Sverigedemokraternas flip-floppande i Helsingborg

Nu i helgen har Sverigedemokraterna haft sin kommunalpolitiska konferens. Själv hade jag inte möjlighet att åka till platsen för konferensen, Getinge Medborgarhus utanför Halmstad. Utan jag valde istället att gå på den av bl.a. tidningen Arbetaren organiserade föreläsningen ”Argument mot Sverigedemokraterna” inom forumet Skåne Social Forum. Jag blev dock något försenad då jag tillsammans med min vän tittade på utställningen på Lunds konsthall av tavlor från diktaturens Rumänien, dvs. tavlor som hyllar Nicolae Ceausescu. Så här i efterhand, efter det kommunistiska systemets sammanbrott, kan man inte låta bli att skratta åt en del av tavlorna. Men vid tiden för diktaturen var det nog ingen som vågade skratta. Mycket intressant, hade man haft mer tid på sig hade man studerat dem mer ingående.

När det gäller själva föreläsningen tyckte jag det mer handlade om Sverigedemokraternas nuvarande situation och deras förehavande, snarare hur man skulle bemöta de vanligaste argumenten som framförs av detta parti. (Påståenden om invandringen, demokrati osv.) Dock var det intressant när en stor tid avsattes till publika funderingar och frågor hur Sverigedemokraterna fungerar och hur de arbetar i de kommuner de valts in. Själv kunde jag berätta hur det såg ut i Helsingborg. Hur partiet här har agerat stödparti till den borgerliga femklövern och hur en del inom lokalavdelningen försöker värja sig från sådana påståenden. Passade även på att köpa boken ”Brunt! – Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden” för förmånliga 45 kronor. (läs EfterArbetet:s korta bokrecenstion) Själv kan jag tycka det är fel att låta ”AFA dokumentation” medverka i boken, under rubriken ”Oberoende nationalister – organisationslösheten som organisationsform”, med tanke på AFA:s odemokratiska förehavande.

I övrigt skall noteras att Sverigedemokraterna fortsätter sin märkvärdiga kommunalpolitik i Helsingborg Dagblad. Precis som jag skrev för några månader sedan så la man tillsammans med den borgerliga femklövern ner [1] de medborgarutskott som tillskapades under föregående mandatperiod. Anledningen, enligt Sverigedemokraterna och alliansen, var att a.) få kände till medborgarutskotten och b.) att de var förenade med höga kostnader för staden, så här uttalade sig Sverigedemokraternas kommunfullmäktigeledamot Björn Söder i talarstolen vid beslutet att avveckla medborgarutskotten:

”Men trots allt detta är det alltså få Helsingborgare som känner till det här med medborgarutskott. Det är knappast någon i min bekantskapskrets, och vi såg i Helsingborgs Dagblad igår när man frågade folk att det var ytterst ytterst få folk som kände till detta. Man måste inse att när man efter fyra år, när det är på detta sätt efter fyra år, kanske man skall ställa frågan: Är det här rätt väg att gå för att vitalisera demokratin och medborgarinflytandet? Dessutom är det inte obetydliga ekonomiska resurser som man lagt och som de här utskotten tagit i anspråk.” [2]

Som jag skrev i mitt föregående blogginlägg i frågan tror jag:

”knappast att detta centralt belägna medborgarkansli kommer bli lika känt som de medborgarutskott som man tillsammans med borgerligheten avskaffade. Medborgarsutskotten var uppdelade efter olika delar av Helsingborg vilket innebar att man hade möten runt om i staden, alltså närmare medborgarna än vad som voro som fallet med ett central medborgarkansli inslängt någonstans i stadshus där få medborgare vandrar runt. [3]

Frågan är vad detta medborgarkansli, befolkat med tjänstemän och en sekreterare [4], med tillhörande förslag så som ”Kommunens dag”, ”Offentliga möten med politiker”, ”Kommunala folkomröstningar” och ”Allmänhetens frågestund” [5] kommer kosta? Om det kommer att vara billigare än de medborgarutskott som man beslutade att avskaffa?”

I den av mig länkade artikeln i Helsingborgs Dagblad fortsätter dock Sverigedemokraterna plädera för ett medborgarkansli. Representanten Kaarina Andersson säger till tidningen att man vill ”starta ett medborgarkansli som har öppet hela dagarna. Medborgarna ska kunna gå dit, ringa, mejla och faxa. Och på så sätt ställa sina frågor och få svar.” På det kommande kommunfullmäktige (24 oktober) kommer också den av SD Helsingborg författade motionen med idéen om bl.a. det nämnda medborgarkansliet behandlas.

Fotnoter:
[1] Sammanträdesprotokoll för Helsingborgs stads kommunfullmäktige den 22 november 2006. Sverigedemokraternas röstningsförfarande i omröstningsbilaga 1, § 165 om medborgarutskottens avskaffande.
[2] Inspelning av kommunfullmäktiges sammanträdde den 22 november 2006. Anförande av Björn Söder, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Helsingborg på dagordningspunkt 4 – Helsingborgs stads organisation 2007 – 2010. (Dnr 00739/2006)
[3] Nu utgår vi från att Sverigedemokraterna inte kommer vilja ha någon lokal vid sidan av stadshuset, utan i någon korridor på stadshuset. Om så inte är fallet så skulle det vara intressant veta var Sverigedemokraterna skulle lokalisera detta medborgarkansli och hur mycket kostanden för dessa lokaler skulle uppgå till? Enligt motionen ifråga vill man att medborgarkansliet skall placeras centralt.
[4] Enligt Sverigedemokraternas förslag om ”Medborgarkansli” skall man ha tjänstemän [notera män, inte man] med tillhörande telefonnummer för att ta emot ”frågor, klagomål och idéer” och fungera som ”en vidarelänk in i de olika nämnderna”. Enligt förslaget om ”Medborgarmotioner och medborgarförslag” skall ”förslagen skickas till medborgarkansliet, där en sekreterare sammanställer förslagen och lägger fram dessa för det politiska styret.” Källa: Ärendepunkt 5 – Motion om medborgarinflytande i Helsingborg i föredragningslistan för Helsingborgs kommunfullmäktige / Bilaga 1 Dnr 79/07 Motion angående medborgarinflytande i Helsingborg
[5] Ibid.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *