Man blir aldrig riktigt klok på Sverigedemokraterna

Man blir aldrig riktigt klok på Sverigedemokraterna. Tillsammans med de borgerliga partierna beslutade man vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november att avskaffa Medborgarutskotten. [1] I talarstolen pläderade Björn Söder för att medborgarutskotten skulle avskaffas då få kände till dem och att de kostade för mycket pengar. [2] Men nu lägger man plötsligt fram förslag på ett införande av ett ”Medborgarkansli” som skall vara centralt belägget någonstans i Helsingborgs stad.

Jag tror knappast att detta centralt belägna medborgarkansli kommer bli lika känt som de medborgarutskott som man tillsammans med borgerligheten avskaffade. Medborgarsutskotten var uppdelade efter olika delar av Helsingborg vilket innebar att man hade möten runt om i staden, alltså närmare medborgarna än vad som voro som fallet med ett central medborgarkansli inslängt någonstans i stadshus där få medborgare vandrar runt. [3]

Frågan är vad detta medborgarkansli, befolkat med tjänstemän och en sekreterare [4], med tillhörande förslag så som ”Kommunens dag”, ”Offentliga möten med politiker”, ”Kommunala folkomröstningar” och ”Allmänhetens frågestund” [5] kommer kosta? Om det kommer att vara billigare än de medborgarutskott som man beslutade att avskaffa?

Sedan kan man förundras över varför inte Sverigedemokraterna yrkade för detta när man i kommunfullmäktige den 14 december antog ett målprogram för Helsingborgs stad. [6]

Fotnoter:
[1] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs stads kommunfullmäktige den 22 november 2006. Se Stadens organisation 2007 – 2010, Dnr 00739/2006 där  Björn Söder (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avveckla medborgarutskotten och Sverigedemokraternas röstningsförfarande i omröstningsbilaga 1, § 165 om medborgarutskottens avskaffande.
[2] Se Helsingborgs Dagblads bevakning, kallat ”Fullmäktige Live Helsingborg”, av kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november / Medborgarutskotten skrotas – en ny stornämnd föds.
[3] Nu utgår vi från att Sverigedemokraterna inte kommer vilja ha någon lokal vid sidan av stadshuset, utan i någon korridor på stadshuset. Om så inte är fallet så skulle det vara intressant veta var Sverigedemokraterna skulle lokalisera detta medborgarkansli och hur mycket kostanden för dessa lokaler skulle uppgå till?
[4] Enligt Sverigedemokraternas förslag om ”Medborgarkansli” skall man ha tjänstemän med tillhörande telefonnummer för att ta emot ”frågor, klagomål och idéer” och fungera som ”en vidarelänk in i de olika nämnderna”. Enligt förslaget om ”Medborgarmotioner och medborgarförslag” skall ”förslagen skickas till medborgarkansliet, där en sekreterare sammanställer förslagen och lägger fram dessa för det politiska styret.”
[5] SD-Kuriren, ”Flera sd-motioner inlämnade i Helsingborg”, 070124.
[6] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs stads kommunfullmäktige den 14 december 2006. Se Målprogram för Helsingborgs stad, Dnr 868/2006

2 comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.