Medfinansieringen ger ett ekonomiskt incitament

Svar till Erik Frank, MUF Ängelholm och rubriken ” S-politiken får fler att fastna i utanförskapet”, 27/2.
Erik Frank, medlem i MUF Ängelholm, ondgör sig över medfinansieringen och pekar på att den slår på de som redan ligger ner och att den är en belastning för företagare eftersom de måste betala 15 % av ersättningen till långtidsarbetslösa. Frank negligerar att nämna att arbetsgivarna samtidigt fick sänkt arbetsgivaravgift med 0,24 % (kostnad 2,5 miljarder kronor) samtidigt som medfinansieringen ger ett ekonomiskt incitament för att ta hand om sina anställda.

Studerar man verkligheten så visar det sig att medfinansieringen istället sparat pengar eller inte kostat så mycket som befarat. Enligt Dagens Nyheter har de lägre sjuktalen sett till så att arbetsgivarna gjort en vinst på runt 900 miljoner kronor. För det privata företaget NCC har man sparat 1 miljon kronor och enligt personalchefen Mats Pettersson på NCC Construction så gynnar medfinansieringen företag som arbetar långsiktigt med arbetsmiljö och friskvård.

Trots att huvuddelen av de 900 miljonerna gått till det privata näringslivet har en del kommuner och landstings genomfört insatser så har man fått lägre sjuktal och fler deltidssjukskrivna och därmed fått lägre kostnader eller snarare gjort en vinst på det hela. För t.ex. Malmö kommun som räknat på mångmiljonbelopp i utgifter, blev det istället ett överskott. Samma sak i kommunerna Berg och Örnsköldsvik. (Med 300 000 vardera i plus) I rikets andra stad, Göteborg, gick det jämnt ut. I landsting som Värmland fick man ett plus på 500 000 kronor i och med cheferna där ansträngde sig ”för att hitta arbetsuppgifter så personalen” kunde ”komma tillbaka i arbete” och i Jönköpings län blev det 2,8 miljoner kronor i plus som man använt till att anställa en läkare och arbetspsykolog för att förbättra arbetsmiljön i landstinget. I kommunen Krokom trodde man kostnaderna skulle hamna på 1,5 miljoner kronor, när de istället blev 746 000 kronor.

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad]

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.