Högerpartiet Sverigedemokraterna

Åter igen bekände det främlingsfientliga Sverigedemokraterna färg. Man valde att ställa sig bakom kommunstyrelsens – dvs. femklöverns – förslag om att riva upp det tidigare förslaget om att avskaffa avgifterna för skolmaten för gymnasieeleverna, som de rödgröna partierna genomdrivit i somras, då man inte ville återremitera frågan. Dock blev det återremiss med förslaget om skolmatsavgiften i och med det en tredjedel av ledamöterna begärde detta.

Sverigedemokraterna bekände även färg i de feministiska frågorna, vid revideringen av stadgar, när det gällde målsättningen att man i det kommunala pensionärsrådet, integrationsrådet och handikapprådet skulle ha hälften män och hälften kvinnor. Man röstade tillsammans med femklövern mot förslaget från vänsterpartierna att ha den målsättningen i pensionärsrådet [1] och handikapprådet [2], och man röstade för förslaget från de borgerliga att ta bort skrivelsen ”målsättningen är att rådets sammansättning skall representera en jämn könsfördelning” [3] i integrationsrådets [4] stadgar. Sverigedemokraterna gick självklart inte upp i frågan, precis som i många andra frågor, men däremot gjorde folkpartiets Maria Winberg Nordström det, och hon förde fram en del konstigheter som vanligt, bl.a. att målsättningen var floskler och ett falsarium och därför skulle man inte ha det inskrivet i stadgarna. Tur att de frisinnade och Arbetarpartiet inte argumenterade så när de började kämpa för demokratins införande.

I övrigt gick Kaarina Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna, upp och beklaga sig över att stadens tjänstemän räknat fel över hur många ersättare Sverigedemokraterna skulle ha i nämnderna, partiet hade fått för många. Ersättarna skulle egentlig gå till oss Socialdemokrater. Kaarina Andersson ansåg dock att Sverigedemokraterna skulle få behålla sina platser:

”Det har gått väldigt hastigt med beskedet. Vi fick det i går. Ersättare är valda och beslut är fattat. Vi anser att beslutet inte kan ändras.” [5]

Kaarina Andersson var den enda bland Sverigedemokraterna som gick och argumenterade i talarstolen.

Fotnoter:
[1] Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll, 061214 / Omröstningsbilaga 1, § 194
[2] Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll, 061214 / Omröstningsbilaga 1, § 196
[3] Bilaga 1 till ärendenummer 24, Dnr 00833/2006.
[4] Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll, 061214 / Omröstningsbilaga 1, § 195
[5] Helsingborgs Dagblad, Fullmäktige Live Helsingborg – Sverigedemokraterna fick för många politiker, 061214.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.