Intervjuad av Krafttag.nu

I och med mitt engagemang för att kärnkraften även i framtiden skall svara för en stor del av den svenska elförsörjningen, att jag är aktiv socialdemokrat och att jag nyligen annonserade om mitt medlemskap i Miljövänner för kärnkraft här på bloggen så blev jag kontaktad och intervjuad av Krafttag.nu som är ”ett upprop för morgondagens energiförsörjning”. Uppropet tar sitt avstamp från att ”dagens energipolitik inte kommer att räcka till för morgondagens energibehov” och att man vill  ”skapa förutsättningarna för en energiförsörjning som kan bära Sveriges välstånd även imorgon.” Vill ni läsa intervjun så skall ni trycka här:

Martin Tunström: ”Jag är industrialist”

Andra skriver intressant om: , , , ,

One comment

  1. Socialdemokraterna och Mona Sahlin bör inse att en blocköverskridande energiöverenskommelse mellan alliansregeringen och (s) tryggar energibehovet under nästan hela 2000-talet i Sverige, dels att miljopartiet och vänsterpartiet försvagas, och vidare, kärnkraftsuppgörelsen i alliansregeringen stöds av 70% av väljarna.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.