Federley och de klassiska liberalernas intellektuella haveri!

Är det inte intressant att de klassiska liberalerna går i direkt konflikt med sin egen ideologiska uppfattning när de vädrar sitt motstånd gentemot Hrf:s blockad mot restaurangen Wild’n Fresh och kallar Hrfs:s arbetsmetoder för maffiametoder? För Hrf:s förfarande är ju helt förenligt med de klassiska liberalernas idéer om frihet och val? Att man genom negativ frihet, frånvaron av våld eller hot om våld [1], försöker påverka någon åt en riktning som man anser är önskvärd? Hotell och restaurangfacket använder sig nämligen av två negativa friheter när de går i blockad mot restaurangen Wild’n Fresh, demonstrationsfriheten och yttrandefriheten. Det är inte maffiametoder, det är demokratiska rättigheter. Det sker helt öppet och det är helt lagligt.

En del klassiska liberaler menar att likheten mellan maffiametoder och fackets blockad är att de liknar varandra i det avseendet att valutgången för restaurangägaren inte ser sig så gynnsamt ut. Precis som för en person som utsätts för maffians olagliga arbetsmetoder, att betala för beskydd eller få stryk.

”Parallellen är uppenbar, då man trots att kollektivavtalet på pappret är frivilligt ställs inför valet att skriva på eller riskera såväl blockad mot kunder som leverantörer och nyanställningar.” [2]

Men hur var det nu med valfriheten? När marxister påstår att valet att mellan arbeta, och därför sugas ut av kapitalet, och att inte arbeta, och att där med svälta [3], inte är valfrihet så brukar de klassiska liberalerna säga emot. Man anser att det finns ett val, att sedan de två alternativen inte är så roliga för marxister är en annan sak menar klassiska liberaler. Man tvingas ju inte genom våld eller hot att välja. (Snarare ses ju arbetsgivaren som en ytterst välvillig människa) Men nu när det gäller fackets blockad så gäller detta plötsligt inte för de klassiska liberalerna? Att restaurangägaren inte har några val med frånvaron av våld eller hot om våld?

Men som jag ser det finns det ju det. Å ena sidan säga nej till kollektivavtal och där med acceptera blockaden och dess konsekvenser, eller å andra sidan säga ja till kollektivavtalet. Att ingen av alternativen är så roliga för restaurangägaren eller de klassiska liberalerna (Som av politiska skäl vill undergräva kollektivavtalets spridning och fackens makt) spelar ingen roll, hon har ett val. Eller hur? Två val som hon kan göra där vi har en frånvaro av våld eller hot om våld. Det är väl inte maffiametoder? (Annars säger det väl något om klassiska liberalers valfrihet) Alltså kan vi konstatera att fackets handlande är moraliskt riktigt enligt den klassiska liberalismen, enligt svensk lagstiftning och ur ett demokratiskt perspektiv.

Förfarande är för övrigt helt moraliskt riktigt ur ett vänsterperspektiv då vänstermänniskor är av den åsikten att så många arbetsplatser skall inkluderas av kollektivavtalet. Facket skall se till så att så många arbetsplatsers har kollektivavtal. Att sedan restaurangägaren är en duktig och driftig småföretagare har inte med saken att göra.

Fotnoter:
[1] Liberalism.nu, Frihet – negativ frihet, av bloggaren Lennart Regebro.
[2] Kommentar från Marcus Fridholm i blogginlägget ”Maffiametoder – vad är det egentligen?” på bloggen mattias.st, 061210, klockan: 00:26:01. http://www.mattias.st/blogg.asp?ID=907
[3] Nu utgår vi från att vi lever i ett libertarianskt samhälle, nattväktarstat eller avsaknaden av stat, där det inte utgår några former av bidrag och att personen i fråga inte tecknat någon försäkring vid arbetslös. Men även i ett välfärdsamhälle är alternativet att inte arbeta så speciellt roligt med tanke på att många arbetslösa mår psykiskt dåligt, känner ett utanförskap, får sämre ekonomisk levnadsstandard mm.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.