L O Ms ogrundade påståenden

Replik till signaturen L O M och rubriken ”Krav på kollektivavtal som en strafflag”, 29/1.
Signaturen L O M kommer med en rad felaktiga påståenden i sin insändare riktad mot facket. För det första är blockaden mot skolbygget i Vaxholm sedan länge avslutat. För det andra tvingas ingen att skriva på något avtal. Dock har facket rätt – genom de demokratiska rättigheter så som demonstrationsfriheten och yttrandefriheten – att få arbetsgivare runt om i Sverige att skriva på ett kollektivavtal. Påståendet att fackets åtgärder skulle få färre att starta företag stämmer inte. Enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) så ökade antalet nystartade företag under 2005 med 7 procent jämfört med 2004. Från 41 792 nystartade företag 2004 till 44 585 nystartade företag 2005. Enligt upplyssningsföretaget UC så minskade under 2006 företagskonkurserna med 10 procent jämfört 2005. Enligt UC ligger konkurserna nu i nivå med antalen från slutet av 80-talet.

L O M frågar sig var Svenskt Näringsliv håller hus och menar att de borde reagera. Mig veterligen är inte restaurangen i Göteborg ansluten till Svenskt Näringsliv och så var inte heller fallet för företaget som utförde skolbygget i Vaxholm. Likväl stödjer Svenskt Näringsliv av politiska skäl de två företagen. När det gäller restaurangen i Göteborg så har dess fått hjälp av Centrum är rättvisa. Centrum för rättvisa är en organisation som fått stöd av Stiftelsen Fritt Näringsliv under perioden 2002 till 2004 i enlighet med SFN:s syfte att fungera som ”såddkapitalist”, alltså ”anslå medel till nystartade verksamheter med en inriktning som står i överensstämmelse med SFN:s syfte.” Stiftelsen Fritt Näringsliv är i sin tur skapad av Svenskt Näringsliv. Avslutningsvis kan jag berätta för L O M att ”fackpamparna” sköter sitt jobb, nämligen att verka för deras medlemmars intressen, alltså miljoner arbetstagare.

Martin Tunström (s)
Press- och mediansvarig SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad]

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.