Tolerans eller främlingsfientlighet?

Svar till William Petzäll (SD) med rubriken “Detta står SD för”, 090624.
I sin debattartikel menar William Petzäll att Sverigedemokraterna (SD) står för en ansvarsfull invandringspolitik därför man pläderar för en assimilationspolitik. Vad innebär då begreppet assimilation? Enligt Nationalencyklopedin avser begreppet en “process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner.” Hur hade Petzäll och SD tänkt uppnå detta? På frivillighetens väg? För någonting annat skulle stå i direkt konflikt med demokratins ideal och värderingar, dvs. det pluralistiska samhället, och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

För oss Socialdemokrater handlar det snarare om integration. Att de människor som invandrar skall följa svensk lagstiftning, att de ges möjlighet till arbete och chansen att lära sig det svenska språket.  Kulturella och religiösa uppfattningar lägger vi oss inte i så länge det inte just strider mot svensk lagstiftning.

När sedan Petzäll berör antalet beviljade uppehållstillstånd så är det väldigt förgrovat och förenklat. För om man skall tala om migration så måste man även ha en rad andra faktorer i åtanke, något som Petzäll väljer att avstå från att berätta. För det första, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) utvandrade det 2008 fyrtiofemtusen människor från vårt land. Det innebär ett frigörande av bl.a. arbeten och bostäder för de som invandrar. För nämner man invandringen måste man också beröra utvandringen för att få en mer rättvis bild.

För det andra, när det gäller de nittiotusen som erhöll uppehållstillstånd samma år så väljer Petzäll att inte beröra att elvatusen fick uppehållstillstånd för att studera och fjortontusen för att arbete. Inte heller nämner Petzäll att nittontusen fick uppehållstillstånd pga. den fria rörligheten inom den Europeiska unionen (EU/ESS). Sammantaget fyrtiofemtusen av de nittiotusen som fick uppehållstillstånd. Återstår de trettiotretusen som fick uppehållstillstånd för anhörighetsanknytning  utöver de elvatusen som fick uppehållstillstånd av flyktingskäl. Är det här som avses med “extrem invandrings- och integrationspolitik”?

Sedan hade varit intressant få reda hur Petzäll får ihop påståendet att vår invandring innebär “mycket stora påfrestningar både på landets och Borås ekonomi” samtidigt som Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, menar att invandringen årligen upptar 1,5 – 2 procent av bruttonationalprodukten? Istället menar vi Socialdemokrater att det är SD:s oansvariga ekonomiska politik, med stora ofinansierade skattesänkningar, som är ett hot mot den svenska ekonomin.

Martin Tunström (s)
Ledamot SSU Helsingborg

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , ,

23 comments

 1. (jag representerar inte SD men jag håller med dom. Men SD får tala för sig själva så talar jag för mig)

  Assimilering (kalla det kulturell integration) behöver man inte tvinga fram. Det handlar om ett byte av tankesätt. Idag är idealet mångkultur, dvs att vi inte ska ha någon kulturell integration. Detta skapar utanförskap och det är ingen slump att det tar oerhört lång tid för invandrare att känna sig hemma i Sverige. Att kämpa för ett mångkulturellt samhälle är som att kämpa för ökade klyftor mellan människor och att invandrare ska känna sig utanför, och betraktas som utanför. Jag tycker DET är en oansvarsfull invandringspolitik.

  När man pratar om dessa frågor så brukar jag ofta höra att Sverige alltid varit mångkulturellt och så ges exempel på invandring av tyskar på 1500-talet och vallonerna på 1600-talet men dom har ju kulturellt integrerats. Hade vi varit mångkulturella hade köpmännen fortfarande pratat tyska och vallonättlingarna pratat holländska eller vad det nu var dom pratade…

  Ett tydligt exempel på mångkultur kan vara romerna, där viljan att bevara kulturen har varit större än viljan till kulturell integration. Idag lever romerna i Sverige mer eller mindre utanför det svenska samhället. Jag kan inte tycka att det är en lyckad situation.

  Sloganen Bevara Sverige svenskt är ju egentligen ett uttryck för det mångkulturella idealet, kan man säga om man ska spetsa till det. Bevara det svenska, bevara det somaliska, bevara det kurdiska, bevara det romska och så ska alla leva sida vid sida, alltså parallellt och inte tillsammans i egentlig mening, och gud nåde den som vill ha kulturell integration för då kallas DEN personen främlingsfientlig… Märkligt.

  Så vem är intolerant, främlingsfientlig och oansvarsfull?

 2. Ingen civilisation har levt i en bubbla, vmm. Alla samhällen har haft utbyte med varandra och påverkats i mindre eller större utsträckning. För mig är en kultur något i rörelse. Kultur utvecklas ständigt och finner nya vägar framåt. Så var det när Hansans tyska köpmän kom hit och så är det numera när människor kommer från avlägsnare länder.

  Mångkultur innebär inte att olika kulturer lever frånskilda varandra utan att det finns många olika kulturyttringar som samsas om utrymmet. I en mångkultur kan det absolut finnas integration, men om någon sida är motvillig skapas ett utanförskap. Invandrare är inte utanför för att det finns mångkultur utan för att det finns en motvilja från vissa (läs: SD med flera) att släppa in dem. De som säger sig vilja bryta utanförskapet är alltså de som skapar det.

  Assimilering är inte svaret. Då ska en anpassa sig efter en annan. vmm påpekar att assimilering inte behöver tvingas fram. Men om någon inte vill assimileras och kravet är att man ska göra det. Vad händer då? Kalla inte assimilering för integration. För det är det inte. Assimilering är framtvingad anpassning till krav majoriteten sätter upp. Integration är en ömsesidig respekt för varandras olikheter.

 3. Intressant resonemang från Johan Lindman;

  ” Invandrare är inte utanför för att det finns mångkultur utan för att det finns en motvilja från vissa (läs: SD med flera) att släppa in dem. De som säger sig vilja bryta utanförskapet är alltså de som skapar det. ”

  Men var och i vilken kommun, landsting eller riksdag har SD så stort inflytande så att de kan ha vägrat släppa in utlänningarna i den svenska kulturen?
  Meningen med integration är enhälligt att utlänningar skall kunna slippa det svenska språket, kulturen och annat som kan påverka dem, därmed kan vi inte tvinga dessa att lära sig tex vårant språk utan vi får anpassa oss till deras. Att kräva utav en sk invandrare att dessa skall lära sig svenska vet vi sedan tidigare att det klassas som sk rasism från vänstertrippeln.

 4. Sedan tror jag inte att utbyte mellan olika kulturer eller civilisationer enbart är utav godo som Johan Lindman försöker framföra med denna mening;

  ”Ingen civilisation har levt i en bubbla, vmm. Alla samhällen har haft utbyte med varandra och påverkats i mindre eller större utsträckning.”

  Kanske har Johan inte varit deltagande på historian under skoltid? Har han ingen vetskap om vad som blev resultatet för Inkariket eller Aztekerna när dessa mötte en annan kultur som ville förändra den som redan fanns?

 5. Nitram Mörtsnut:
  Vad jag menade med att SD inte släpper in är jag anser att SD är en del av en utveckling i samhället där tendenser, åsikter och förhållandesätt gör det svårt för invandrare att komma in i samhället. Alltså främlingsfientlighet och rasism som begränsar vissa människors möjligheter (även om jag anser att SD inte är rena rasister, men främlingsfientliga).

  Var finns faktan som säger att integration innebär för invandrare att slippa svenskan?

  Ang. inkariket och aztekerna: Det är stor skillnad på när en nation koloniserar ett område för profit och invandring till ett land. Eller menar Nitram att invandringen är en kolonisation av Sverige?

 6. Invandrare har inga krav på sig att lära sig svenska språket, men de måste närvara på SFI kurser för att få ekonomiskt bistånd.

  Invandringen är definitivt en kolonisation utav Sverige. Och det är ingen skillnad på om det är en nation som står bakom eller världens folk. USA koloniserades utav flera olika folk och även detta kallas för kolonisation, individerna i sig kallades för nybyggare i USA och passar säkerligen även in i dagens invandring till Sverige (nybyggen utav främmande religösa byggnader, rituella främmande slaktmetods inslag, främmande kvinnosyn osv).

  Än en gång, SD har ingen formell makt och skall ej heller belastas för det inhemska folkets åsikter. Har svenskar en främlingsfientlig eller rasistisk syn på invandrare så är det snarare de gamla riksdagspartiernas rashygienska politik fram till 1975 som ligger till grund för folkets syn.

 7. Jasna Zubic kan du inte precisera vad som är lögner enligt dig?

  Jasna, ako je tako strašan ovdje u Švedskoj, te moć uzeti u obzir da ostanu gdje si sada, samo prijedlog?

  Srdačan pozdrav. /Nitram/

 8. vmm,

  Man behöver inte bedriva en assimileringspolitik för att inkludera människor i ett samhällsbyggande och en assimileringspolitik, i det avseendet att man får folk att ge upp sin religion och kultur, behöver inte nödvändigtvis innebära att människor blir en del av samhället. För även om man delar samma religion och kultur så kan man fortfarande stå utanför i och med diskriminering (eftersom man fortfarande inte är accepterad, särskilt i ett samhälle där kulturella och religiösa olikheter skall suddas ut), genom bostadssegregation och bristfälliga språklig färdigheter. (Man har lärt sig språket, men bryter fortfarande osv.)

  Nej, vill man skapa gemenskap så skall man verka för att människor lär sig språket, lär sig de sociala koderna, bygger upp kontaktnät (i så väl arbetslivet och som i privatlivet), inte cementeras i olika bostadsområden, ges möjlighet till arbete och deltar i de demokratiska processerna. (val, föreningslivet, debatterna) Men även att de människor som är födda i landet också bjuder till.

  Nitram Mörtsnut,

  Mig veterligen påbörjades koloniseringen av Nordamerika av ett flertal europeiska stater där det brittiska samväldet utgjorde den stora kolonisatören av USA:s östkust. Det landområde som senare utgjorde grunden till de tretton delstater som fortsatte koloniseringen av det som idag utgör USA. I båda fallen (Brittiska samväldet och USA) var det en stat som tillgrep vapenmakt, konfiskation, ohederliga affärstransaktioner och mord för koloniseringen. Studerar man sedan Nationalencyklopedins definition av kolonialism så inryms inte din ”komplettering” av begreppet. Tror inte heller tjänstemännen och forskarna på Statistiska Centralbyrån (SCB) och Migrationsverket skulle kunna ställa upp på det. Faktum, det finns nog ingen som skulle ställa sig bakom den komplettering som du vill göra kring kolonialism. Förutom Folkfronten, Nationaldemokraterna (ND), Svenska Motståndsrörelsen (SMR) och andra nationella grupperingar.

  ”kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.” (Källa: Nationalencyklopedin)

  Sedan Nitram, läser du Johans inlägg en gång till så skriver han faktiskt ”med flera” efter Sverigedemokraterna. Det finns nog ingen som påstår att SD skulle stå som ensamt ansvariga för den strukturella diskrimineringen eller att delar av befolkningen inte medverkar till en integration. Men de förvärrar det.

  När det sedan gäller steriliseringslagstiftningen så byggde den inte på rasism eller på att sterilisera människor med annan etniska bakgrund. Så där är du dåligt påläst.

 9. Martin, du är helt oveteande om att Socialdemokraterna tidigare också förde en assimileringslinje?

  SSU och dess internutbildning som sagt….

 10. Du saknar som vanligt kunskap om det du berör Windeskog. Socialdemokraterna har aldrig bedrivit en assimileringspolitik i det avseendet att de människor som kommit hit skulle avsäga sin religion eller kultur. Studerar man de invandrargrupper som kommit till Sverige under 1945 – 70 så har de i allt väsentligt bibehållit så väl kultur som religion. Men du får gärna presentera statistik, från förslagsvis Statistiska centralbyrån (SCB), som visar på en påtaglig konvertering till den protestantiska läran från katoliker (italienare, kroater, ungrare m.fl.), ortodoxa (serber) muslimer (turkar) och judar (norrmän, danskar, ungrare m.fl.). Eller att man från svensk regering bedrev kulturpolitiska insatser mot de här grupperna för att de skulle anamma den svenska kulturen. Dock visar dessa grupper bättre förvärvsfrekvens än de som invandrade till vårt land efter 1980. Och invandrarföreningarna fanns väl inte någon större grad under tiden före 1970.

  När det sedan gäller internutbildning så saknar du återigen kunskap om det du berör. Till skillnad från den lilla skitorganisationen du ansvarade för (SDU) har SSU under en längre tid (de senaste 91 åren) satsat länge på bra och omfattande utbildning. På lokalnivå genom studiecirklar, på distriktsnivå med SSU1, SSU2, SSU3 och på nationell nivå med förbundets kurser. (Med vår EGEN kursgård Bommersvik) Vi har vår EGNA ideologiska tidskrift ”Tvärdrag” som din kortvariga satsning ”Samtal i Skamvrån” nog aldrig kommer ens i närheten av. Du får gärna presentera den omfattande internutbildning du bedrev under din tid som ordf. till: martin.tunstrom@gmail.com. Med tanke på att du är en av de sämsta debattörerna i den nationella rörelsen jag har stött på så är det inte märkligt att du endast kan prestera dessa ständiga likartade oneliners med avsaknad av substans. För frågan är, vad har du gjort under din politiska gärning i form av ideologiska artiklar? Böcker? Knappast någon Ernst Wigforss precis….

  Hur var det sedan med Nationaldemokraterna (ND)? Har du lärt dem hur en karta anno 1938/39 särskiljer sig från dagens dito? Hur går det förresten i ND? Du verkar ju knappast vara någon tillgång för dem? Skriver du insändare i lokalpressen för dem? Bedriver du någon blogg där du för fram deras åsikter? Varför ställde du inte upp som namn på deras EP-valsedel så att partiet kunde fått lite röster från din bostadsort? Driver ingen hemsida för lokalavdelningen? Eller du kanske inte gör något partiarbete på orten (försöker få igång en aktiv lokalavdelning för partiet?) så att det inte finns någon poäng med en lokalhemsida. (Noterade att partiet i kommunalvalet erhöll 44 röster.) Är det förresten du som skrivit följande valmanifest:

  http://www.nd.se/nyheter/pressmeddelande.asp?pressmedID=76

  att jämföras med det betydligt mer omfattande lokalpolitiska programmet för min SSU-kommun (Sic!):

  http://www.helsingborg.ssu.se/vad-ssu-vill-mainmenu-32

  eller varför inte min SSU-kommuns ändringsförslag till Helsingborgs stads budget:

  http://www.tunstrom.nu/2009/06/ssu-helsingborgs-andringsforslag-for-helsingborgs-stads-budget-2010/

  Om jag får säga det, du är en rätt tragisk figur med tanke på dina bravader vid Kupolen i Borlänge och din förmåga att uteslutas ur det parti du la ner fler år av ditt liv på samtidigt som samma partiet förefaller nå riksdagen. Synd att jag inte fick köpa videon från C där du framför ett ”fantastiskt” tal vid ett partiets valmöte.

 11. // …den lilla skitorganisationen du ansvarade för (SDU)// Säger Martin Tunström. Är inte jag helt felinformerad om Sverigedemokraternas ungdomsförbund så har dessa snart gått om SSU i antalet medlemmar.

  De personliga påhoppen som framförs på Jimmie Windeskog är väl ändå onödiga, vad är det för agressiv ton som SSU förespråkare har lagt till sig med nu för tiden? Trevligt förövrigt att du svarade på frågorna jag ställde till Jasna och Johan, men tror du inte dessa skribenter kan svara för sin egna räkning?

 12. Nitram Mörtsnut skrev:
  ”Är inte jag helt felinformerad om Sverigedemokraternas ungdomsförbund så har dessa snart gått om SSU i antalet medlemmar.”

  Vad bygger du det antagandet på? På SDU ihopsnickrade medlemsräknare? Du kanske är medveten om att två olika siffror redovisas i den? När SDU:s medlemsantal uppdateras kontinuerligt så bygger de andra ungdomsförbundens siffror på det medlemsantal som redovisades för fler månader sedan inför ungdomsstyrelsen. Sedan visar statistiken endast de som är under 25. Räknas alla medlemmar (13 – 30) så har SSU över 5000. Sedan ligger det också en kvalitetsskillnad. När SDU-medlemmarna i allt väsentligt är webbaserade sådana (Facebook, SDU:s phpforum) så har SSU aktiva kommunavdelningar. (Känner till få fall av ”aktiva” avdelningar i SDU så som Gävle, Örebro och Eslöv)

  ”De personliga påhoppen som framförs på Jimmie Windeskog är väl ändå onödiga,[…]”

  Kunde inte bry mig mindre.

  ”Trevligt förövrigt att du svarade på frågorna jag ställde till Jasna och Johan, men tror du inte dessa skribenter kan svara för sin egna räkning?”

  Vadå, kan du inte bemöta mig?

 13. På den tiden när jag själv var medlem i SSU fanns det egentligen ingen gräns inofficiellt för åldrar, alla vet väl att Kjell-Olof Feldt och tom hans hund var medlem. Något som man ofta skämtade om friskt och helt öppet på SSU mötena. Och du vet väl även om att SSU fifflade redan på den tiden friskt med medlemsantalet? Vi talar då inte om några få utan många tusen bluffmedlemmar för din kännedom. Utåt sa man att det var en praxis i en tävlan emot andra ungdomsförbund men egentligen handlade det om att få så mycket bidrag från staten som det bara var möjligt.

  Så personliga påhopp är legitimt på denna blogg? Jag antog att du var en seriös SSU bloggare, har jag misstagit mig?

  Jag bemöter dig gärna när diskussionen står mellan dig och mig. Brukar du gå in och svara å andras vägnar i varje samtal mellan två individer du möter på stan också?

 14. 1. Självklart kan man vara medlem i SSU vid över 30 års ålder. Men över 35 års ålder ses man som stödmedlem och man saknar dessutom rösträtt då man inte räknas som ombudsgrundande vid ombudsfördelningen till Kongressen. (SSU-förbundets stadgar, antagna vid SSU:s förbundskongress 2007) Vad jag kan avläsa i SDU:s stadgar finns ingen sådan reglering. (Stadgar för Sverigedemokratisk Ungdom, antagna vid ordinarie förbundskongress den 7 december 2002) SSU-förbundet kan ej heller erhålla ekonomiskt stöd från ungdomsstyrelsen för personer över 25 år.
  2. Kjell-Olof Feldt var medlem i SSU därför att han var med i S-studenter, och som medlem i S-studenterna är man också inskriven i SSU om klubben anslutit sig till SSU. Dock fanns det för honom en möjlighet att begära utträdde ur SSU.
  3. Var har du bevis för att Kjell-Olof Feldts hund skulle ha varit medlem i SSU. Mig veterligen kan endast fysiska personer vara medlemmar i SSU.
  4. Sedan vet jag inte vad dagens SSU har med gårdagens att göra. Om du hade varit påläst kring dagens SSU så skulle du vara väl medveten om att medlemshanteringen är a.) centraliserad och b.) hanteras av ett externt företag.
  5. Mig veterligen var det du som började de personliga påhoppen genom att framföra den retoriskt ställa frågan till Jasna.
  6. Mig veterligen debatterar vi via en blogg och där är det rätt vanligt att fler än två debattörer för ett resonemang därför att andra lägger sig i ett samtal. Men visst, jag kan också lägga mig i ett samtal ”IRL” och debattera politik. Sedan kan jag hålla med om att man vill debattera med någon enskilt för att kunna föra ett resonemang enbart med denna. Men på en blogg finns det ju en flexibilitet i och med man i text kan föra två debatter samtidigt utan att man mister den kommunikativa delen med en viss enskild debattör.

 15. Jaha så vi skall börja ställa upp svaren enligt siffermässig rangordning nu? Ja det går väl bra om du så vill.

  Svar följer;

  1. Vad som står i SDUs stadgar är väl deras ensak? Varför är du så brydd över hur de sköter sitt? Vore det inte bättre om du engagerade dig i ditt egna ungdomsförbund istället för så att vi slipper fiffel i framtiden. Tragiskt att du hänger dig till att klippa bort halva mitt inlägg till din egna fördel.

  2. Ja Kjell-Olof Feldt är ju en riktig ungdom om man ser till nyrekryteringen bland ungdomar ser ut i SSU numera.

  3. Nej det är ju naturligtvis svårt att bevisa men hans hund ingick väl i de ca 20 tusen som SSU hade angett som medlemmar trots att det var en ren bluff.

  4. Jag vet inte heller vad gårdagens SSU har med dagens att göra precis som du skriver, men kan du då i samma mening svara på vad gårdagens Sverigedemokrater har att göra med dagens?

  5. Knappast ett påhopp utan en retorisk fråga, sedan vad du har med det och göra och vad det har med ditt påhopp på Jimmie Windeskog att göra är för mig en gåta. Ditt resonemang runt detta ligger på klar dagisnivå. Höj gärna ribban på din argumentations taktik så du låter en aning mer mogen din uppgift.

  6. Så du går runt och lägger dig i alla andras samtal på stan menar du? Är du inte lite framfusigt ohyffsad i ditt beteende tycker du? Än en gång Martin Tunström, min fråga ställdes till represive debattörer dvs Johan och Jasna, hade jag velat ställa den till dig så hade jag gjort det.

  Utöver det så kan du få ditt svar med att England och USA var inte två stater vid koloniseringen eller krigen som följde. USA var en koloni och ingick i det Brittiska imperiet, därmed räknas det som en inrikes konflikt och inte storskalit krig eller kolonisation mellan två enskilda stater. Sedan skulle jag vilja ha ett svar från dig på hur det gick för urcivilisationerna som fanns både i Nord-, Mellan-. och Syd-Amerika när kolonisatörerna kom, dvs när invandrarna kom till deras land med sin egna kultur och religon?

 16. ”Nitram Mörtsnut” (alt. Fredrik Sundqvist),

  ”Jaha så vi skall börja ställa upp svaren enligt siffermässig rangordning nu?”

  Varför så förvånad, har du problem med det?(Eftersom du berör det.)

  ”Vad som står i SDUs stadgar är väl deras ensak? Varför är du så brydd över hur de sköter sitt?”

  För att peka på hur SSU arbetar till skillnad från ett annat ungdomsförbund, t.ex. Sverigedemokratisk Ungdom.

  ”Vore det inte bättre om du engagerade dig i ditt egna ungdomsförbund[…]”

  Jag är fullt engagerad i SSU för din information. Så din fråga är felställd.

  ”[…]så att vi slipper fiffel i framtiden.”

  Återigen. SSU har idag ett centralt medlemssystem vars betalningssystem hanteras av ett externt företag. Här i Helsingborg har SSU-kommunen under de år jag varit aktivt erhållit ekonomiskt stöd från kommunen efter antalet mandat partiet har i kommunfullmäktige, och inte efter antalet medlemmar. Så vad snackar du om?

  ”Ja Kjell-Olof Feldt är ju en riktig ungdom om man ser till nyrekryteringen bland ungdomar ser ut i SSU numera.”

  Vad vet du om det? Du har ju knappast tillgång till medlemsregistret.

  ”Nej det är ju naturligtvis svårt att bevisa men hans hund ingick väl i de ca 20 tusen som SSU hade angett som medlemmar trots att det var en ren bluff.”

  Återigen, vad vet du om det? Du talar om att jag skall höja ”ribban på” min argumentations taktik när det är i själva verket du som bör höja din argumentationsteknik.

  ”Jag vet inte heller vad gårdagens SSU har med dagens att göra precis som du skriver,[…]”

  Varför sitter du då och talar om gårdagens SSU? Nu får du ju börja se över vad du själv skriver så att du inte helt försvinner iväg.

  ”[…]men kan du då i samma mening svara på vad gårdagens Sverigedemokrater har att göra med dagens?”

  I vilket avseende?

  ”5. Knappast ett påhopp utan en retorisk fråga, […]”

  Ett påhopp genom en retoriskt ställd fråga. Du skall fullständigt skita var min SSU-kamrat skall bo.

  ”[….]sedan vad du har med det och göra[…]”

  Därför Jasna är min SSU-kamrat och därför att det är min blogg.

  ”[…]och vad det har med ditt påhopp på Jimmie Windeskog att göra är för mig en gåta.”

  Därför du sitter och kastar sten i glashus genom att peka finger hur jag argumenterar med Windeskog samtidigt som du kommer med påhopp mot Jasna genom retoriskt ställd fråga. Sedan är det intressant att du lägger dig i mitt argumenterande mot Windeskog samtidigt som du anser att jag inte skall göra det när det gäller ditt argumenterande mot Jasna och Johan.

  ”Ditt resonemang runt detta ligger på klar dagisnivå. Höj gärna ribban på din argumentations taktik så du låter en aning mer mogen din uppgift.”

  LOL 🙄

  ”Så du går runt och lägger dig i alla andras samtal på stan menar du?”

  Dagisnivå på debatten sa du? 🙄 Nej, det är klart jag inte gör. Men står jag bredvid en partikamrat som debatterar politik med en medborgare så kan jag gärna ansluta mig till debatten. Och om jag skulle höra en politiska debatt i min direkta närhet och jag reagerar på något påstående så kan jag också kommentera det. Utan att jag ber om lov att få ansluta mig till debatten. 🙄

  ”Är du inte lite framfusigt ohyffsad i ditt beteende tycker du?”

  Nej, då beror det nog mer på att du har en felaktig uppfattning hur man är när man är ”framfusigt ohyffsad”.

  ”[…]hade jag velat ställa den till dig så hade jag gjort det. ”

  Så länge du debatterar på MIN blogg och med människor som JAG känner alt. är MINA vänner så kommer jag lägga mig i. Sedan tillhör du en försvinnande dele av dem som huserar på den svenska bloggsfären som har ett sådant strikt förhållningssätt till debatterar i kommentarsfältet. Men så länge du debatterar på min blogg så får du också finna dig att jag lägger mig i debatter på min blogg.

  ”Utöver det så kan du få ditt svar med att England och USA var inte två stater vid koloniseringen eller krigen som följde. USA var en koloni och ingick i det Brittiska imperiet, därmed räknas det som en inrikes konflikt och inte storskalit krig eller kolonisation mellan två enskilda stater.”

  Jag har inte talat om USA:s frigörelse från det Brittiska imperiet. (se amerikanska frihetskriget.) Och jag förnekar inte att de tretton kolonierna var kolonier till det Brittiska samväldet. Det jag däremot har gjort är att berättat för dig att kolonialiseringen av dagens USA utfördes av två stater, nämligen Amerikas förenta stater och det Brittiska samväldet. (Du vet väl att de tretton staterna utgör en minoritet av USA:s landområden?) Jag påpeka det eftersom du skrev följande tidigare: ”USA koloniserades utav flera olika folk och även detta kallas för kolonisation, individerna i sig kallades för nybyggare i USA och passar säkerligen även in i dagens invandring till Sverige” Dagens invandring till Sverige är således ingen kolonisering eftersom ingen stat står bakom. (Som i det amerikanska fallet, och som du använde dig av för att bevisa att dagens invandring skulle vara en kolonisering)

  ”Sedan skulle jag vilja ha ett svar från dig på hur det gick för urcivilisationerna som fanns både i Nord-, Mellan-. och Syd-Amerika när kolonisatörerna kom, dvs när invandrarna kom till deras land med sin egna kultur och religon?[…]”

  Eftersom den kolonialism som bedrevs på den nordamerikanska kontinenten icke har med dagens invandring att göra så förstår jag inte frågan?

 17. Eftersom Nitram Mörtsnut i sin senaste (opublicerade) kommentar tillgrep ett (förtäckt) hot mot mig så är denna ej mer välkommen på min blogg. I övrigt kan tilläggas att Nitram Mörtsnut var oförmögen att leverera svar på min senaste kommentar. Men är man en loser i politiska debatter så är man det.

 18. ”Du saknar som vanligt kunskap om det du berör Windeskog. Socialdemokraterna har aldrig bedrivit en assimileringspolitik i det avseendet att de människor som kommit hit skulle avsäga sin religion eller kultur.”

  Så din konspirationsteori av 70- och 80-talets sossar var att de ljög när de talade om assimilering var att de ljög?

  Intressant tolkning!

 19. Va? Den där meningen får du förtydliga? Menar du att socialdemokraterna på 70- och 80-talet (Olof Palme, Gunnar Sträng, Kjell Olof Feldt, Ingvar Karlsson) propagerade för assimilering? Mig veterligen brukar ju SD snarare mena att Olof Palme (1969 – 1976 och 1982 – 1986) var mannen som förstörde Sverige genom att han avskaffade assimileringspolitiken till förmån för integrationspolitiken genom att uppmuntra människors särart. (kulturföreningar, moderspråksundervisning mm.)

  Men eftersom bevisbördan ligger på dig så får du presentera bevis för att de som kom till Sverige under 1945 till 1975 avsade sin religion och kultur. (dvs. assimilering) Mig veterligen kan man inte spåra det i statistiken genom t.ex. konvertering till protestantismen. Jag har också vänner vars morföräldrar kom till Sverige på 50- och 60-talet som fortfarande är ortodoxa och har sin kultur kvar. Barnbarnen (mina vänner) är, trots att de är ”tredje generationens invandrare”, ortodoxa och har samma kultur.

 20. Du skriver så mycket lögner och smörja att jag funderar på att lägga min röst på Moderaterna eller Sverigedemokraterna istället nästa år. Representerar du (S) och deras visioner är det riktigt illa ute med partiet. Med din syn så var både Per Albin och Tage rena rama rasister och folkförädare, man mår rent ut sagt illa av ditt trams.

 21. ”Du skriver så mycket lögner och smörja[…]”

  Att du tycker det är smörja säger väl snarare något om dig, men att jag skulle föra fram lögner vill jag ha exempel på, och då skall det inte vara en personlig åsikt från din sida, utan fakta med referens/källa.

  ”[…]att jag funderar på att lägga min röst på Moderaterna eller Sverigedemokraterna istället nästa år.”

  Med tanke på att jag inte är den första socialdemokraten som för fram den här typen av åsikter så tror jag nog knappast att mina blogginlägg är den bakomliggande faktorn till att du funderar på att rösta på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Då inställer sig frågan, var har du levt de senaste 20 åren, under en sten? Dessutom tar jag lätt på anonyma personer som säger att de skall rösta på SD, med stor sannolikhet är det en del av en psykologisk krigföring. Du är nog redan sverigedemokrat/moderat ( och kan knappast varit socialdemokrat om du kan tänka dig rösta på dem).

  ”Representerar du (S) och deras visioner är det riktigt illa ute med partiet. ”

  Jaså, hur kan det komma sig? Att de konservativa/reaktionära krafterna alltid gnällt över socialdemokratin har alla socialdemokrater sedan mäster Palm varit medveten om.

  ”Med din syn så var både Per Albin och Tage rena rama rasister och folkförädare,[…]”

  Inte alls, under både Per Albins och Tages tid så släppte man in flyktingar och invandrare som hade en annan kulturell och religiös bakgrund.

  ”[…]man mår rent ut sagt illa av ditt trams.”

  Kunde inte bry mig mindre.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *