Alliansen ljög om myndighetsutvecklingen!

Inför 2006 val var ett av alliansens argument för mantrat om den trötta byråkratiska regeringen Persson att antalet myndighet bara blir fler och fler. Väljarna skulle få intrycket att istället för att syssla politiska reformer för att förbättra Sverige så sysslade regeringen med självförvaltning med en allt mer svällande myndighetssfär. I Folkpartiets rapport ”Vägen bort från enparti(s)taten” (mars 2005) förde man också fram påståendet om att regeringen lät Myndighetssverige växa därför man saknade politiska förslag:

”Skälen till trenden att skapa nya myndigheter är flera. Ett är att regeringen i avsaknad av konkreta åtgärdsförslag på ett sakområde vill visa på handlingskraft; att inrätta en ny myndighet ger intryck av politisk vilja, prioritering och engagemang.”

Från Alliansens sida konstaterade man i rapporten ”En politik för arbete och trygghet” (februari 2006) att ”antalet myndigheter har ökat i snabb takt under de senaste åren” därför föreslog man ”kraftfulla åtgärder för att minska den statliga byråkratin”.

Verkligheten verkar nu komma ikapp regeringen Reinfeldt när Förvaltningskommittén idag lämnar över delbetänkandet ”Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter” (SOU 2007:107) till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Sedan 1990 har antalet myndigheter minskat ”med mer än 926 stycken, det vill säga över två tredjedelar” enligt förvaltningskommittén. Kommittén kan där med konstatera att påståendet att ”antalet statliga myndigheter bara ökar stämmer således inte med den faktiska utvecklingen sedan år 1990.”

För perioden 2005 till 2007 som huvudsak var under socialdemokratisk regeringsmandat minskade antalet myndigheter med 71 stycken. Detta är enligt kommittén en nettosiffra ”eftersom 80 myndigheter lades ned samtidigt som 9 bildades. Av de nya myndigheterna var det dock 4 som i stort sett bara bytte namn.”

Beskedet från alliansens sida (se ovan) var att man vid regeringsskifte skulle lägga ner ett flertal myndigheter. Så har också blivit fallet, vilket bl.a. inneburit negativa konsekvenser för arbetslivsforskningen i Sverige då man nu är i full färd att avveckla Arbetslivsinstitutet något som enligt Dagens Arbete innebar att det in från hela världen kom in protester ”mot regeringens beslut att lägga ner Arbetslivsinstitutet”, bl.a. från Yale University (USA) och Royal Society of Cambridge (Storbritannien).

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , ,

2 comments

 1. och om man läser vidare så ser man att denna minskning endast beror på att man ändrat strukturen på myndigheterna

  ”Nedläggningarna var i de allra flesta fall en följd av att organisationen
  ändrades och inte effekten av att det statliga åtagandet
  omprövades. Verksamheten vid 4 arrende- och hyresnämnder
  respektive 4 tingsrätter slogs ihop med andra. De 10 regionala kronofogdemyndigheterna
  respektive 10 skogsvårdsstyrelserna upphörde
  som fristående myndigheter när Kronofogdemyndigheten
  och Skogsstyrelsen blev s.k. enmyndigheter.6 Av samma skäl
  försvann 36 myndigheter inom kriminalvården.
  På i stort sett samma sätt kan den kraftiga minskningen av
  antalet myndigheter sedan år 1990 förklaras. Det gäller inte minst
  när enmyndigheten Försvarsmakten år 1994 bildades av ett stort
  antal formellt fristående myndigheter”

  så alla de myndigheter som man från borgerligt håll harklagat på finns kvar.

  sorry men du får underkänt i läsförståelse (elelr godtjänt i ”vinklat repportage” välj själv 🙂 )

 2. Ingendera. Myndighetssverige har inte ökat som Alliansen påstått och som jag klart redovisat. Om det sedan beror på ändrade strukturer på myndigheterna eller en effekt av att det statliga åtagandet omprövades spelar inte roll. Antalet myndigheter har minskat och inte ökat. Där med kan du bespara mig dina spydigheter.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.