Uppvärdera bildningsidealet i SSU!

Svar till Alesia Goncharik med rubriken ”Kunskap är makt”, Frihet #08.2007.
Goncharik skriver att man bland våra politiska motståndare finner ”pinsamma kunskapsluckor”. Vi skulle vilja gå längre än så och hävda att fallet även är så i vår egen organisation. Något som bl.a. manifesterar sig hur undertecknande kan härja relativt fritt, utan att några egentliga kraftiga invändningar görs, på Agera med en avvikande åsikt än den som är den förhärskande i förbundet när det gäller kärnkraftsfrågan respektive narkotikafrågan. (Även om invändningen är att Agera inte är representativt för SSU så finns det en rad tunga ideologiska namn på detta forum)

Denna bildningslucka kan också vara förklaringen till SSU:s – och även socialdemokratins – oförmåga att möta marknadsfundamentalisternas allt mer starkare grepp kring organiserandet av den offentliga sektorn som ändå får ses som en typisk socialdemokratiska kärnfråga bäst formulerad i mantrat ”vård, skola och omsorg”. Lite populistiskt får vi intrycket att den generella SSU:arens intresse för politik utanför frågor som internationell solidaritet, antirasism, miljö och genus är rätt ringa. Kanske dags för att uppvärdera bildningsidealet i SSU, genom starkare samarbete med Arbetarnas BILDNINGSförbund (ABF), och även få igång en motsvarighet till den av Timbro drivna Stureakademin?

Martin Tunström
Joakim Sjögren

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , ,

4 comments

  1. Stick och brinn, Anton, särskilt med tanke på att du gärna läser skönlitteratur av konstiga författare där man säkerligen använer sig av det ena konstiga ordet efter det andra!

  2. Hoppsan, där trampade jag visst på en öm nerv, Martin… Ta till ”ad hominem”-argument sådär oprovocerat, tss… Dessutom fabulera vilt kring icke namngivna författares språkliga stil, vad är det för okunnigt babbel, Martin?

    Skärp dig!

  3. Tycker det är relevant att beröra vad du läser, dvs. mumbojumbo, för att visa att du inte övrigt har problem med analt språk, i och med du citerar dina diktare och andra som tråkar till meningsuppbyggnaderna så man får sysselsätta sig med hjärngymnastik för att förstå vad karln säger! 😀 Oprovocerat? Mig veterligen kallade du min och Joakims text för ”analt”, sårade våra känsler djuuuuupt. 🙁

    😉

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.