Frihetspartiet och Nationaldemokraterna går samman

Det blir för mig mer och mer uppenbart att jag gjorde rätt när jag påtalade för www.info.se att Nils-Eric Hennix bröt mot deras regler när han använde deras tjänst för att sprida sin  kampanj mot invandringen. Idag annonserar nämligen Nationaldemokraterna på sin hemsida att Frihetspartiet gått samman med Nationaldemokraterna och att den nya ordförande blir Hennix. För Hennix innebär det att han äntligen får en estetiskt snygg hemsida till skillnad från sin bedrövliga Frihetspartiet.se och att han får fler anhängare att styra. Från ett obefintligt Internetparti till ett större Internetparti. (Med tanke på att Sverigedemokraterna har under 2000 medlemmar så borde samma siffra för ND var några hundra.) Till sak. Anledningen till att det blir mer och mer uppenbart för mig att det var bra att jag påtalade för www.info.se att Nils-Eric Hennix bröt mot deras regler är att denna nu gått till ett parti som är öppet rasistiskt.

Detta eftersom Nationaldemokraterna anammar etnopluralismen. Etnopluralism är en rasistisk åskådning som gestaltar sig i att de olika etnisk grupperna och ”raserna” ska leva åtskilda ifrån varandra för att bibehålla ”mångfalden” mellan dessa, eftersom alla ”raser” är unika och värdefulla enligt etnopluralisterna. Därför ser man negativt på blandning mellan olika ”raser” och etniska grupperingar. Nationaldemokraterna säger på sin hemsida att man, ”verkar för en värld rik på etnisk mångfald” vilket ”innebär befrämjandet av etniskt homogena samhällen”. [1] Notera att man använder det mindre provokativa ordet etnisk i stället för ras. Ungdomsförbundet, NDU, är betydligt mer frispråkigare på deras hemsida skriver de att de ”erkänner existensen av mänskliga raser” och menar att denna ”mångfald är av godo och något som är värt att bevara.” Man ställer sig negativ till ”Folkblandning, integration och mångkultur” och arbetar för att bekämpa dessa ”destruktiva och människofientliga fenomen”. [2]

Hur det blir med den övriga politiken i det nya Nationaldemokraterna ställer jag mig frågande till. Primärt vad gäller den ekonomiska politiken, där Nationaldemokraterna, och då främst med Jörgen Kromann i spetsen, anammat nazisternas konspiratoriska tankar om det ”rotlösa kapitalet”:

”I det socialdemokratiska Sverige finns det alldeles för få regleringar och ramar för att skydda arbetarna mot storföretagen och det hänsynslösa flytande kapitalet. I ett nationaldemokratiskt Sverige skulle företagarna vara tvungna att ta ett socialt ansvar för att få verka i Sverige.” [3]

”Moderaterna hyllar, liksom Socialdemokraterna, marknadsliberalismens fria händer som leder till industriell avrustning, kapitalflykt och arbetslöshet.” [4]

Nationaldemokraterna skriver på sin hemsida att man vill att samhället ska ”ha kontroll över för folket viktiga näringar, såsom bank- och försäkringsväsende, tele- och andra kommunikationer.” Förvisso vill man minska transfereringssystemet, men omfamnar välfärdsstaten i och med ”Samhället skall tillgodose medborgarnas behov i fråga om skola och högre utbildning, samt sjuk- och tandvård” och man talar också om att ”allmänna kommunikationer och tandvård skall inkluderas i de av samhället subventionerade förmånerna”. Vilket borde stå i direkt strid med Hennix närmast nyliberala syn på samhällsekonomin.

Enligt Frihetspartiets ekonomiska politik ska ”skatten på arbete och kapital” vara ”högst 15 %. Efter en avveckling av det nuvarande socialistiska systemet räcker en femtonprocentig […]” [5] Frihetspartiet talar också om en opartisk marknadsekonomi där ”statsägda delar av näringslivet, politiserad banksektor och fackföreningarnas makt över näringsliv och sociala försäkringar är förhållanden som inte ska finnas[…]”. [6] Man är också för att ”alla restriktioner i handeln med andra länder ska upphöra inkl. tullavgifter, kvoteringar, importavgifter och dylikt.” [7] I det parti som Hennix är med i nu står dock för att staten ”genom tullar och skattelättnader [skall] stödja näringar som riskerar att försvinna från Sverige. Företag i Sverige skall i största möjliga mån vara svenskägda.” [8] Ifall Hennix nu ska göra om Nationaldemokraterna till Frihetspartiet nr 2 så borde det i alla fall underlättas i och med att ND:s pressekreterare, den tidigare kommunisten, Jörgen Kromann hoppat av sitt uppdrag. Något som partiet i sann sekteristisk/nationell anda inte annonserat om…

Tidens tand är dock den som får utvisa hur länge sammanslagningen kommer att hålla, och om Nationaldemokraterna i så fall kommer att göra en liknande grej som BSS gjorde när dessa gick samman med Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet 1986. Den sammanslagningen resulterade i att Framstegsfalangen inom partiet bara ett år senare, med civilekonomen Stefan Hermann i spetsen, uteslöts av BSS-falangen. (Som i sin tur uteslöts av Hermannfalangen på ett annat styrelsemöte) Anledningen till att man då uteslöt Framstegsfalangen var enligt Sven Davidsson att ”Framstegspartiets ekonomiska program var klart antinationellt. De ville att all företagsamhet skulle styras av privatkapitalistiska intressen […] Deras skattepolitik och socialpolitik var ansvarslös”. [9] Undra hur lång tid det tar för Vávra Suk och Marc Abramsson att upptäcka detsamma om Hennix?

Lästips:
Analys & kritik: ND:s ekonomiska terorier – Nyliberal korporatism och snömos
Analys & kritik: Frihetspartiet + ND = Det nyliberala främlingsfientliga ND

Fotnoter:
[1] Nationaldemokraternas stadgar.
[2] NDU hemsida, ”En nationell värdegrund”.
[3] Artikeln ”Volvo sparar – 1500 jobb försvinner”, ND.se 050823.
[4] Artikeln ”M vill pånyttföda statartiden i Sverige”, ND.se 050928.
[5] Frihetspartiets principprogram, Avskaffa skatteslaveriet.
[6] Frihetspartiets principprogram, Upprätta en fri och opartisk marknadsekonomi.
[7] Frihetspartiets principprogram, Upprätta en fri och opartisk marknadsekonomi.
[8] Nationaldemokraternas principprogram, ekonomi.
[9] ”Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen” / Information från SvP (BSS-fraktionen), nov 1987, sid 2.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.