Man kan inte kontrollera bort segregation

Svar till Christer Rasmusson (fp) och Lilian Müller (fp) med rubriken ”kontroll garanterar kvalitet”, 11/9.

I sitt svar till våran insändare (30/8) vill inte folkpartisterna Christer Rasmusson och Lilian Müller kännas vid vårt påstående att femklövern nu inte längre ser friskolan som ett komplement till den kommunala skolan, utan vill se en utveckling där den kommunala skolan på sikt ersätts av de fristående. Det känns nästan fånigt att behöva upplysa skol – och fritidsnämndens ordförande att denna tillsammans med sina kollegor i femklövern beslutade på Bildningsnämndens möte den 16 augusti att vid remissyttrande till skolverket ställa sig positiv till att 8 av 9 fristående gymnasieskolor skulle få etablera sig i kommunen. (varav den nionde skulle återremiteras)

Effekten av detta beslut är, om de godkänns av skolverket, att bara inom tre år kan hälften av stadens elever gå i en friskola, enligt Torbjörn Jordansson, chef för skol- och fritidsförvaltningen, i en intervju i Helsingborgs Dagblad. Konsekvensens kan inte bli någon annan än att ett flertal kommunal skolor måste läggas ner. Någon indikation på att fler friskolor inte skulle vilja etablera sig i kommunen, utöver de accepterade, tyder inget på.

Vad avser de religiösa friskolorna, så kan man inte i grunden acceptera den typen av skolformer om man är anhängare av medborgarskolan. Den logiken går inte ihop, oavsett hur många tankevurpor Rasmusson och Müller säger sig tycka att vi gör. Vi kan avslöja för Rasmusson och Müller att det i huvudsak är det en typ av människor som går på dessa skolor. Med tanke på det just inriktar sig på en viss typ av människor så faller det sig naturligt.

Att tro att man enbart genom förbättrade kontroller kan undanröja de religiösa friskolornas negativa inverkan på det svenska samhället är naivt. Skolorna har likväl en segregerande effekt vilket står i direkt med konflikten med det mångkulturella samhället. Kontrollanterna kan inte befinna sig skolorna vid skolans alla öppna timmar och man kan inte kontrollera bort segregation. Därför har Folkpartiet gett upp tanken om medborgarskolan.

Natasa Mirosavic (s)
Ordförande SSU Helsingborg

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.