Sedan handlar det om samhällsansvar


© Martin Tunström. Styrelsen för Helsingborgshem besökte för en månad sedan en av bolagets nybyggda fastigheter vid Maria Park, några hundra meter därifrån bor en av Helsingborgs mest kända personligheter; Henrik Larsson.

I dagens och gårdagens Helsingborgs Dagblad har man tagit upp det av Femklövern misslyckade försöket att få de boende på Dalhem och Högaborg/Eneborg att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter. Det rör sig om 2 078 lägenheter. [1] Men endast ett kvarter (Emanuel) har visat ett intresse för ombildning, men där saknar man ¾ majoritet för ombildning. Själv sitter jag i AB Helsingborgshems styrelse och vid styrelsemötet där vi berörde beslutet på bolagets stämma om att anta de nya ägardirektiven från kommunfullmäktige (se majoriteten i form av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet och SPI) pekade jag på varför det är ett dåligt beslut att sälja ut hyreslägenheter. Något som också framfördes i de två debatterna (i och med oppositionen (exlu. Sverigedemokraterna [2]) fick majoriteten att yrka på återremiss [3] så togs frågan upp två gånger i kommunfullmäktige) om att bifalla det nya ägardirektiven för AB Helsingborgshem.

Från Socialdemokratiskt håll pekade vi på alla negativa effekter ett sådant beslut skulle resultera i, dvs. att chans för att studenter, låginkomsttagare m.fl. att skaffa sig en bra och billig hyresrätt minskar. Vi förslog istället att man borde bygga bostadsrätter på de aktuella områdena där majoriteten tyckte hyresrätten var överrepresenterad. Något som också partikamraten Tomas Nordström, vice ordförande i kommunstyrelsen, framför i dagens HD.

”Vi har inget emot att bostadsområden är blandade, tvärtom. Det bör finnas hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter överallt. Men det ska ske genom att man förtätar och bygger nytt, inte tar bort en upplåtelseform”. [4]

I artikeln från igår intervjuar Helsingborgs Dagblad ett flertal boende om ombildningen där en del säger nej till ombilda sin lägenhet till bostadsrätt av olika anledningar. (kostnad, farhågor, intresse mm.) Det jag dock saknar i svaren mot att ombilda är frågan om samhällsansvar, dvs. att om jag som hyresgäst ombildar min lägenhet så minskar antalet hyreslägenheter och därmed minskar chansen för studenter, låginkomsttagare m.fl. att erhålla en god och billig hyresrätt. Jag tror inte det perspektivet lyfts fram tillräckligt i debatten. Därför är det av stor viktigt att berörda organisationer som ställer sig negativ till ombildning informerar om just denna fråga i form av utdelning av information till berörda hushåll.

Fotnoter:
[1] Se bl.a. ”Pressmeddelande, Hyresgäster på Eneborg och Högaborg får ombilda till bostadsrätter”, 070907.
[2] Sverigedemokraterna var inte motståndare till förslaget om att låta hyresgästerna i ”resurssvaga områden” inom Helsingborgshem få erbjudandet om att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, dock röstade man emot då man inte fick igenom sina skrivelser om att försäljningen av fastigheterna vid ombildning skulle ske på marknadsvärde snarare, än det förslag som borgerligheten genomdrev, dvs. sälja till bokfört värde.
[3] Sammanträdersprotokoll för Helsingborgs kommunfullmäktige den 28 februari 2007, se ärendepunkten ”Revidering av ägardirektiven för Helsingborgshem Holding AB, Dnr 00835/2006” och omröstningsbilaga 1, § 28.
[4] Helsingborgs Dagblad, ”Politikerna hoppas ännu på intresse för borätter”, 080104.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One comment

  1. Det är helt vansinne att den borgerliga majoriteten i Helsingborg har bestämt sig för att trycka på för ombildningar! Det känns bra att hyresgästerna inte är intresserade, det är ett tecken på att hyresrätten behövs. Fortsätt ställa borgarna mot väggen i denna fråga!

    /Hanna

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.