen uppgick ungdomsarbetslösheten till 92 000 personer, vilket är drygt 6 000 fler jämfört med för ett år sedan.

Thalén Finné och Husmark Pehrsson nämner nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Men nedsättning av arbetsgivaravgiften har fått kritik av Riksrevision (RiR 2008:16, sidan 11) och Finanspolitiska rådet (2011, sidorna 279 och 2012, sidan 121), med nationalekonomen Lars Calmfors i spetsen, för att vara ineffektiv och dyr. De arbeten som många ungdomar i dag är sysselsatta med måste utföras, särskilt när ekonomin har vuxit. Även om kostnadsläget därför ökar så skulle näringsidkarna förlora än mer på att avskeda den personal som innan nedsättningen av arbetsgivaravgiften var nödvändiga för näringsidkarnas verksamhet.

Vi socialdemokrater vill ha en mer verkningsfull arbetsmarknadspolitik för att motverka ungdomsarbetslösheten. Dels vill vi att nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar först ska bli aktuell när arbetsgivaren anställer någon. Vi vill dessutom sänka åldern för när man kan erhålla starta eget-bidrag.

Utöver det vill vi att alla arbetsgivare ska kunna ansöka om att anställa en trainee. Tidigare arbetslöshetsperiod ska inte utgöra kriterium för att kvalificera sig för en traineeanställning. Traineeplatserna anordnas i både offentlig och privat verksamhet. Dessutom kommer vi socialdemokrater inrätta ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier för att på så sätt göra dem mer anställningsbara. Med utbildningskontraktet fullt utbyggd kommer att 10 000 ungdomar omfattas.

Således klingar Thalén Finné och Husmark Pehrssons prat om att Socialdemokraterna hotar ungas inträde på arbetsmarknaden falskt.

Patrik Wojgienica (S)
ordförande i SSU Helsingborg

Martin Tunström (S)
medlem i SSU Helsingborg

Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 20 augusti 2012.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *