Insändare: Om att respektera LO:s beslut

Svar till Bengt Göransson med rubriken ”Uppfriskande åsikter, 19/6. Om Göransson klart och tydligt hade läst min insändare så hade han noterat att jag påpekade att hans resonemang kring ett samhällsfenomens ålder var att betrakta som ett argumentationfel. Att han nu kompletterar sin bevekelsegrund kring varför han vill att samarbetet mellan SAP och LO ska avslutas med reella argument är därför välkomnade.

Men en del av argument som anförs innehåller dock sakfel. Göransson åberopar t.ex. att det är en demokratisk princip att man själv ska få avgöra vilken politisk rörelse man vill stödja och antyder därmed att så inte är fallet för medlemmarna. Men det är fel. Dels har man som presumtiv medlem möjlighet att avstå från att ansluta sig till ett fackförbund som stödjer en annan ideell förening. För det andra har det stöd som utgår från LO till SAP fattats i demokratisk ordning vid de beslutande organen inom LO.

Eftersom vi har föreningsfrihet i Sverige utgår jag från att Göransson i demokratisk anda respekterar de beslut inom LO som har tagits i demokratisk ordning av medlemmarnas representanter. Att antalet LO-medlemmar som röstar på SAP minskar är sant, men de utgör fortfarande 50 procent. I övrigt betraktar jag inte inskränkt möjlighet för LO-medlemmarna att få igenom politiska förslag som en förnyelse utan, för att använda ett mindre floskelbetungat ord, som en försämring. Vad Bodström anser i frågan lägger jag ingen större vikt kring.

Martin Tunström (s)
Kassör SSU Helsingborg

Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 4 juli 2011.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.