Äganderätten är ett kontrakt

Svar till Christopher Hellström, med rubriken ”Äganderätten samhällets grund”, 15/10. (Helsingborgs Dagblad)
Det är riktigt som Christopher Hellström (muf) säger, solidariteten är underställd det demokratiska systemet. Det är genom folkets vilja som vårt lands politik skall byggas eller som man ibland brukar säga: Land skall med lag byggas. Där med kommer vi även in på äganderätten. Äganderätten är ingen av gud given rätt. Den är ett kontrakt mellan å ena sidan staten och å andra sidan folket. Denna regleras i riksdagens där folkets valda representanter, varefter samhället förändras, stiftar nya lagar och inför nya skatter (eller för den delen tar bort).

Där med är t.ex. skatt i allra högsta grad legitimt och rätt. Precis som det är rätt att barns äganderätt till sig själv regleras, att man inte får göra vad man vill med djur eller att man inte får inneha nukleära, kemiska eller biologiska massförstörelsevapen. Sedan kan man som Hellström och hans fränder i den klassiska liberala skolan plädera för det minimala skattesamhället därför det är effektivare system för allokering av varor och tjänster. Något som jag i egenskap av socialdemokrat kan ha invändningar mot. Men även vid en s.k. Nattväktarstat krävs ett skatteuttag för finansieringen av dess verksamhetsområde: polis, domstol och försvar. Det är först när vi lever i det anarkokapitalistiska samhällssystemet vi har en avsaknad av skatter, och demokrati.

Anser det svenska folket således att besluten som fattas i riksdagen är riktiga och moraliska ger man förnyat mandat för deras representanter att fortsätta på den utslagna vägen. I Sverige har vi där med valt en väg där vi gemensamt finansierar den välfärd som vi idag kan se resultatet av. Folk vill ha den för Hellström så förhatliga solidariteten. I och med ett sådant åtagande kräver höga skatter har vi valt att tillgripa den progressiva skatteskalan. Passerar man nivåerna i skatteskalan får man betala högre skatt. Denna gäller för alla oavsett vilken etnisk eller kulturell tillhörighet man har, det är en likvärdig behandling av medborgarna. Att Hellström sedan ser skatter som ett sett för ”vissa människors ”rätt” att parasitera på andra människors arbete och egendom” får ses som betecknande för MUF:s ideologiska strävanden, frågan är om Moderaterna är lika frispråkiga?

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 comments

 1. Det låter ju tryggt att mina rättigheter är föremål för majoritetens godtycke.

  Med andra ord menar du alltså att när kontraktstiden löper ut, och om ”folkviljan” vill ha en Hitler eller Stalin, så kan du i egenskap av socialdemokrat endast ha vissa ”invändningar” mot detta, men de facto ingen som helst rätt att hävda dina rättigheter?

 2. Du föredrar alltså ett samhällsystem där det är minoriteten som styr, skall jag tolka det som det? (Minoritetens godtycke) Då blir det mycket märkligt att du säger dig ogilla det samhällsystem som Adolf Hitler och Josef Stalin företrädde.

  Sedan är det knappast så att det existerar en demokrati när gelikar till Josef Stalin och Adolf Hitler tar över samhället. Det innebär per automatik att demokratin avskaffas i och med det blir frågan om diktatur (fåtalsvälde) och att man införa lagar som strider mot det demokratiska samhällets fundamentala strukturer, dvs. statens likabehandling av medborgarna. I en stat där det råder raslagar alá Nürnberglagarna där har vi en avsaknad av en demokrati.

  Då har också folk rätt att göra uppror och störta tyrraniet. Sedan kan man väl tycka att vissa demokratiska beslut kan vara tokiga men som Winston Churchill en gång uttryckte det:

  ”Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna. ”
  – Tal i underhuset, 11/11 1947.

 3. Hur definierar du demokrati?

  Om folket röstar fram nya Nürnberglagar, hur motiverar du att folket har rätt att göra uppror? Du sade ju att äganderätten är ett kontrakt, vilket torde implicera att samtliga rättigheter är kontrakt. Vari ligger den principiella skillnaden mellan om folkviljan beslutar sig för att avskaffa äganderätten och om den väljer att införa lagar liknande Nürnberglagarna?

  Det finns en logisk motsägelse i ditt resonemang.

 4. Visst är det så att man kan demokratiskt framrösta Nürnberglagarna, men så fort de träder i kraft har man avskaffat det demokratiska samhällsystemet som innebär en likabehandling av medborgarna från statens sida. När då demokratin är avskaffad så har folk rätt att göra uppror mot det diktatoriska samhället. Således är mitt resonemang logiskt.

 5. Nu får vi se om Helsingborgs Dagblad tar in den och också inte ser till att ändra vissa ord så som anarkokapitalism som de gjorde förra gången då jag skickade in en insändare innehållande ordet.

 6. Återigen: Hur definierar du demokrati?

  Med ditt resonemang förefaller det som att när folket röstar igenom inskränkningar i äganderätten eller de facto avskaffar den, så har man också avskaffat det demokratiska samhällssystemet, varpå folkets rätt till uppror gäller? Eller?

  Vari ligger den principiella skillnaden mellan avskaffandet av äganderätten och införandet av Nürnberglagar?

 7. Demokrati = yttrandefrihet, i rättvisa val välja samhällsystem, mötesfrihet, medborgarnas likabehandling från staten mm.

  Äganderätten är enligt mig en produkt av riksdagen där folkets valda reprentanter stiftar nya lagar och inför nya skatter. Det är äganderätten. Äganderätten är inget statiskt rätt skänkt från Gud. Äganderätten är därför i ständig förändring.

  Nej, jag har sagt följande: ”man kan demokratiskt framrösta Nürnberglagarna, men så fort de träder i kraft har man avskaffat det demokratiska samhällsystemet som innebär en likabehandling av medborgarna från statens sida.”

 8. Varför är det enligt dig demokratiskt att rösta bort äganderätten, medan det är odemokratiskt att rösta bort yttrandefriheten?

  Likaledes: om äganderätten är utsatt för ”ständig förändring”, varför gäller inte detta också demokratibegreppet? Eller är demokratibegreppet skänkt från gud?

  I vilket avseende är demokratin okränkbar, men inte äganderätten?

  Det finns ett logiskt inkonsekvent handlande från din sida när du, utan motivering, särställer demokratin från folkviljans rätt att avskaffa den, medan det skulle vara helt ok för folkviljan att rösta bort äganderätten.

  På vilket sätt menar du att ”yttrandefriheten, de rättvisa valen av samhällssystem, mötesfriheten, medborgarnas likabehandling från staten mm” inte är ett kontrakt; ”en produkt av riksdagen där folkets valda representanter stiftar nya lagar”.

 9. ”Varför är det enligt dig demokratiskt att rösta bort äganderätten, medan det är odemokratiskt att rösta bort yttrandefriheten? ”

  Du läser uppenbart inte vad jag skrivit, jag tycker det är rent ut sagt oförskämt i en debatt. Jag har skrivit det här: “man kan demokratiskt framrösta Nürnberglagarna, men så fort de träder i kraft har man avskaffat det demokratiska samhällsystemet som innebär en likabehandling av medborgarna från statens sida.”

  Samma sak med yttrandefrihet om man följer samma logik! Folket kan demokratiskt bortrösta yttrandefriheten, men när man avskaffat yttrandefriheten så lever man inte i en demokrati längre. Samma sak med Adolf Hitler, folk kan rösta fram denna, men när väl Adolf Hitler avskaffar de civilrättsliga lagarna, avskaffar de fria valen, förbjuder alla andra politiska partier än NSDAP så lever inte Tyskland i en demokrati. Sedan kan man rent tekniskt sätt ifrågasätta ifall Adolf Hitler på korrekt sätt vann valet i och med han genom fula trix förbjöd det kommunistiska partiet, men det är en annan fråga och hör inte till denna debatt.

  Nej, jag har inte sagt att det finns en universell tolkning av demokratin, det finns olika tolkningar av demokrati, jag anser att den tolkning som jag har är rätt, det är subjektivt tyckande. Vi har de som tror att direktdemokrati är mer sanna tolkning av demokratibegreppet, det vi kan se i Schweiz. Det fanns de som påstådd och påstår än så idag att de s.k. realsocialistiska staterna var demokratier, folkdemokratier, DDR och liknande. Vi har länder som i internationella rankingsystem definieras som demokratier trots att de enligt det optimala enligt de preferenser man har saknar vissa rättigheter eller att dessa inte är utvecklade i lika stor grad som i t.ex. Sverige.

 10. Jag ger upp. Antingen så förstår du helt enkelt inte den logiska motsägelsen i ditt resonemang, eller så vill du inte förstå.

 11. Det är inte jag som negligerar att lyssna på vad min politiska antagonist skriver och sedan tillskriver denna någonting som denna inte sagt (”odemokratiskt att rösta bort yttrandefriheten”), således lämpa inte över dina kommunikativa brister på mig.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.