Kommunfullmäktige den 24 januari

Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte, där jag var ersättare, kom inte frågan om skolmatsavgiften – som vi socialdemokrater återremitterat i samband med beslut om Helsingborgs målprogram för 2007 den 14 december. [1] – upp på dagordningen. Därför kommer SSU Helsingborg fortsätta insamlingen av namn mot borgerlighetens förslag [2] om att riva upp Socialdemokraternas beslut den 14 juni 2006 om att ta bort skolmatsavgiften. [3] För att skriva på namninsamlingen skall du besöka SSU Helsingborgs hemsida där en länk till namninsamlingen finns tillsammans med argument för att kommunen skall finansiera skolmaten och ingen avgift skall tas ut på eleverna.

www.helsingborg.ssu.se

Det som däremot dryftades på gårdagens kommunfullmäktige var frågan om politiskt valda personer även skulle vara representerade i Öresundskrafts dotterbolag. I en interpellation (= fråga) till kommunfullmäktiges ordförande, tillika kommunstyrelsen ordförande, Peter Danielsson (m) ställde sig socialdemokraterna Yvonne Augustin, Sven Rydström och Akram Saouan undrande till varför man från femklöverns sida bara vill tillsätta ”tjänstemän och opolitiska styrelseledamöter” [4] i ett antal dotterbolag tillhörande Öresundskraft AB. Man poängterade att ”Öresundskraft AB är ett bolag som snart omsätter lika mycket som hela Helsingborgs stad” [5] (Enligt Lokaldelen.se har Öresundskraft AB en omsättning på 2,7 miljarder kronor) och att vi egenskap av ägare till Öresundskraft har juridiskt ansvar och att det då kan tyckas vara märkvärdigt att inte får bättre insyn än det som femklövern anser att vi skall ha.

I sitt svar anger Peter Danielsson att den nya styrelsen i Öresundskrafts AB ”anser att det inte är nödvändigt att ha politisk representation i dotterbolagen för att de ska kunna utöva kontroll över bolagen”. [6] Vilka sitter i AB Öresundskrafts styrelse? Ordförande är centerpartisten Dick Olsson, vice ordförande är socialdemokraten Yvonne Augustin och ledamöterna Sven Anders Christensson (m), Didrik Normark (m), Stig Walstam (fp), Ann-Christin Bengtsson (s) och Akram Saouan (s). [7] Jag förmodar att Danielsson bara lyssnat på den borgerliga delen av styrelsen. Därför kan vi konstatera att andra borgerliga politiker likt Danielsson inte vill ha någon politisk representation i dotterbolagens styrelse inte är ett argument, det är bara ett konstaterande att det finns personer med liknande åsikt som Danielsson.

I övrigt ansåg att Danielsson i sitt svar till interpellationen att de kontrollorgan, bl.a. den nämnda styrelsen i moderbolaget och stadens revisorer/auktoriserad revisor, är tillräckliga för att ha uppsikt på dotterbolagen till Öresundskraft AB.

En annan punkt på dagordningen som det blev en livlig debatt kring var frågan om ”planprogram för kv. Marknaden m.fl. Väla, Helsingborgs stad.” [8] Detta var en fråga som Miljöpartiet ansåg ligga varmt om hjärtat. Det yttrade sig bl.a. i att Grön Ungdom i Helsingborg innan kommunfullmäktiges möte delade ut lappar mot ytterligare expansion av Väla. I talarstolen var det Rickard Persson från Miljöpartiet som höll den höga fanan med stöd från partikamraten Erik Persson och vänsterpartisten Peter Ahlbom. Argumenten för och emot tänker jag dock inte redovisa här, utan det är något ni får läsa på ”Fullmäktige Live” på Helsingborgs Dagblad hemsida.

http://hd.se/helsingborg/2006/10/25/live-fraan-raadhuset/

Fotnoter:
[1] Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll för den 14 december 2006.
[2] Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll för den 14 december 2006.
[3] Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll för den 14 juni 2006.
[4] Kommunfullmäktiges dagordning den 24 januari 2007, ärendenummer 3, Dnr 00025/2007.
[5] Ibid.
[6] Interpellationer med svar i ärende nr 2 – 4, 2007-01-24.
[7] Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Helsingborgs kommunfullmäktige 2006-11-22.
[8] Kommunfullmäktiges dagordning den 24 januari 2007, ärendenummer 12, Dnr 00908/2006.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *