Religösa friskolor oförenliga med medborgarskolan

Svar till Christer Rasmusson (fp) och Lilian Müller (fp) med rubriken ”Nödvändig kursändring har påbörjats” (06/10)
Rasmusson (fp) och Müller (fp) bemödar sig inte ens att replikera på den kritik som vi i två omgångar fört fram rörande friskolor, nämligen den att det är oförenligt med religiösa friskolor och tanken med den s.k. medborgarskolan. Med Medborgarskolan avser vi den skolan där människor mot olika kulturella, religiösa, etniska och socioekonomisk bakgrunder träffas och möts. Så blir inte fallet i de religiösa skolorna då de i huvudsak utgörs av en typ av människor, det borde även Rasmusson och Müller förstå och det tror vi också de gör. Trots det berör de inte på någon punkt i sitt inlägg problematiken med de religiösa skolorna och hur man skall sikt avskaffa dem. För Rasmusson och Müller menar väl inte på fullt allvar att införande av lärlingsutbildningar och tidigare betyg upphäver de religiösa skolornas negativa inverkan, bl.a. de nämnda segregation, i det svenska samhället? Vi tror inte ens Folkpartiet har en sådan tilltro till betygens ”välsignelse”.

Återigen viftar Folkpartiet undan det faktumet att de för en politik som på sikt innebär att den kommunala skolan kommer att ersättas av de fristående, det går inte att komma med läpparnas bekännelse när man beslutar sig för att godkänna så många skolor så att hälften av kommunens gymnasielever inom bara tre år kommer att gå i en fristående skola. Folkpartiets huvudlösa skolpolitik kommer att innebära en dålig hushållning av kommuninvånarnas medel. För om de fristående gymnasieskolorna, som erhållit godkännande från femklövern att få etablera sig, kommer fylla sina platser kommer de kommunala gymnasieskolorna i Helsingborg bli av med lika många elever. Konsekvensen kommer att bli att vi står med stort antal tomma lokaler. Av det har vi tidigare sett prov på i Helsingborg, men då var folkpartiet (tillsammans med SSU) motståndare. Kommer man från Folkpartiets sida återigen visa sitt motstånd mot skolnedläggningarna, och därmed effekterna av sin egen politik?

Natasa Mirosavic (s)
Ordförande SSU Helsingborg

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.