De blåkonservativa SD-kvinnorna

Sverigedemokraternas nätverk för partiets aktiva kvinnor – som grundades någon gång i februari månad förra året  [1] och hade sitt första möte 8 månader senare [2] –  lanserade i dagarna en hemsida under namnet www.sdkvinnor.se. De framträdande personligheterna inom nätverket är partiets andra vice ordförande Anna Hagwall och ledamoten i samma styrelse Margareta Sandstedt. (Där de båda är de enda kvinnorna i en styrelse som innefattar 18 ledamöter och suppleanter. [3]) Genomgående för det material som än så länge publicerats på den nya hemsida är kritiken mot den rådande familjepolitiken och framhävandet av en återgång till en familjepolitik som mer liknar den som satte sin prägel på 1910-talet (?) genom formuleringar som att Sd-kvinnor ”tror på och värderar den traditionella familjen högt.” [4] och ”att evolutionens kloka och ändamålsenliga strävan efter en optimal funktion, har gett män och kvinnor olika roller, roller som är rätt och som det inte är meningen att vi skall bryta oss ur.” [5]

Till storms går även Anna Hagwall mot ”det sönderreglerade högskattesamhället med de kollektiva lösningarna” [6] och ”de sociala ingenjörernas omsorg, och de miljoner regler som har totalförstört det civila samhället”. [7] Något som skall betecknas som kritik riktad mot Socialdemokratin och de tankar som makarna Myrdal lanserade för att förena god förvärvsfrekvens bland kvinnor med goda födelsetal. Receptet mot den socialdemokratiska ”stygelsen” är nog att finna i Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram som propagerar för införandet av vårdnadsbidrag (som skall vara pensionsgrundande) och avskaffandet av maxtaxan för barnomsorgen:

”Sverigedemokraterna vill avskaffa maxtaxan inom barnomsorgen och istället tilldela föräldrarna en summa pengar som står i rimlig proportion till den kostnad som kommunala barnomsorgen har för varje barn. På så sätt kan föräldrarna själva välja den form av barnomsorg som passar deras barn bäst och ingen är mer kompetent att göra det valet än just föräldrarna.” [8]

Ett program där man för övrigt motsätter sig ”den nuvarande uppdelningen i föräldraförsäkringen, där ett antal föräldradagar måste tas ut av den ena föräldern, då vi menar att denna utgör en allvarlig inskränkning av familjernas valfrihet och självbestämmanderätt.” [9]

Andra förslag ur det Sverigedemokratiska handlingsprogrammet för familjepolitiken som bör inom en snar framtid aktualiseras på den nya hemsida är att ”det nuvarande statliga adoptionsstödet skall slopas vid utländska adoptioner” [10] och att ”aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds” [11]. Ur ett sakpolitisk perspektiv är Sd-kvinnor således att betecknas så som en konkurrent med Kristdemokraterna om de konservativa röster som finns rörande familjepolitiken.

Fotnoter:
[1] Sverigedemokraternas hemsida, ”Sd-kvinnor bildar nätverk”, 070214.
[2] Sverigedemokraternas hemsida, ”Kvinnonätverket har haft sitt första möte”, 071016
[3] Har även räknat in suppleanterna, med suppleanterna borträknade befolkas styrelsen av 12 personer varav två är kvinnor.
[4] sdkvinnor.se – Ledare, ”Kära läsare, välkommen till SDs nya kvinnonätverkssida”, 080702.
[5] Ibid.
[6] sdkvinnor.se – Artiklar, ”Bekännelse”, 20080207
[7] Ibid.
[8] Handlingsprogram för Sverigedemokraterna, antaget vid extra Riksårsmötet den 27 november 2004.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , ,

18 comments

 1. Vad är problemet Martin?
  Att avskaffa Statens kontrollbehov utav enskilda personer och familjers ekonomiska frågor. Varför ska staten kontrollera i hur föräldrar planerar sin gemensamma ekonomi och hur dom gör med sina barn? Typiskt vänstertänkande som får mig till att snegla på statligt kontrollbehov a la gamla Öst-staternas metoder på sina befolkningar.

  Vad det gäller abortfrågan så är detta enbart en anpassning till majoriteten utav övriga EU länder. Är denna majoritet utav EU länder lika kvinnofientliga som Sverigedemokraterna? Jag har fakta på mina påståenden i abortfrågan om du så önskar Martin.

  /Jorma

 2. Jorma,

  Nu var det visserligen inte om det är fel eller rätt att plädera för vårdnadsbidrag som jag berörde, utan mer att Sverigedemokraterna ansluter sig till en konservativ familjepolitik. (Något du själv, i och med din kommentar, ansluter dig till) Men eftersom du verkar plädera för vårdnadsbidrag på min blogg skall jag likväl bemöta dig.

  Anledningen till att vi Socialdemokrater är motståndare till vårdnadsbidraget är därför vi anser att det cementerar uppdelningen att kvinnor stannar hemma med barnen och mannen går till arbete, så är fallet i t.ex. Norge och i Finland. Men även det att man betalar ut bidrag för att någon skall vara hemma trots att denna varken är sjuk eller arbetslös gör hela saken mer absurd. I och med vårdnadsbidraget uppstår en situation där man betalar ut bidrag (kostnad), får skattebortfall i och med dessa inte arbetar (kostnad) och produktionsbortfall (kostnad) för att de återigen inte arbetar.

  Jag ser inga som helst problem med att man har sina barn på dagis då man där, till skillnad från föräldrarna, har utbildade pedagoger, kommer i kontakt med andra barn osv. Visst är det så att barn och föräldrar skall vara tillsammans vid merparten av dygnets timmar, men jag tror det är viktigt med kvalitativ umgängestid snarare än kvantitativ umgängestid. (Där det sistnämnda verkar vara något som föresvävas av Kristdemokraterna och andra nykonservativa grupperingar)

  Att sedan jämnföra Sverige med DDR och liknande öststatsdiktaurer i denna frågan får ses som rent oförskämt från din sida gentemot de människor som förföljdes i dessa länder.

  Vad sedan avser abortfrågan så är det självklart att det är den samlade bilden av Sverigedemokrateras familjepolitiska handlingsprogram som skall vara vägledande. Men visst, det finns reaktionära länder i Europa.

 3. Jag är själv förälder både till idag vuxna barn och även förskolebarn och har lite erfarenhet utav både skolor och dagis mm. Personalen på tex dagis eller förskolor innehar inte gement pedagogisk utbildning överlag, utan består ofta utav utbildningslösa yngre vikarier.

  För min egna del så anser jag mig kunna uppfostra mina barn bättre än staten. Vårdnadsbidraget ser jag inte som en sk kvinnofälla, finns inga fakta och källor som bevisar detta påstående, endast lösa vänsterindicier utan verklighetsförankring. Om vi hade levt på 50-talet hade jag kunnat förstå detta resonemang, men anno 2008? Nej absolut inte. Som Sverigedemokrat har jag inget emot förnyelse som gynnar Svenska barnfamiljer.

  Abortfrågan är viktig, jag anser den röda falangens påhopp på SD vara helt i minoritet inom Europeiskt tänkande. Själv sätter jag som SD:are barnens och dom oföddas rättigheter högre än ett monotont vänsteraktigt bödeltänkande i fiske efter svaga kvinnoröster. Socialdemokraterna tillsammans med sina liksinnade på yttersta vänsterextrema kanten säger sig vara emot dödsstraff, dock gäller detta ej dom ofödda liven. Märklig människosyn måste jag säga. Googla gärna på ämnet ”abort” och studera bilderna noga på aborterade barn liggandes i papperskorgar osv. En del utav dessa ”aborterna” är barn på 25 cm och i det närmaste fullt utvecklade, barn som ibland kan överleva med teknikens hjälp i dagens Sverige. Barn som ordagrant avrättas utav Svensk lag som anstiftats utav Socialdemokraterna och deras allierade brunröda Vänsterparti.

  Nej aborttiden skall kortas ner till 12 veckor och ligga i enlighet med nästan 90% utav resterande länder inom EU. Detta är dom oföddas rimliga rättighet till mänsklig liv. Dvs alla mäniskors rättigheter skall gälla även dom ofödda, inte bara dom som koloniserar landet.

 4. Jorma skrev:
  ”Jag är själv förälder både till idag vuxna barn och även förskolebarn och har lite erfarenhet utav både skolor och dagis mm. Personalen på tex dagis eller förskolor innehar inte gement pedagogisk utbildning överlag, utan består ofta utav utbildningslösa yngre vikarier.”

  Med betoningen på lite, skulle gärna vilja att du presenterade statistik som påpekade att de flesta inom svensk barnomsorg består ”utav utbildningslösa yngre vikarier”.

  Jorma skrev:
  ”För min egna del så anser jag mig kunna uppfostra mina barn bättre än staten.”

  Då får du göra detta, men då skall du inte erhålla vårdnadsbidrag. De som dock arbetar – och där med betalar skatt, konsumerar och höjer produktiviteten – skall få en plats på dagis. (Helst avgiftsfritt, men än så länge med maxtaxa)

  Jorma skrev:
  ”Vårdnadsbidraget ser jag inte som en sk kvinnofälla, finns inga fakta och källor som bevisar detta påstående, endast lösa vänsterindicier utan verklighetsförankring.”

  Erfarenheterna i Finland är att vårdnadsbidraget till överväldigandet används av kvinnor, 90 % av mottagarna är kvinnor. (Källa: Nationalekonomiska institutionen, Reformer av familjepolitiken – förväntade effekter på tidsallokering och jämställdhet, juni 2007 (Kandidatuppsats)) Detta innebär att kvinnor i högre grad kommer utebli från arbetsmarknaden vars effekt blir minskad pensionsavsättning, förlorad arbetsinkomst, ökat beroende till den andra parten i familjeförhållandet, förlorade arbetsår som innebär minskad chans till karriärmöjligheter osv. Självklart kommer jämställdhetsbonusen ha en mildrande effekt men knappast innebära ett jämställt uttag av vårdnadsbidraget. Studerar vi uttaget för föräldraförsäkringen är det till övervägande kvinnor som tar ut denna försäkring, enligt Försäkringskassan står kvinnor för 80 procent av uttaget.

  Jorma skrev:
  ”[…]monotont vänsteraktigt bödeltänkande i fiske efter svaga kvinnoröster.”

  Att påpeka att man pläderar för möjligheten för kvinnor att göra abort vinner man knappast några röster på då de flesta partierna i svensk riksdag förespråkar dagens abortmöjligheter. Så väl liberala som socialistiska partier pläderar för möjligheten för kvinnor att göra abort. Dock skulle nog något av riksdagspartierna förlorat på om man börjat plädera för en sänkning av den bortre gränsen för abort. (Undantaget skulle väl vara Kristdemokraterna) En överväldigande majoritet av det svenska folket ställer sig positiv till kvinnans rätt att göra abort vid oönskad graviditet.

  Jorma skrev:
  ”Socialdemokraterna tillsammans med sina liksinnade på yttersta vänsterextrema kanten säger sig vara emot dödsstraff, dock gäller detta ej dom ofödda liven.”

  Mig veterligen är det inte frågan om dödsstraff då de ofödda fostren knappast kan ha gjort sig skyldig till brott som föranlät svensk domstolsväsende att döma denna till ett straff, i detta fall ett dödsstraff. Dock kan du tala – liksom resterande nykonservativa falangen i det svenska samhället – om mord. Men då borde du vara konsekvent och i alla fall förespråka förbud av all abort som inte bottnar sig på medicinisk grund, dvs. att även förbjuda abort på oönskade barn under vecka 12.

 5. 1. Min egna erfarenhet.
  2. Håller med dig till viss del. dock anser jag att vårdnadsbidraget skall kunna vara frivilligt och som ett alternativ.
  3. Säkert har du rätt ur studierna från Finland. Fast vad jag vet så är ingen kvinna tvingad till att stanna hemma i Finland? Finns det statistik på att detta inte är deras egna val? (Märkligt att man använder sig utav statistik från det rasistiska och främlingsfientliga Finland ifrån Socialdemokratiskt håll skall tilläggas.)
  4. Jag är inte abortmotståndare, utan vill endast sänka aborttiden. I centimeter räknat på fostren utgör detta en sänkning från 20-30 cm till 5-10 cm. Ta gärna en titt och fundering över vad som följande länk uppvisar:
  http://img242.imageshack.us/img242/7901/abort4ww4.jpg
  5. Oönskade barn??? menar du ett sådant som du kan se på bilden i ovannämda länk, eller menar du ett som är några veckor äldre? Var går gränsen för oönskade barn Martin? Är även nyfödda asylbarn sk ”oönskade barn”. När det gäller småbarn så är dom aldrig oönskade i mina ögon. För i tiden så var barn födda utanför äktenskapet sk ”oönskade” barn, tänk på det. 12v, dvs 3 månaders betänketid är nog så i överkant på om man ska bestämma sig för att behålla ett barn eller ej!!! Vet ni Socialdemokrater egentligen hur stort ett barn är vid nuvarande Svensk abortlagsstiftning? 18v = 4,5 månader ….dvs en halv graviditetscykel….jo Martin, det är i min mening mord och inte abort!

 6. Jorma skrev:
  ”Min egna erfarenhet.”

  Ingen giltig källa.

  Jorma skrev:
  ”Håller med dig till viss del. dock anser jag att vårdnadsbidraget skall kunna vara frivilligt och som ett alternativ”

  Inkonsekvens från din sida således.

  Jorma skrev:
  Fast vad jag vet så är ingen kvinna tvingad till att stanna hemma i Finland?

  Nu var det om vårdnadsbidraget var en kvinnofälla eller inte vi debatterade om, så som jag visat har du fel.

  Jorma skrev:
  (Märkligt att man använder sig utav statistik från det rasistiska och främlingsfientliga Finland ifrån Socialdemokratiskt håll skall tilläggas.)

  Trams.

  Jorma skrev:
  Oönskade barn??? menar du ett sådant som du kan se på bilden i ovannämda länk, eller menar du ett som är några veckor äldre?

  Slarvigt av mig, avsåg foster.

  Jorma skrev:
  jo Martin, det är i min mening mord och inte abort!

  Men varför inte då förbjuda all abort som inte bottnar sig på medicinisk grund, dvs. att även förbjuda abort på oönskade foster under vecka 12.

 7. 1. Nej, men äkta livserfarenhet under 20 års tid!
  2. Må så vara.
  3. Precis Martin!
  4. Är det? mao är olika beskyllningar mot SD även trams. Äntligen överens Martin;)
  5. I 18e veckan kan man inte tala om foster precis, vilket du säkert såg på den vidriga bilden? Varför är en anpassning till övriga EU så fel?
  6. Embryos är en väsentlig skillnad än ett barn som aborteras i 4,5e månaden Martin.

 8. Hela (sd) är trams, Jormen.

  Om 20 års livserfarenhet inte gett dig mer än medlemsskap i ett nazianfäktat enfrågeparti som inte kan fylla alla sina stolar i de instanser ni blivit invalda och som inte mäktar med mer än att sitta och fisa mötena igenom (inte ens er egen f.d. partiledare Jansson har ens öppnat munnen på KF-mötena i Göteborg!), än mindre motionera, interpellera eller ens föra debatt tycker jag riktigt synd om dig.

 9. När jag växte upp fanns det faktiskt en möjlighet för en arbetarfamilj att leva på en lön.Min mamma hade dock sin fulla frihet att jobba om hon ville.Nu har jag inga som helst förhoppningar om att en familj i Sverige någonsin mer kommer att kunna försörja sig på en lön, förutsatt att man inte hör till de mera välbeställda.När det gäller diskussionen om vårdnadsbidrag så blir jag så arg.Varför utgås det, i alla lägen,ifrån att kvinnor inte själva är kapabla att bestämma om de ska jobba eller gå hemma med barnen. Om ingen vill vara hemma får man väl strunta i vårdnadsbidrag. Det är väl ändå en förmån och inte ett måste. För mig verkar det vara ett mindre relationsproblem än många andra. När det gäller pedagoger så har jag inte odelat positiva erfarenheter av dessa. Särskilt inte de som inte haft egna barn. Det är ändå en viss skillnad på studier och verklighet. Jag var hemma med mina barn när de var små och har tillbringat många timmar i sandlådan tillsammans med andra mammor och massor av ungar. Det var innan socialdemokraterna tog över och fixade så att alla barn skulle likriktas och fostras av staten.
  När det gäller aborter så håller jag fullkomligt med Jorma. Om man är så tveksam att man behöver mer än tolv veckor på sig för att bestämma sig så ska man inte göra abbort överhuvudtaget. Kom inte med några floskler nu. Tänk om jag har erfarenhet? När det gäller Nicklas uttalande så tycker jag att det säger mer om honom än om sverigedemokraterna.

 10. Britt,

  Ingen har sagt att de flesta kvinnor inte skulle vara fullt kapabla att bestämma om de skall jobba eller gå hemma med barnen, dock ser vi att i de länder där man praktiserat systemet med vårdnadsbidrag så kan vi se att det är uteslutande är kvinnor som stannar hemma. Detta får konsekvenser för kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

  Du talar som skillnaden mellan verkligheten och studier. Vad är det för struntprat? Hur vet vi vad som är verkligheten om vi inte har studier för att få fram denna? Är verkligeheten din?

  ”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.” Och visst stämmer det att statistik kan manipuleras. Men samtidigt är statistiken också vår bästa källa till information om det samhälle som omger oss. Varför det? Jo, därför att den lilla del av världen som vi upplever genom våra vänner och bekanta och genom medierna sällan erbjuder en särskilt balanserad bild av hela världen. Av många olika skäl umgås vi med folk som liknar oss själva, men inte många andra befolkningsgrupper. TV berättar ofta historier för oss som vinklas på många olika och förutsägbara vis. Därför har vi behov av statistik för att få korrekt information.”
  – Björn Lomberg, lektor i statistik vid Statsvetenskapliga institutionen Århus universitet.

 11. Trevligt att se hur den fd Socialdemokraten och nuvarande AFA-iten nicklas eriksson ömkar för min skull. Dock hade inte hans floskler med blogginlägget att göra. Sen när har jag blivit medlem i SD säger du? Vad jag vet så har jag aldrig varit medlem i partiet, dock ämnar jag bli det nu så vi slipper den diskussionen hädanefter. Du nicklas kommer som alltid med en massa påstående och rena lögner runt om på olika bloggar. Måste ha varit himlariket att din morsa gav dig datorn i julklapp….men håll dig till att spela ditt counterstrike istället.

  Jag har ställt följande frågor till dig på en annan politisk blogg ifrån Landskrona, men som vanligt kan du aldrig svara på mothugg:

  ”Till nicklas eriksson:
  Kan du svara på frågor då? Börja med dessa här nedan:

  1. Varför är Facket antidemokratiska?

  2. Varför är Vänsterkartellen emot allt livs lika rättigheter?

  3. Varför är du emot kvinnor?

  4. Varför sympatiserar du med vänsterextremisterna AFA och deras antidemokratiska våld emot det fria samhället och demokratiska värderingarna?”

  PS. Martin, du är medveten om att denne ”nicklas ericksson” är medlem i AFA hoppas jag? DS./Jorma

 12. Vill tillägga en sak, förra inläggen bör räknas som rent genmälde till nicklas ericksson personligen, och är helt Off topic angående blogginnehållet om SD-kvinnorna./Jorma

 13. Martin, jag är ledsen att detta blir off topic, men Jormen överskattar mitt antal besök på sverigedemokratiska bloggar nåt alldeles sanslöst så jag hoppas det är okej att jag bemöter trollet här?

  Självklart är jag inte heller medlem i AFA. Den enda politiska organsiation jag är medlem i är Fastighetsanställdas Förbund.

  Jadu Jormen, det är ju SÅ svårt att associera dig med nazianstuckna Sverigedemokraterna… Stackars du. Förlåt.

  Jorma skrev:
  ”1. Varför är Facket antidemokratiska?

  2. Varför är Vänsterkartellen emot allt livs lika rättigheter?

  3. Varför är du emot kvinnor?

  4. Varför sympatiserar du med vänsterextremisterna AFA och deras antidemokratiska våld emot det fria samhället och demokratiska värderingarna?””

  1: ”Facket” är inte antidemokratiskt. Om (sd) startade en fackförening vore den säkert det, men inget fack i Sverige idag är det.

  2: Vad är ”Vänsterkartellen”? Jag förstår inte rasistslang.

  3: Det är jag inte.

  4: Det gör jag inte. Jag sympatiserar med deras mål, inte med deras medel. En fascistfri värld borde vara allas mål. Jag sympatiserar med SAC:s mål också, men inte heller där delar jag deras syn på hur facklig kamp bör föras – till fullo, för lite mer jävlar anamma i LO och lite mindre sängdelande med Svenskt Näringsbrist vore att föredra.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.