Jorma och demokrati

I en artikel på sin blogg riktar Jorma Lindgren en rad absurda anklagelser mot mig som inte har med verkligen att göra. Det första är att jag skulle på något sätt hylla ett odemokratisk förfarande mot det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Något sådant exempel kan Lindgren inte presentera. Dock påstår han att media försökt tysta Sverigedemokraterna. Nu ska man komma ihåg att för många Sverigedemokrater så är ett kritiskt förhållningssätt och ett avståndstagande, från press och media, gentemot det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna odemokratiskt.

Man glömmer bort att även press och media har demokratiska rättigheter. Då tänker jag på Tryckfrihetsförordningen (1949:105) som är en av Sveriges grundlagar och en av grundbultarna i Svensk demokrati. Den säger att tidningar själva bestämmer vad de vill ta in och inte vill ta in. Ingen har rätt att censurera dem. Därför är det inte odemokratiskt när press och media har valt ett kritisk förhållningssätt i deras nyhetsrapportering om Sverigedemokraterna eller inte valt att skriva om Sverigedemokraterna. Det är deras demokratiska rättighet.

 ”Martin Tunström Press- och mediaansvarig för SSU i Helsingborg hyllade medias odemokratiska förfarande med att tysta ner SD innan valet, alternativt endast nämna Sverigedemokrater i negativ term.” [1]

Precis som Jorma inte har rätt att tvinga Helsingborgs Dagblad att ta in Sverigedemokratiska insändare eller annonser har inte jag rätt att tvinga SD-Kuriren att ta in mina insändare eller annonser från Socialdemokraterna.

Nästa påstående från Lindgren är att jag och det Socialdemokratiska partiets strategi för att få färre att rösta på Sverigedemokraterna skulle gå ut på att vi skulle ”skrämma” dem. Hur gestaltar sig detta ”skrämmande” från min och det socialdemokratiska partiet sida? Någon påhittad odemokratisk handling som diktaturer runt om i världen använder sig av för att få folk att rösta på det statsbärande partiet? Nej, det handlar om att jag i två blogginlägg utmålat Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti. Vi kan således konstatera att min åsikt att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti enligt Lindgren är att skrämma människor. Således kan vi ta lätt på Lindgrens påståenden om att jag och det socialdemokratiska partiet ska ”skrämma” väljarna.

”Man ska från Socialdemokratisk håll numera försöka skrämma folk som har sympatier med SD från arbetarrörelsen med dylikheter som ”Högerpartiet Sverigedemokraterna” eller ”Det borgerliga partiet Sverigedemokraterna.” [2]

Det tredje absurda påståendet – om man negligerar Lindgrens övriga floskler – är att jag skulle förespråka samma arbetsmetoder likt ”Sovjet med satellitstater som DDR” [3] och att jag har gått ”ut med att man ska mer eller mindre hjärntvätta folk.” [4] Det Lindgren har reagerat på är att jag vill att det socialdemokratiska partiet tillsammans med SSU och andra organisationer skall anordna mer kurser, föreläsningar och utbildningar om Sverigedemokraterna, hur man bemöter deras argument och om de människliga värdena. Något citat från min sida kan inte Lindgren hitta där jag påstått att statsmakten skall tvinga medborgarna i detta land att delta på inskolningsläger. För Lindgren är det också otäckt när jag tycker att man ska tvätta bort de främlingsfientliga åsikter som en del har. Men visst, det handlar om egenintresse för Lindgren. Pläderar man för ett främlingsfientligt parti så tycker man det är otäckt när andra försöker tillintetgöra det partiet genom att bemöta de främlingsfientliga lögnerna.

Fotnoter:
[1] Jorma Lindgrens blogg, ”Tunströms SD ettiketter och ”tvättning” utav åsikter!”, 070202.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.