Det borgerliga partiet Sverigedemokraterna

Jag finner det djupt problematiskt att så många människor som definierar sig som Socialdemokrater väljer att rösta och sympatisera med Sverigedemokraterna. Främst därför Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti, men även därför de är ett högerparti. Själv definierar sig Sverigedemokraterna i sina flygblad, och när de pratar med väljare, som ett folkhemsparti. Men i själva verket är det precis tvärtom. Visst omfamnar de välfärdsstaten likt de andra riksdagspartierna, vem gör inte det? Men om man studerar deras handlingsprogram – vilket jag är övertygad om att de flesta vanliga människor, som tycker sig sympatiserar med Sverigedemokraterna, nog aldrig läst eller orkat sig läsa igenom – så finner man att partiet driver frågor som kan klassas som högerpolitik.

Sverigedemokraterna vill t.ex. sänka skatterna för de rika genom att avskaffa förmögenhetskatten och ta bort övre delen av den statliga inkomstskatt som många höginkomsttagare betalar. Man vill också ta bort utdelningsskatten och reavinstskatten vid försäljning av hus och aktier. Skatt på egendom ses av Sverigedemokraterna som ”en kränkning av äganderätten”. [1]

I de kommuner där Sverigedemokraterna har mandat driver man högerpolitik. I undersökningen ”Tema: Ett år efter valet”, som berör tidsperioden 2002 – 2003, konstaterar tidskriften Expo att Sverigedemokraterna i 26 av 30 kommuner röstat likt de borgerliga partierna. I undersökningen kan man t.ex. läsa att Sverigedemokraterna i Mölndal röstat för Moderaternas förslag om att införa ett program för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. I min egen hemkommun, Helsingborg, röstade man tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna för att konkurrensutsätta äldreomsorgen. [2]

Sverigedemokraterna vill även ”införa ett system med skatteavdrag” för pigjobb likt Finland och ”avskaffa arbetsgivarnas medfinansiering av sjuklön efter den första veckan”. Man vill också ”öka inslaget av privat verksamhet i den offentliga sektorn” och att ”arbetsrättslagarna bör revideras” i och med ”facket fått alltför stort inflytande”. Sverigedemokraterna anser även att LAS ”låser många gånger fast människor i arbeten som de inte trivs med eller passar för” och ”om det blir mindre komplicerat än idag för arbetsgivarna att säga upp personer kommer också fler företag att våga nyanställa och fler människor att bli anställda.” [3]

Enligt min mening kan Sverigedemokraterna definieras som ett främlingsfientligt och konservativt högerparti strax höger om mitten. Man vill ha ett starkt försvar [4], man vill inskränka aborträtten [5], motsätter rätten för homosexuella att adoptera barn, inseminera sig och ingå äktenskap [6], man vill likt kristdemokraterna införa vårdnadsbidrag och upphäva ”nuvarande uppdelningen i föräldraförsäkringen” [7], försvaga arbetsrätten och sänka skatterna för rika. Visst, man vill också sänka skatterna för lägre inkomsttagare, men vilket högerpartiet säger inte det och deras EU/EMU-motstånd finns också bland högerväljare och aktiva högermänniskor?

Vad gäller Nationaldemokraterna så är det ingen snack om saken, man pläderar för 15 % skattekvot och talar om att vi måste avskaffa skatteslaveriet. [8] Ordförande, Nils-Eric Hennix, är den tidigare ordförande för det nyliberala partiet ”Frihetspartiet”.

[1] Sverigedemokraternas ekonomiska handlingsprogram, antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006
[2] Tidskriften Expo, ”Tema: Ett år efter valet”, 2003
[3] Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram, antaget vid riksårsmötet den 26 mars 2006
[4] Sverigedemokraternas försvars- och säkerhetspolitiska handlingsprogram, Antaget vid riksårsmötet den 8 maj 2005.
[5] Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram, Antaget vid extra Riksårsmötet den 27 november 2004.
[6] Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram, Antaget vid extra Riksårsmötet den 27 november 2004.
[7] Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram, Antaget vid extra Riksårsmötet den 27 november 2004.
[8] Nationaldemokraternas principförklaring, antaget 2001-08-11 och reviderat 2001-12-08, 2002-06-08, 2003-06-07 och 2005-12-12.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.