Centerpartiet har en känd kärnkraftsfientlig historia

Svar på Margareta Pålssons (m) insändare med rubriken ”Hyckleri på hög nivå med regeringens energipolitik” (HD 051115, Ledare/Debatt)
Må så vara att många svenskar (och ännu fler skåningar), inkl. mig själv, anser att nerläggningen av kärnkraftverket Barsebäck II är felaktigt och en annan kärnkraftspolitik bör bedrivas i riksdagen. Men faktum är att denna förda energipolitik med stor sannolikhet hade varit konsekvensen även under ”allians för makts” ledning. Detta eftersom Moderaternas alliansparti Centerpartiet är det parti som tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern drev fram avvecklingen av Barsebäck II. Och mig veterligen behövs Centerpartiet i en framtida borgerlig regering.

Centerpartiet har en känd kärnkraftsfientlig historia som Margareta Pålsson borde känna till. Den kvarstår fortfarande, trots ungdomsförbundets förändrade syn på kärnkraften. På Centerpartiets stämma i juni yrkade t.ex. centerpartisten Magnus Andersson att en text i kärnkraftsavsnittet skulle läggas till där det stod att Centerpartiet skulle söka uppgörelse inom ”Allians för Sverige” och att man skulle arbeta för en “strategi där fokus ligger på förnyelsebar energi och inte årtalsexercis för kärnkraften.”

Stämman beslöt efter votering att avslå Magnus Anderssons reservation och yrkande. Inte ens Centerpartiets Högskoleförbund – som välkomnade Fredrick Federleys inlägg på DN-debatt om en kursändring om kärnkraften – kan som Folkpartiet vill, som dessa beslutade på Landstämman i år, tänka sig att starta upp Barsebäck, utan menar att “nedläggningen av Barsebäck är högst motiverad, eftersom det kan skapa en efterfråga på miljövänliga alternativ.” och att “gångna uppgörelser med (s) och (v) avseende Barsebäck skall hållas.”

På Centerstämman beslutade man om att avvecklingen av kärnkraften skall fortsätta och att energiöverenskommelsen med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna skall fortsätta. Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund försökte också i slutet av juni månad överbrygga klyftan i kärnkraftspolitiken inom ”alliansen för makt” genom ett sexpunktsprogram om kärnkraften. Även där avvisar man tanken på att bygga ut kärnkraften och att reaktor I och II i Barsebäck ska startas upp vid en borglig regering med orden ”alliansens partier accepterar att de två stängda reaktorerna i Barsebäck är stängda för tid och evighet”. Det enda man kan tänka sig är att den så kallade tankeförbudsparagrafen (6 §) avskaffas. Margareta Pålssons (dolda) försök till att vinna billiga poänger för en borgerlig regering imponerar föga.

Martin Tunström
Ledamot SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad]

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *