Att inte Sjölin skäms

Svar till Claes Sjölin (m), ledamot kommunfullmäktige, Helsingborg och rubriken ”Högre löner ger bättre Helsingborg”. (061028)
Man förvånar sig över Moderaten Claes Sjölins insändare rörande lönelyften för de egna politikerna. I första hand får man läsa om dennas glädje över att Moderaterna tillsammans med de andra allianspartierna har fått förtroendet att leda politiken i Helsingborg, för att i slutklämman läsa att om man inte höjer lönerna för just moderaterna och de övriga allianspartierna så vill de inte arbeta för leda politiken i Helsingborg. Ty Peter Danielsson har ju faktiskt varit så storsint (obs! Ironi) i och med denna ”flyttar från riksdagen för att hjälpa till att lösa Helsingborgs problem”.

Man kan alltså kortfattat sammanfatta Sjölins (m) insändare med ”tack för förtroendet, men om vi inte får mer betalt så blir det inget”. Detta får manifestera den girighetskultur inom Moderaterna som även blottades när höginkomsttagare som Borelius och Stegö Chilò väljer att inte betala varken vitt för hemhjälp eller tv-avgift. Jag som i min naiva värld trodde man blev politisk aktiv för att förändra världen? Att inte Sjölin (m) skäms.

Martin Tunström (s)
Press och mediansvarig SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad]

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *