Tage Erlander (s) besvarar Björn Söder (sd)

Tillsammans med mina kamrater i SSU Helsingborg var jag nere på Folkrörelsearkivet i Helsingborg och fick information om vilket arkivmaterial man hade till sitt förfogande. Längst fram fanns runt hundra års ansamling av material från SSU Helsingborg verksamhet. Man sålde även böcker som hade anknytning till arbetarrörelsen. Själv köpte jag ”Tage Erlander – Sjuttiotal” som skall ses som en av de memoarböcker som Erlander gav ut.

Bläddrade lite i boken och fastnade vid ett polemiskt inlägg mot den tidigare moderatledaren Gösta Bohman som passar utmärkt som en fortsättning på det av mitt tidigare författade blogginlägg om Björn Söders påstående om att Per Albin Hansson hade varit sverigedemokrat om denna hade varit i livet:

”Innan moderatledaren Gösta Bohman håller ett nytt tal för att prisa Per Albinismen bör han gå igenom Per Albins 1 maj-tal 1930. Där talas det om allmänanda och nationell enighet men udden är riktad mot det ekonomiska fåtalsvälde som han kallade ekonomisk diktatur. Vidhåller moderatledaren sin anslutning till Per Albin Hanssons ideologi även sedan han läst talet får vi räkna Gösta Bohman som en av socialismens landvinningar. Per Albins folkhemsideologi, som så många s k radikala hånade som småborgerlig och idyllisk romantik, utgör ju – som Sten Johansson utvecklat i tidskriften Tidens första häfte 1969 – en frän kritik av den fria marknadshushållningen. […] Man kunde kompromissa med borgerligheten, men man fick inte uppge sin principiella åskådning. Tvärtom var fastheten hos den ideologiska övertygelsen en förutsättning för kompromisser med andra meningsriktningar, Sådana var möjliga, om man inom sig hade en säker kompass som angav marschriktningen. En sådan var för Per Albin Hansson hans socialistiska övertygelse.”

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , ,

 

2 comments

  1. Och vad som var ”socialistiskt” då och nu är en stor skillnad… Ni sossar har inte mycket gemensamt med den tidens sossar… Erik hade helt rätt i att vi ligger närmre den tidens sossar än vad ni gör i kärnfrågorna…

  2. Jaså, kan du berätta skillnaden för oss ”Alex”? Om du läser Per Albins tal så är det knappast frågan om sverigedemokratisk politik, nog mer närstående vänsterpartiet:

    ”“Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. […] Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de anställda beredas andel även i den ekonomiska förvaltningen, demokratin genomföras även socialt och ekonomiskt.” […] Det politiskt fullmyndiga folket kommer icke i längden att finna sig i, att de viktigaste medlen för produktion av dess livsbetingelser, för bevarandet och ökandet av välståndet, ligger i händerna på några få kapitalister, som ofta för att tillgodose sitt vinstbegär åsidosätta hänsynen till både produktionens och andra allmänna intressen. Det är väl för landet, om medborgarna i god tid tänka sig in i de uppgifter, som vi här kunna komma att ställas inför.”

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.