Regeringen avser att höja skatten på kärnkraft

Jag låter andra Socialdemokrater föra fram kritik på det socialpolitiska området rörande regeringens nu framlagda budgetproposition. Istället tänker jag beröra det faktumet att man från regeringens sida nu avser att höja skatten på kärnkraft. Skatten ifråga är den s.k. effektskatten. Vad är då effektskatten? Så som jag uppfattat det, så är det så att våra svenska kärnkraftverk betalar en skatt baserad på den energimängd som kärnkraftverken framställer och som teoretiskt sätt kan användas för att t.ex. producera elektricitet.  [1]

Det innebär alltså oavsett om man utvinner elektricitet eller ej ur den energimängd som de svenska kärnkraftverken framställer så skall man betala skatten [2],  dvs. även om bara en tredjedel av energin som framställs i ett kärnkraftverk används till av produktion av el (som fallet är idag) så skall kärnkraftsindustrin likväl betala för all den energi som framställs. Spillvattnet som idag åker rakt ut i havet är en sådan outnyttjad energi som skulle kunna användas för fjärvärme. Genom effekthöjningar skulle man kunna utvinna mer elektricitet. De svenska kärnkraftverkens energitillförsel var 2006 194 TWh varav 67,5 TWh togs ut vid framställningen av elektrisk kraft. [3] Som jämförelse var vindkraftens bidrag till energitillförsel 2006 1 TWh av 628 TWh. [4]

Effektskatten har höjts ett flertal gånger, senast den 1 januari 2006 av den socialdemokratiska regeringen med 85 procent (från 5 514 kronor till 10 200 kronor per megawatt) när statsbudgeten för 2006 trädde i kraft. [5] Enligt senaste föreliggande uppgifter betalar kärnkraftsindustrin 3,2 miljarder kronor till staten. [6]  För t.ex. Ringhals del svarar effektskatten för 29,3 procent av utgifterna. (Kärnbränslets andel uppgår till 17,2 procent) [7]

Under mandatperioden 2002-2006 har ett flertal borgerliga riksdagsledamöter i riksdagen genom motioner pläderat för ett avskaffande av den s.k. effektskatten eller en sänkning av skatten. De som pläderat för en sänkning av skatten under förra mandatperioden är bla. nuvarande migrationsminister Tobias Billström (m) och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m). [8]  De som förespråkat ett avskaffande av skatten är nuvarande integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) [9] , riksdagsledamoten Henrik von Sydow  (m) [10] äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) . [11] Kravet om avskaffandet av skatten framförs också av Folkpartiet i sitt energiprogram antaget 2005. [12]

Regeringen avser nu att höja denna skatt med 24 procent, från 10 200 kronor till 12 648 kronor, vilket man hoppas trädda kraft den 1 januari 2008. [13] Regeringen räknar att man på detta sätt skall inbringa närmare 1 miljard kronor år 2008.  [14] Man kan ställa sig frågande till om de borgerliga riksdagsledamöter som förespråkat ett avskaffande av skatten, eller stegvis nertrappning av denna, nu kommer att medverka till en höjning av samma skatt? Kommer Folkpartiet medverka till en höjning av effektskatten?

Fotnoter:
[1] Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.
[2]  Denna regel gäller fram till 90 dagar. Därefter kan kärnkraftsindustrin få avdrag med 335 kronor per megawatt. Källa: Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.
[3] Budgetpropositionen för 2008 (Prop. 2007/08:1) Utgiftsområde 21: Energi 
[4] Ibid.
[5] Budgetpropositionen för 2006 (Prop. 2005/06:1)
[6] Budgetpropositionen för 2007 (Prop. 2006/07:1). Bilaga 1 – ”Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007”. (Se 1450 Övriga skatter på energi och miljö, sidan 24)
[7] Vattenfalls hemsida.
[8] Energipolitiken i Skåne (Motion 2005/06:N307)
[9] Kärnkraftsavvecklingen (Motion 2003/04:N287), Kärnkraftsutveckling (Motion 2004/05:N415)
[10] Avskaffande av effektskatten på kärnkraft (Motion 2005/06:Sk290)
[11] Energi, Utgiftsområde 21 (Motion 2003/04:N413)
[12]”Dags för Grön el” Energiprogram antaget av Folkpartiet liberalernas landsmöte 18-21 augusti 2005
[13] Budgetpropositionen för 2008 (Prop. 2007/08:1)
[14] Ibid.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 comments

  1. Det hade varit intresantare att höra vad din åsikt om saken är istället för att du rackar ner på andra.

    Anser du att skatten är rättvis eller felaktig ?

    Ska den höjas/sänkas/avskaffas.

  2. Eh? ”Rackar ner”? Är det fel att peka på dubbelmoral inom delar av borgerligheten?

    Det står väl rätt klart, med utgångspunkt från blogginlägget, att jag inte är någon anhängare av ”effektskatten” eller höjningen av denna. Jag vill avskaffa skatten därför den är orättvis.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *