Människor i samverkan

Svar till Christopher Hellström (muf), Helsingborg med rubriken ”Vill vi verkligen bli slavar?”, 22/11.
Jag har klart och tydligt redovisat i mina två insändare varför skatt inte är stöld. Hellström har däremot har inte redovisat varför skatt är stöld och Hellström har heller inte kunnat peka ut källan för äganderätten. Hellström har inte pekat på någon allsmäktig gyllene sten ute i naturen som föreskriver att äganderätten finns eller att det skulle vara av gud given rätt. Hellström bara tycker äganderätten finns, det är en subjektiv uppfattning.

Jag pekar på att det är människor i samverkan som formulerar äganderätten och genom deras valda representanter i demokratiska val (den samlade subjektiva uppfattningen)  som i riksdagen formulerar ett kontrakt mellan staten å ena sidan och folket å andra sidan. På så sätt legitimeras äganderätten hos det stora flertalet. På så sätt talar vi om att mord inte är acceptabelt, att barn inte har samma äganderätt till sig själv eller att skatt inte är stöld.

Det innebär att är man demokrat så måste man också acceptera utgången för valresultatet och acceptera att de som tillförskansat sig folkmajoritetens vilja skall få genomföra sina reformer. Därför ger jag mitt medgivande, det av Hellström efetrfrågade kontraktet,  att den borgerliga regeringen upptar skatt. Den dagen då Liberala partiet (Lp) får folkets mandat att avveckla skattesystemet så får Hellström sin dröm uppfylld. Alternativen om man inte accepterar att vi gemensamt beslutar det genom det demokratiska beslutet är att vi har diktatur eller anarki. För mig kan dessa system knappast säga sig kunna vara ett bättre språkrör för folkets vilja.

Hellström talar om att staten skall ”skydda vår rätt till liv, frihet och egendom”, hur skall staten göra detta om den inte kan ta upp skatt för att finansiera de verksamhetsområden så som polis, försvar, domstolsväsendet som upprätthåller detta? Hellström är inkonsekvent i och med denns resonemang är att all skatt är en kräkning av äganderätten.

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

”Det är riktigt att styrelse inte kan underhållas utan stora kostnader, och det är lämpligt att var och en som åtnjuter skyddet betalar sin andel ur sina egna tillgångar. Men det måste ändå ske med vars och ens eget samtycke, d.v.s. majoritetens samtycke, som antingen ger det själv eller genom sina valda representanter, Om någon skulle göra anspråk på att få lägga skatter på folket och driva in dem på eget bevåg  och utan folkets samtycke, så skulle han bryta mot den grundläggande egendomslagen och motverka styrelsens syfte.”
– John Locke i Andra avhandlingen.
Källa:  Andra avhandlingen om styrelseskicket – En esså angående den civilia styrelsens sanna ursprung, räckvidd och mål av John Locke (1690), kapitel 11. Sidan 120.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.