Beställningsarbete från Svenskt Näringsliv?

Under några år har arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv drivit en rankinglista som varje år kategoriserar de svenska kommunerna efter hur gott företagsklimat de har. För 2007 erhåller Helsingborg en god position, plats nummer 13. Men vad är det för variabler man använder sig av för att tillmäta en kommun ett gott företagsklimat? Utöver enkätundersökningar bland företagarna, utbildningsnivå, nyföretagandet, privata arbetsplatser per 1 000 invånare och Svenskt Näringslivs sedvanliga skattperspektivet – dvs. att en låg kommunalskatt innebär ett bättre position – så är det hur stor andel av den kommunala verksamheten som är i privat drift. Dit hör bl.a. den verksamhet som det kommunala Entek bedriver.  

En person som verkar ha tagit intryck av denna ideologiska rankinglista är kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. (m) På kommunfaktas hemsida uttalar sig också denna i en ensidig intervju daterade den 19 oktober med rubriken ”Helsingborg kör så det ryker” att ”alla delar som Entek står för; matlagning, parkskötsel, städ och hemservice samt underhåll av gator och avlopp är rimliga att sälja.” Tråkigt nog för Peter Danielsson valde vi Socialdemokrater med andra i oppositionen att yrka återremittering i frågan om styckandet och utförsäljningen av Entek, där med uppfylldes inte Svenskt Näringslivs förhoppning om att ”Beslutet” skulle ”klubbas i november”.

Att förslaget om att sälja Entek är felaktigt är det många av oss i oppositionen överens om. Ett flertal socialdemokratiska profiler har här på debattsidorna så väl som i föregående kommunfullmäktigesammanträde visat hur fel detta är. Att den borgerliga femklövern slår i sönder en konkurrenskraftig verksamhet som ger en god service till kommuninvånarna. Därför är det också viktigt att peka på vilka kopplingar som finns mellan förslaget och Svenskt näringsliv för att få en djupare förståelse rörande de beslut den borgerliga femklövern vill genomdriva vid kommunfullmäktiges sammanträde idag. Om det är nu så att Entek häver sig i konkurrensen gentemot de privata bolagen och drivs på ett bra sätt, varför då sälja ut det och slå i sönder en välfungerande struktur? Skall man tolka förslaget som ett beställningsarbete från Svenskt Näringsliv?

Martin Tunström (s)
Ersättare kommunfullmäktige

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , ,

3 comments

  1. SSU mellan AFA och RF i årets vänsterkravaller i år igen. Att du inte kommenterat visar att du är ganska nöjd med detta va?

  2. Nej, jag gillar defenitivit inte våldsverkarna inom AFA, men det är svårt att hindra enskilda individer från att demonstrera från denna organisation. Dock kan vi se att ditt parti helhjärtat deltar i en demonstration arrangerad av Salemfonden dit folk från de nationalsocialistska grupperingar så som SMR och NSF deltar. Där också de nämnda organisationerna har fått enskilda talare.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.