Eko-fundamentalism i Sverigedemokraterna

”Varje sekund föds sex barn på jorden och tre människor dör. Världens befolkning ökar med cirka 80 miljoner människor varje år. I början av 2008 väntas runt 6,7 miljarder människor leva på jorden. Och för första gången i historien kommer fler än hälften att bo i städer och inte på landsbygden.  Är det bara jag som tycker det är trist? inte att liv tänds förstås men att vi blir så många, vi sliter hårt på miljön och hamnar mer i städer utan kontakt med naturen.”
– Michael Rosenberg, vice ordförande för SD Helsingborg.
Källa:
Rosenbergs SD blogg, Vi blir för många, 071229.

Läs om:Eko-fascisten Pentti Linkola”. (Analys & Kritik)

 

Andra skriver intressant om: , , , ,

16 comments

 1. Vi kommer nog att få se fler paralleller mellan ”ekofascismen” och nationalismen allt eftersom klimatfrågan ökar i betydelse.

  Du är något viktigt på spåren.

 2. ?, är jag ekofascist nu? ja,ja kärt barn har många namn. Vadå ”Linkolainspirerade”
  Vad menar du? skulle det vara bra då. Har du varit i Djakarta en solig dag, tro mig det är inte en kul grej.

 3. Det är inte särskilt kontroversiellt att hävda att jorden redan bär fler människor än den orkar föda, och att den ständigt ökande folkmängden skapar en långsiktigt ohållbar situation. Detta förblir ett allvarligt problem, även om födelsetalen glädjande nog gått ner kraftigt i många länder med tidigare hög folkökning.

  Problemet med den ökande urbaniseringen har tagits upp av en rad kända kända forskare, både inom och utom Sverige. Är de också ”ekofascister”? Tunström försöker nu kväva ännu en debatt med sina demoniserande stämplar.

 4. Patrik,

  Struntprat, problemet är inte att jorden inte skulle kunna försörja alla munnar. (Det gör den i den i de större befolkningscentrerna som Östasien, Europa, Sydamerika mm.) Problemet är fördelningen av jordens resurser. Om den fattiga delen av världen skulle använda de resurser man har till sitt förfogande (Den Afrikanska kontinenten har enorma resurstillgångar) och västvärlden såg till att tillförsäkra de områden där människor svälter ihjäl en del av det överskott som produceras i den rika världen så skulle ingen behöva gå hungrig. Överbefolkningen är en myt. I Europa riskerar vi dessutom att befolkningen minskar därför födelsetalen är för låga, det ser vi i Italien och det ser vi i Ryssland, där den sistnämnda minskat sin befolkning med fler miljoner de senaste åren.

  Urbaniseringen innebär en standardförbättring och också ett mindre markutnyttjande. Ta t.ex. den av Hitler och av andra nationalsocialister framförda Lebensraumstanken – som har beröringspunkter med Malthus och de grönas överbefolkningsmyt (Som delar inom SD verkar anamma) – där presenteras en pervers idé om att det tyska folket behövde livsrum på andra folks bekostnad. Nu ser vi att Tysklands befolkning ökat sedan 30-talet, från 60 miljoner tyskar (Räknar inte in det av Hitler införlivade Österrike, Sudentenland och Memel) till 82 miljoner. Urbaniseringen innebär att man på en mer koncentrerad yta kan låta människor bo och leva. Hade man låtit folk bo utsprida på landsbygden hade mer mark fått tagits i anspråk, mark som nu kan användas till en allt mer högteknologisk jordburk.

  Egentligen är det inte så konstigt att Rosenberg presenterar sin åsikt med tanke på dennes uppfattning om invandringen, den nationella rörelsens tidigare engagemang för miljön och befolkningsfrågor osv.

 5. Fördelningen av jordens resurser må vara orättvis, men det står knappast i motsats till det faktum att jordens resurser är ändliga. Säkert finns stora outnyttjade resurser på den afrikanska kontinenten, men de jag kommer först att tänka, och som brukar nämnas, är ändliga. Vilka tänker du på?

  Vem som helst inser att det finns en övre gräns för hur många människor jorden klarar av att rymma, även under idealiska förhållanden. Var den gränsen ligger kan det finnas olika åsikter om, men förhållandena är inte idealiska och kommer aldrig att bli. Det är oansvarigt (hörde jag populistisk?) att driva politik på utopier, utan förankring i den verklighet som vi måste förhålla oss till.

 6. Om man skall dra det till sin spets så kan man säga att jordens resurser är ändliga, om det en dag kom en högtstående civilisation och genom tekniska instrument sög ut jordens resurser så endast en död stenklump skulle återstå. Men med tanke på avstånden mellan våra stjärnor så förfaller sannolikheten för något sådant vara minimalt. Ett annat exempel är att vind och vatten inte kommer existera när solen dör, men detta händer om 6 miljarder år, relevant? (Innan dess, om vi själva inte tar död på varandra genom nukleär krigsföring, så har vi nog med stor sannolikhet börjat exploatera andra planeter.)

  Men jorden som helhet har enorma resurser och dessa borde för en lång period i människlig civilisation räcka rätt länge. I takt med modernare tekniska instrument tas i anspråk för att komma djupare ner i marken och den tekniska effektiviteten innebär att mindre resurser måste tas i anspråk för produktion av ett flertal konsumtionsvaror så borde tiden ytterligare förlängas. Även återvinningen av ett flertal metaller borde förlänga perioden.

  Ta t.ex. uranet, genom ökade priser för brytningen på denna råvara kan ytterligare gruvor öppnas upp för exploatering och där med förlängs livslängden för användandet av kärnkraftverk.

  ”Uranium 2005: Resources, Production and Demand – also called the ”Red Book” – estimates the total identified amount of conventional uranium stock, which can be mined for less than USD 130 per kg, to be about 4.7 million tonnes. Based on the 2004 nuclear electricity generation rate of demand the amount is sufficient for 85 years, the study states. Fast reactor technology would lengthen this period to over 2500 years. However, world uranium resources in total are considered to be much higher. Based on geological evidence and knowledge of uranium in phosphates the study considers more than 35 million tonnes is available for exploitation. The spot price of uranium has also increased fivefold since 2001, fuelling major new initiatives and investment in exploration. Worldwide exploration expenditures in 2004 totalled over US$ 130 million, an increase of almost 40% compared to 2002, and close to US$ 200 million in 2005. This can be expected to lead to further additions to the uranium resource base. A significant number of new mining projects have also been announced that could substantially boost the world´s uranium production capacity.
  Källa: http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2006/uranium_resources.html

  Genom effektivare reaktorer (nya generationers reaktorer) och användandet av Torium kan kärnkraftens livslängd förlängas ytterligare. Detta är bara ett exempel, som dock är viktigt då det handlar om energi.

 7. Så nu är det inte bara fel på SD för att de värnar människor längre, nu är det fel på dem för att de är mijövänliga också.

  Herregud vilken hemsk värld du drömmer om, och så har du mage att kalla mer seriösa politiker än dig själv för ”extremister”.

 8. Och som vanligt är Windeskog oförmögen, till skillnad från alla andra, att prestera ett längre resonemang. Men för att bemöta det konkreta från din sida så är det inte kärleken till människan som gör sig till tolks i Rosenbergs blogginlägg om du studerar det en gång till:

  ”[…]vi sliter hårt på miljön och hamnar mer i städer utan kontakt med naturen.”

  Utan miljön.
  I övrigt är det resterande inlägget från din sida rena tramset i och med det är du som är med i ett parti som pläderar för att de mänskliga raserna skall leva åtskilda, dvs. ett globalt apartheid. Med andra ord, rasistiskt parti. Men det passar ju dig bra i och med du pläderat mot Wiklanders adoptivbarn på rasmässig grund.

  ”Begreppet nation består inte bara av kultur. Det är människorna som skapar kulturen. Och det finns grundläggande olikheter mellan olika folkslag. […] Vilka är skillnaderna? – Jag har inte de biologiska kunskaperna att gå in på det.” (Windeskog i Sydsvenska Dagbladet)

  Heja Windeskog och Klarström! I övrigt kunde du väl lagt ner lite mer energi på ditt framträdande i Nationaldemokraternas dvdfilm om Valupptakten 2006.

 9. Än värre Nicklas, kryptonazist i och med dennes medlemskap i Nationaldemokraterna och det av mig citerade uttalandet från Windeskog. En rolig sak som jag noterade för övrigt från Nationalsocialistisk Fronts (NSF) tidskrift ”Den Svenske Nationalsocialisten” (DSNS) är detta:

  ”Därför är det närmast tragiskt att se många människor kalla sig ”kulturnationalister” samtidigt som de totalt ignorerar sitt folks biologiska överlevnad. Man känner knappast någon vördnad för sin kultur om man inte ser det som det minsta problematiskt att det folk som har skapat kulturen, ens eget folk (!), dör ut och således även kulturen som man säger sig värna4. ”
  Källa: Den Svenske Nationalsocialisten, Homo Americanus av Ulf Larsen, 080119.

  När man ställer det vid sidan av Windeskogs uttalande:

  “Begreppet nation består inte bara av kultur. Det är människorna som skapar kulturen. Och det finns grundläggande olikheter mellan olika folkslag. […] Vilka är skillnaderna? – Jag har inte de biologiska kunskaperna att gå in på det.” (Windeskog i Sydsvenska Dagbladet)

  Vår armviftande vän verkar även passa in bland de rent uttalade nationalsocialisterna. 🙂

 10. Martin, du kan ju inte på allvar mena att du skulle på något sätt kunna mäta dig politskt med tex mig – det är ju inte bara orimligt utan direkt roligt!

 11. Nej, en gigant som du, på det politiska planet, kan man inte mäta sig med. Du som är så produktiv i form av de enastående verken ”Nationalism i ett land” och “4 killar som skakade Sverige” visar på att jag i allt detta framstår som din lilla elev. Vid en jämförelse av våra bloggar stärks denna uppfattning. 🙂

 12. Om du nu är nationaldemokrat, Windeskog, och är så förbannat bra, hur kommer det sig då att ni är så små att ni inte ens får en egen plats i mätningarna som era nazianstuckna halvbröder i Sverigedemokraterna? Jag minns inte ens när jag sist såg ett klistermärke från (nd). SMR och (sd) har jag sett idag. Tappar ni den lilla mark ni står på?

  Svara på den du, om du inte är ute och agiterar för fullt…

 13. Var nog ett tag sedan Windeskog stod ute och agiterade, dock finns det en inspelning av ett av hans tal som han höll vid mitten av 90-talet som Radio-SD spelade upp i sina radiosändningar, där möts Windeskog av varma applåder och svar från publiken med budskapet ”ut med blattarna” och liknande. (Källa: Radio-SD 88mhz, Stockholms närradiosändningar, 960608)

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.