Första möte med Helsingborgshem

I går hade jag mitt första styrelsemöte med Helsingborgshem. (ersättare) Precis som jag hade förväntat mig skulle mötet bli intressant, utöver de mer formella frågorna som vi skulle gå igenom. Ett antal föredragshållande från företaget tog upp organisationen för Helsingborgshem och vad de olika delarna av företaget sysslade med. En del av föredragen intresserade mig så att jag valde att ställa några frågor. Bl.a. fick jag reda på att bredbandsutbyggnaden, i samarbete med Öresundskraft, snart är klart. Jag undrade om hur hög hastigheten på kablarna skulle vara på och fick svaret 100 Mbit, följdfrågan var om man kunna höja denna hastighet vid behov och svaret blev ja.

En annan fråga var om man från företagets sida skulle satsa på att renovera miljonprogramshus till passivhus vid behov av renovering. Jag nämnde att Alingsåshem enligt en Ekot-artikel skulle ”renovera 300 gamla lägenheter så att de får passivstandard och därmed mer än halveras hushållens energiförbrukning” Men svaret blev från Jananders Andersson, vd, var att man från Alingsåshem sida inte skulle renovera fler miljonprogramshus då man ansåg att detta var för dyrt. Jag frågade dock om man inte från Helsingborgshem hade uppsikt kring frågan om passivhusen, och att när tekniken och forskningen pressat priserna så att det blev ekonomiskt gångbart att renovera miljonprogram skulle bli mer intresserad av att använda tekniken, så blev svaret ja. Han pekade också på att man från Alingsåshem sida – precis som det stod i Ekot-artikeln – dock skulle bygga passivhus och att man från Helsingborgshem hade som mål på 16 procents energibesparingar fram till 2010.

Det där med passivhus är rätt viktigt i och med det skulle för det första spara mycket pengar för både hyresgäster och de kommunala bostadsbolagen och för det andra få ner energiförbrukningen. I senaste nummret av SSU ideologiska tidskrift pekar Anne-Marie Lindgren, utredningschef på arbetarrörelsens tankesmedja, på hur viktigt det är att utveckla miljonprogramen:

”-Där finns fortfarande plats att bygga och man kan bygga olika typer av bostäder. Det är också hög tid att renovera många av dessa områden (Min anmärkning: Miljonprogrammen) och där har vi en chans att utveckla dem och bygga ekologiskt hållbart på sätt som kanske inte prövats tidigare. Men då behövs ett stort ägande med socialt ansvar, inte fler utförsäljningar.” (Tvärdrag, Nummer 5 2006)

Nåväl. När det gällde bostadssituationen för studenter så skulle inte någon nybyggnation ske –  i och med nyproduktionen av dessa både enligt studenter och enligt Helsingborgshem var för dyrt – utan man pekade på att man skulle kunna öronmärka ettor i det befintliga fastighetsbeståndet för studenter. Kanske man skulle kunna vid inköp av nya fastigheter se till att några av lägenheterna konverteras till ettor eller att de ettor som finns öronmärks till studenter? Viktig är frågan i alla fall då framtida expansion av Campus Helsingborg kräver fler studentbostäder. Min partikamrat, Christer Johnn, frågade kring utvecklingen inom företaget rörande IP-telefoni och fick svaret att man testar för att fram bra utrustning i och med IP-telefoni fortfarande har sina barnsjukdomar.

I övrigt var det intressanta föredrag om de olika bostadsprojekten, bl.a. projekten på Söder, på Maria park och Maria Sofia. Vill du se de olika projekten, och där jag speciellt rekommenderar en titt på projektet på ”Portalen” på Söder så skall du trycka här.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.