Nytt byggnadsprojekt på Söder

presenterade Helsingborgs Dagblad äntligen planerna på var Filmstadens nya lokaler kan placeras. Projektet, där filmstadens nya lokaler kanske ska husera, ska placeras mellan Malmöleden och Mäster Palms plats och innefatta två kvarter. Det rör sig, som jag nämnde, om att Filmstaden kanske ska kunna få nya lokaler men också om byggnation av 100 nya bostäder, ett hotell (150 rum) och kontor. Filmstadens entré ska placeras mot Malmöleden och Hotellets entré mot Mäster Palms plats. Bostäderna ska bli bostadsrätter, vilket också behövs på söder, och ska placeras ovanpå filmstadens lokaler.

Anledningen till att filmstaden vill flytta är att man i de nuvarande lokalerna inte kan erbjuda sina besökare en standard som krävs i framtiden. Med de nya lokalerna ökar också antalet platser från 777 till 1000 och ytan från 1600 kvadratmeter till 2000 kvadratmeter. Det är bra att filmstaden behålls på Söder, något som de socialdemokratiska politikerna varit angelägna om. (Eftersom filmstaden drar 100 000 besökare till söder varje år) Kostnaderna för bygget kommer att hamna på 600 miljoner kronor och de som vill bygga är bygg och fastighetskoncernen Midroc. (Läser på deras hemsida att de av NCC erhållit uppdraget att bygga en etapp av Norrortsleden i Stockholm för 200 MSEK)

Till Helsingborgs Dagblad säger byggnadsnämndens ordförande Bengt Larsén (s) att Mäster Palms plats blir ett ”äkta” torg och att biltrafiken över Mäster Palms plats ska upphöra. Vilket är bra eftersom det ger möjligheter för Söderpunkten att öppna upp mot Mäster Palms plats för uteservering så att torget blir mer levande. Jag har länge tyckt att gatan över torget varit idiotiskt och det förvånar mig inte att det var det lokala missnöjespartiet SPI som sett till så att man behöll gatan. Som tur var sitter inte SPI i kommunfullmäktige längre så de kan inte säga emot borttagandet av gatan. Däremot tog ett mindre trevligare parti deras plats valet 2002, Sverigedemokraterna. Idag skall Bengt Larsen för övrigt komma till SSU:s möte och det ska bli intressant vad han har att säga om de nya planerna.

Tillägg:
Hittade denna artikel, med tillhörande videofilm, från Svenska Dagbladet som skriver om en radikal förändring av Stockholms skyline. Väldigt radikalt men inte precis så snyggt, vilket Annika Billström och skönhetsrådet också tycker. Skyskrapor i Stockholm borde placeras mer koncentrerat och då kring en av stadens mer nyare stadsdelar och inte i äldre stadsmiljöer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *