Rättshaverism a lá SD

Genom den “ansökan om överklagan” till hovrätten som Dragan Klaric – sekreterare i sverigedemokraternas lokalavdelning i Helsingborg – lämnat in, och där denna bestrider domslutet från Helsingborgs tingsrätt om att han gjort sig skyldig till förtal, blir jag uppmärksammad om att jag blivit polisanmäld för ofredande och olovlig avlyssning. 1 Anledningen till polisanmälan är enligt Dragan Klaric, och dennes ombud, Patrik Ohlsson, fullmäktigeledamot för sverigedemokraterna i Ängelholm, att “under rättegången har någon gjort smygupptagningar av ljud i rättssalen. Dessa ljudupptagningar har sedan spridits och mångfaldigats av Martin Tunström på hans blogg. Tunström var åhörare under tingsrättsförhandlingen och har med anledning av det inträffade polisanmälts. Polisen har rubricerat anmälan som ofredande, men även brottet olovlig avlyssning kan ha inträffat i rättssalen.”2

Med tanke på att det inte framgår i tingsrättsprotokollet3 att någon skulle ha blivit utvisad från tingsrättsförhandlingarna i Helsingborg för att denna skulle ha stört förhandlingen eller på annat sätt uppträtt otillbörligt4 så blir det närmast obegripligt varför jag har polisanmälts för ofredande. Särskilt när man har brottsbalken i åtanke:

“Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.”5

Hur det sedan kan vara frågan om olovlig avlyssning att uppta ljud vid en tingsrättsförhandling är för mig än mer obegripligare. Enligt rättegångsbalken ska en “förhandling vid domstol […] vara offentlig”6 och då brottsbalken stipulerar att olovlig ljudupptagning först blir aktuell vid en plats där “allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han  obehörigen berett sig tillträde till”7 så förstår jag inte hur Dragan Klaric och dennes ombud Patrik Ohlsson har tänkt.

Iofs. står det i nionde paragrafen rättegångsbalken att “rätten får förbjuda annans ljudupptagning eller ljudöverföring under ett förhör, om det kan antas att upptagningen eller överföringen besvärar den som hörs i sådan grad att det blir till men för utredningen.”8 Men med tanke på att det inte var frågan om något förhör, och då någon information inte lämnades från rådmannens sida om att ljudupptagningar skulle vara förbjuda så är inte paragrafen aktuell. Dessutom måste det inför varje förhör göras en individuell prövning ”dels av om upptagningen besvärar den som skall höras, dels av om detta i så fall kan bli till men för utredningen”, så generella förbud mot ljudupptagningar får inte förekomma vid offentliga förhandlingar enligt Justitieombudsmannen (JO).9

Det ligger närmast till hands att avfärda Dragan Klarics polisanmälan som ett missbruk av rättssystemet i politisk syfte. I övrigt kan man anmärka på att det något besynnerliga i att en polisanmälan mot mig redovisas i överklagandet när jag inte är part målet. Men vad ska man förvänta sig när Patrik Ohlsson är i farten?

När det gäller själva överklagandet i sak så är det intressant att Klaric med ombud  ondgör sig över att ”förtalsdomar fallit av så ringa orsak”10 och framför att ”någon mån av höjd måste finnas innan något kan klassas som förtal, även om det rent formellt uppfyller betingelser i 5 kap, 1§ brottsbalken”11 (ett märkligt resonemang i sig; den som begår brott ska enligt Klaric med ombud alltså inte straffas om brottet inte är ”av höjd”).  Man får hoppas att Klaric med ombud nu glädjer sig över att det uppenbarligen finns någon lägre gräns vid förtalsmål – Fredrik Jönsson ansågs ju inte ha förtalat Carina Herrstedt överhuvudtaget!


Media om förtalsmålet:
HD1, HD2, Sydsvenskan, Medievärlden, Aftonbladet, DN, Expo

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. ”Ansökan om överklagande till hovrätten av dom i målet FT 7487-09” vid Helsingborgs tingsrätt, inkommen till Hovrätten över Skåne och Blekinge den 25 maj 2010, FT 1346-10 aktbil 13-14. (s. 2) []
 2. Ibid. []
 3. Helsingborgs tingsrätt (Avdelning 2), protokoll för muntlig förberedelse i Helsingborg den 24 mars 2010. Aktbilaga 21, mål nr: FT 7587-09. []
 4. Se Rättegångsbalk (1942:740) Första avdelningen – Om domstolsväsendet, 5 Kap. Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol, 9 §. “Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid rättens sammanträden och att meddela de ordningsregler som behövs. Ordföranden får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbörligt.” []
 5. Brottsbalk (1962:700), 4 kap. Om brott mot frihet och frid, 7 §. []
 6. Rättegångsbalk (1942:740), 5 Kap. Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol, 1 §. []
 7. Brottsbalk (1962:700), 4 kap. Om brott mot frihet och frid, 9 b §. []
 8. Rättegångsbalk (1942:740), 5 Kap. Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol, 9 §. []
 9. Riksdagens ombudsmän. Anmälan mot Södertälje tingsrätt med anledning av ett beslut om förbud mot ljudupptagning under en huvudförhandling i ett brottmål. Beslutsdatum: 2006-10-27, Dnr 1622-2005. []
 10. ”Ansökan om överklagande till hovrätten av dom i målet FT 7487-09” vid Helsingborgs tingsrätt, inkommen till Hovrätten över Skåne och Blekinge (s. 4) []
 11. ”Ansökan om överklagande till hovrätten av dom i målet FT 7487-09” vid Helsingborgs tingsrätt, inkommen till Hovrätten över Skåne och Blekinge (s. 4) []

5 comments

 1. Jag informerade polisen om händelsen och frågade dem om deras syn på saken, och om det var någon idé att upprätta en anmälan emot dig. De var hjälpsamma och rådgjorde med juridisk sakkunnig medarbetare, varefter de återkom till mig med positivt svar och föreslog rubriceringen ”ofredande”.

  Eftersom det följdaktligen är polisen du anklagar för att missbruka rättssystemet för politiska syften, så kanske du bara borde viska ett ord som ”haverist”.

 2. Vad menas med ”juridisk sakkunnig medarbetare”?
  Hur resonerade de? Var det du som upprättade polisanmälan eller Dragan?

  Varför berör du inte det ovanstående blogginlägget? För att du ser att du är ute och reser?

 3. Bra jobbat.
  Men apropå att anmäla så tycker jag nog att ni ska låta rättshaveristerna dansa sin enbenta tango med sig själva.

 4. Är man en ledande företrädare för ett politiskt parti så ska man inte gräva ner sig i juridiskt krypskytte mot sina politiska opponenter, men om man inte är någon sådan ledande företrädare och agerar som privatperson kan man åstadkomma mycket genom att tvinga dessa opponenter att inställa sig i rätten eller på polisstation istället för att bedriva politisk agitation eller bygga sin organisation.

  Då ju Sverigedemokraterna av allt att döma i nuläget inte ens har ett uns av juridisk kompetens inom partiet kan partiets motståndare genom olika juridiska åtgärder nå många saker som är svåra att nå på annat sätt. På så sätt

  1) bedriver man en motsvarighet till vad som i militära sammanhang kallas fördröjningsstrid – man hindrar fienden från att arbeta med sitt huvudmål,

  2) får SD att i allmänhetens ögon framstå som brottslingar,

  3) får SD att i allmänhetens ögon framstå som rättshaverister.

  Det gäller dock att inte låta sig luras till en debatt i sandlådan i de här sammanhangen. Låt advokaterna göra sitt!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *