Förintelsens minnesdag

Den 27 januari är det förintelsens minnesdag. De flesta med seriös uppfattning till historiska händelser ser förintelsen som en katastrofal period där 11-12 miljoner människor så som judar, ryssar, zigenare m.fl. dödades genom gasning, avrättning genom skjutning mm. För andra förvirrade individer som bl.a. av politiska skäl vill förneka förintelsen är det en dag att basunera ut historieförnekande. (Det handlar inte om revisionism, revisionism sysslar historiker med) Dock finns det en uppsjö av bevis för att man mördade bl.a. judar. Om man läser tex. mödarnas egna texter får man ut bevis för detta, själv läser jag delar av Joseph Goebbels dagböcker, nämligen från 1945, där kan man bland annat läsa följande:

”Judarna gör sig åter påminta. Deras talesman är den bekante och beryktade Leopold Schwarzschild, som nu i den amerikanska pressen pläderar för att Tyskland under inga omständigheter skall få någon mildare behandling. Dessa judar måste man, när man väl har makt att göra det, slå ihjäl som råttor. I Tyskland har vi ju gudskelov redan ordentligt ombesörjt detta. Jag hoppas att världen skall ta detta som ett föredöme.”
– Joseph Goebbels den 14 mars 1945.
Källa: Joseph Goebbels dagböcker 1945 – De sista uppteckningarna.

”Nästan groteskt verkar nyheten att judarna i Palestina genomför en endagsstrejk som de ämnar ägna bön, och denna strejk skall vara avsedd som en akt av medkänsla med judarna i Europa. Judarna bedriver en ytterst skändlig och lättsinnigt spel. Man kan inte så noga säga vilka nationer som vid krigets slut kommer att befinna sig på den förlorande sidan och vilka på den vinnande. Men att judarna kommer att återfinnas bland förlorarna, den saken står väl utom varje tvivel.”
– Joseph Goebbels den 15 mars 1945.
Källa: Joseph Goebbels dagböcker 1945 – De sista uppteckningarna.

2 comments

 1. Just det: revisionism sysslar historiker med, problemet är bara att flera av världens mest framstående historiker bl.a. David Irving sitter fängslade för att de lagt fram fakta som strider mot den etablerade historieskrivningen. ”Förnekarna” som du kallar dem är inte de som har politiska motiv, snarare så finns de motiven hos anhängarna till förintelsekulten. ”Förintelsen” är ingen historisk sanning utan en religion. Du måste kunna acceptera att alla människor inte delar din religiösa uppfattning. De övergrepp som judarna utsattes för i tredje riket är däremot fakta, men det är svårt att diskutera sådana fakta och ta ställning till vad som egentligen har hänt så länge ett litet snedsteg från din religion kan leda till långa fängelsestraff.

 2. David Irving är vad jag vet ingen historiker, utan journalist. (En genomgående mönster för förintelseförnekare, nämligen att de inte är historiker) Det Irving sysslar med är inte revisionism, utan har förnekat delar av förintelsen. Sedan skulle jag gärna vilja få reda på vilka ”fakta” denna presenterat som enligt dig ”strider mot den etablerade historieskrivningen”.

  ”“Förnekarna” som du kallar dem är inte de som har politiska motiv.[…]”

  En rad av dem har bevistat arrangemang av högerextrema grupperingar.

  ”“Förintelsen” är ingen historisk sanning utan en religion.[…]”

  Löjligt påstående, försöket att förinta det judiska folket i Europa är ett historiskt faktum som finns beskrivet i en rad historiska verk skriva av historiker. En förkrossande majoritet av världens historiker ansluter sig till denna version. Sedan finns det en del personer utan skolning i ämnet som på politisk grund försöker förneka detta faktum. Precis som det finns de som förnekar månlandningen, att jorden är rund osv. Man kan med förintelseförnekarnas resonemang förneka historiska faktum som är mindre dokumenterade än förintelsen.

  ”Du måste kunna acceptera att alla människor inte delar din religiösa uppfattning.”

  Jag accepterar att människor har andra åsikter än mig. Gäsp!

  ”De övergrepp som judarna utsattes för i tredje riket är däremot fakta, men det är svårt att diskutera sådana fakta och ta ställning till vad som egentligen har hänt så länge ett litet snedsteg från din religion kan leda till långa fängelsestraff.”

  Jaså, vad sitter du och gör här då? Mig veterligen får man förneka förintelsen i Sverige och så tycker jag också så skall vara fallet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *