Seminarium om Sverigedemokraterna

Genom Funebo får jag reda på att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) skall anordna ett seminarium på Tycke Braheskolan här i Helsingborg. Seminariet kommer enligt programmet (pdf) beröra Sverigedemokraterna, de mer extrema rörelserna inom den nationella rörelsen och Dansk Folkeparti. Jag noterade att professor i sociologi Göran Dahl, som skall föreläsa om ämnet ”Vem är svensk? Historia, nation, folk, stat och annat”, kommer att medverka. Rätt nyligen köpte jag genom den militärhistorisk bokklubb SMB dennes bok ”Radikalare än Hitler: de esoteriska och gröna nazisterna: inspirationskällor, pionjärer, förvaltare, ättlingar.” Kanske man kan få en hälsning, en dedikation, i boken av honom?

Andra föreläsare är filosofie doktor i historia Heléne Lööw, vars två böcker i nazism jag också innehar, filosofie doktor i historia Ulla Ekström von Essen, vars skrift Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna 2002-2006: en studie av politisk aktivitet, strategi och mobilisering kan laddas ner i pdf från integrationsverkets hemsida, filosofie doktor i idéhistoria Henrik Bachner, filosofie doktor i historia och journalisten Adam Holm och pedagogen Christer Mattsson.

Man får helt enkelt se till och vara där om man är intresserad av ämnet, och det är ju jag.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *