Sverigedemokraterna är verkligen ett högerparti

I en artikel i Svenska Dagbladet gör journalisterna Josef el Mahdi och Matilda E Hanson oss uppmärksamma på att i ”44 svenska kommuner har Sverigedemokraterna i praktiken fungerat som ett stödparti för den borgerliga alliansen” [1] och att de i ”tio fall har de godkänt en skattesänkning”. [2] Detta är något som jag har uppmärksammat tidigare i ett par bloggartiklar. I den ena bloggartikeln, med rubriken det borgerliga partiet Sverigedemokraterna, refererade jag till tidskriften Expos undersökning för perioden 2002 till 2003 som visade att Sverigedemokraterna nästan uteslutande rösta de likt de borgerliga partierna runt om de kommunfullmäktige där de hade mandat. Detta tillsammans med min genomgång som rörde bl.a. det ekonomiska handlingsprogrammet och arbetsmarknadsprogrammet fick mig att konstatera att Sverigedemokraterna är ett högerparti. (Ej förväxlas med liberalt parti) Den andra bloggartikeln rörde sig om mina egna erfarenheter i egenskap av ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige – självklart med referat till protokoll från densamma – där jag kunde konstatera att Sverigedemokraterna i de flesta frågorna röstade likt femklövern. [3]

Att Sverigedemokraterna är ett högerparti är också något vi kan läsa i debattartikel på tidskriften Caputs där Erik Almqvist, vice ordförande i Sverigedemokratisk Ungdom, tillsammans med ett flertal skribenter på en Sverigedemokratisk blogg säger att ”Sverigedemokraterna vill minska statens inblandning i det civila samhället bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna, öka individens valfrihet när det gäller sjukvård, skola och äldreomsorg, samt frigöra familjen från politiska pekpinnar. Vårt mål är ett starkt civilt samhälle med stor frihet för individen och familjen. Socialdemokraternas stora misstag var att de aldrig insåg statens gränser, och på samma sätt är det många liberalers misstag att de har en naiv syn på marknaden. […] Slutligen, för att inte lämna er undrande om huruvida sverigedemokraterna är ett konservativt parti: sverigedemokraterna är inte ett renodlat konservativt parti och har aldrig utgett sig för att vara det. Men vi är idag det enda kultur- och värdekonservativa partiet i Sverige, och vi står för en konservatism som förenar tron på en evig, och för människan inte helt lättåtkomlig, moral, med en insikt om att vi är bundna till en historisk situation och till människosläktets medfödda fel och brister.” [4]

På den Sverigedemokratiska bloggen har man för övrigt ondgjort sig över fackets agerande gentemot den salladsbar i Göteborg som inte ville skriva på kollektivavtal. Likt de klassiska liberalerna inom MUF och CUF utmålar man facket som maffia och detta genom i att placera ut en bild från spelet Mafia. Man skriver också i bloggartikeln att ”Facket borde anmälas för hot, trakasserier, utpressning och allt annat man kan komma på för den extremt vidriga behandling[en]” [5] av arbetsgivaren för salladsbaren. Därtill refererar man också till den näringslivsponsrade organisationen Centrum för rättvisa i sin sak mot facket. I en annan artikel fortsätter en annan av skribenterna angreppen mot facket genom att mena att han blir ”upprörd av fackets behandling av Sofia Appelgren och hennes salladsbar, men det fina är att jag tror att många med mig känner samma ilska. Det goda i detta onda är alltså att facket helt i onödan lyckats skapa en massa “badwill” för det en gång så heliga facket. Kanske är detta blunder början på en moderering av den numera helt utspårade, maffialiknande, fackföreningsrörelsen.” [6] Att blockader i syfte att få fram ett kollektivavtal skulle vara något nytt (”numera”) är knappast fallet, det har förekommit sedan länge.

Därför är det så viktigt att visa för de Sverigedemokratiska väljarna – som i tron att de röstar på ett folkhemsparti alá Socialdemokraterna – att det parti de röstar på är ett högerparti.

Fotnoter:
[1] Svenska Dagbladet, Sd ett stödparti åt de borgerliga, 070212.
[2] Ibid.
[3] Namnet på den kollation som styr Helsingborgs kommun. Alltså Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och SPI.
[4] Captus Tidning, Westbergs angrepp på sd är mer estetiskt än intellektuellt, Nr 80, vecka 6 – 2007.
[5] Sdblogg.se, Försvinn, Facket…, 070206.
[6] Sdblogg.se, Det positiva i fackets horribla behandling av Wild n´Fresh, 070207.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.