Islamofobi inom Sverigedemokraterna

Enligt studien ”Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet” från Forum för levande historia så beror en del ungdomars negativa inställning till muslimer – förutom de klassiska orsakerna så som socioekonomisk status och utanförskap – på att Sverigedemokraterna har mandat i deras kommun, man skriver:

”I de kommuner där sverigedemokraterna har mandat finns en starkare generell intolerans än i de kommuner där de inte har mandat.” [1]

Studien framhåller även att SD-kuriren och Sverigedemokraterna, tillsammans med nationaldemokraternas, hemsida tillhör ”de mer systematiskt islamfientliga hemsidorna” [2]. Man hänvisar till en delartikel Integrationsverkets rapport där författaren och journalisten David Lagerlöf gått igenom de främlingsfientliga, rasistiska och nazistiska sidornas inställning till judar och muslimer. Enligt Lagerlöf blir islamofobin tydligaste ”bland de insändare som publiceras på SD-kurirens nätupplaga, Sverigedemokraternas tidning. Där beskrivs hur muslimer ständigt ökar i antal genom invandring och barnafödande.” [3] Han väljer att citera en insändare för att peka på detta:

”Jag har hört uttrycket att det nya kriget inte sker med vapen utan med barnvagnar, och jag måste då säga att jag upplever det kriget varje dag. För överallt ser man kvinnor i slöja: en i magen, en i famnen, två i barnvagn och två som går bredvid.” (SD-kuriren, Masjävlar, 2005.) [4] (Kan läsas här)

Lagerlöf pekar på att man i Sverigedemokraternas föreställningsvärld ser muslimerna ”som en ockupationsmakt som bedriver kamp mot det västerländska samhället och mot demokratiska värderingar. Följden blir ett slags krig mellan muslimer och resten av samhället.” [5] Även detta manifesterar han genom en insändare på SD-kuriren:

”I hela Norden fortsätter de systematiska våldtäkterna med oförminskad styrka. Dessa våldtäkter är med all säkerhet också ett led i en medveten islamistisk lågintensiv krigföring mot oss »otrogna« för att förödmjuka, hota och demoralisera oss till just underkastelse. /…/” (SD-kurirens arkiv: Islamister går till attack i hela Europa, 2004)

Lagerlöf citerar också den nuvarande partiordförande Åkessons uttalande när denna endast var ledamot i partistyrelsen om muslimer och nazism:

”Jag är ingen religionshistoriker […] Islam är inte bara en religion utan fungerar i många fall också som en antidemokratisk ideologi, som i flera avseenden är jämförbar med nazismen och kommunismen. Alla muslimer är givetvis inte terrorister, men däremot tycks de flesta terrorister vara muslimer och det borde stämma till eftertanke bland dem som okritiskt lovordar den muslimska expansionen i Sverige.” [6]

Avslutningsviss, och för att återgå till Forum för levande historias studie, så visar det sig att bland Sverigedemokraternas sympatisörer bland gymnasielever så ”kan 47 procent klassificeras som intoleranta till muslimer och 42 procent som tveksamma[…]” [7].

Fotnoter:
[1] Forum för levande historia, ”Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet” av Jonas Otterbeck och Pieter Bevelander.
[2] Ibid.
[3] Integrationsverket, ”Rasism och främlingsfientlighet i Sverige – Antisemitism och islamofobi 2005 (2006:02) – Bland judiska konspiratörer och muslimska kolonisatörer”.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Pressmeddelande från Sverigedemokraterna ”Jimmie Åkesson kräver åtgärder mot muslimsk fundamentalism”, 050425.
[7] Forum för levande historia, ”Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet” av Jonas Otterbeck och Pieter Bevelander.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.