Skriv på mot utförsäljningarna på SSU:s hemsida!

SSU förbundet har startat ett namninsamling på deras hemsida där du genom ett formulär kan skriva på mot utförsäljningarna av våra statliga bolag, sjukhus och hyresrätter. De uppmanar också till att man samlar in namn genom traditionell väg, nämligen genom att skriva ut listor och samla in namn. Jag gjorde slag i saken genom att skriva ut ett antal vid arbetarkommunens årsmöte och lämnade dem vid ett tomt bord i A-salen, på så sätt fick jag ihop 69 stycken namn. Uppenbart var det en hel del som missade dem, men jag får se till att följa upp namninsamlingen när Socialdemokraternas Kf-grupp samlas. Se till att göra det samma runt om i era arbetarkommuner och på gator, torg, hemma i era kommuner.

Annars får det bli att fortsätta namninsamlingen vid en rad tillfällen, bl.a. SSU Helsingborgs Årsmöte den 9 april. I övrigt har jag passat på att skicka in en insändare till Helsingborgs Dagblad som berör ärendepunkt tre (på mina står det fyra) på kommunfullmäktiges dagordning, nämligen ägardirektiven för Helsingborgshems Holding AB. Kommunfullmäktige sammanträder den 28 mars klockan 18:00.

———————-

Nu får det vara slut på femklöverns ungdomsfientliga politik. På kort tid in på mandatperioden har man från femklöverns sida drivit igenom försämringar för ungdomarna i Helsingborg stad. Vid kommunfullmäktige senaste sammanträdde beslutade man t.ex. om att återinföra skolmatsavgiften, och nu är man i stånd att försämra bostadssituationen för studenter och unga personer nya på arbetsmarknaden. Det blir nämligen konsekvensen när man vill göra det möjligt att sälja ut Helsingborgshems hyreslägenheter, ombilda dem till bostadsrätter och höja Helsingborgshems hyror till genomsnittet i jämförbara SABO-företag.

Minskat bestånd av hyresrätter, genom ombildningar och försäljningar, försvårar de ungas möjlighet att skaffa bostad och ökade hyror innebär att det ekonomiskt blir svårare för studenter att hyra en lägenhet. Det är naivt att tro att man kan kompensera det minskade beståndet av hyreslägenheter genom nybyggnation, för det första därför den borgerliga regeringen avskaffat ränteavdraget och bostadssubventionen och för andra då många bostadsprojekt försenas pga. överklagande vilket innebär att nybyggnationer av lägenheter tar tid att få fram.

Vill man öka det blandade bostadsbeståndet finns det andra åtgärder att tillgripa, så som att låta Helsingborgshem och andra bostadsbolag bygga bostadsrätter i de aktuella områdena. Därför, femklövern skrota målsättningen att höja hyrorna till genomsnittet i jämförbara SABO-företag och lägg ner planerna på att ombilda och sälja ut hyreslägenheter. Sluta med den ungdomsfientliga politiken!

Khaled El-Khalayli (s)
Ordförande SSU Helsingborg

Martin Tunström (s)
Ordförande S-studenter Helsingborg

Natasa Mirosavic (s)
Kommunfullmäktigeledamot

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.