En stark fackpolitisk grund behövs!

Svar till Bengt Göransson, Helsingborg, med rubriken ”Ett modernt politiskt parti”, 7/6. (Helsingborgs Dagblads insändarsidor) Avsaknaden av reella argument varför LO och Socialdemokraterna bör avbryta sitt samarbete är talande i Bengt Göranssons insändare. I allt väsentligt anförs egentligen bara rena argumentationsfel som kan sammanfattas i att Göransson anser att samarbetet är ålderstiget (i ord och begrepp som ”modernt”, ”nyordning” och ”gammelsosse”). Men bara för att ett samhällsfenomen har några år bakom sig innebär det inte att det skulle vara dåligt. En tillstymmelse till argument är att LO skulle klara sig på egen hand. Det är visserligen sant.

Men banden till Socialdemokraterna och de två organisationernas ungdomsförbund (SSU) utgör en värdefull arena för att kanalisera organisationens åsikter på det partipolitiska planet. Skulle LO förlora den plattformen skulle organisationens förmåga att förändra politiska beslut, som berör LO-medlemmarna, försvagas. Så frågan man kan ställa sig är vad som den bakomliggande förklaringen till att Bengt Göransson tycker att LO och Socialdemokraterna ska klippa de organisatoriska banden? Är det möjligen så att det finns ett politiskt intresse från Göransson att försvaga den svenska arbetarrörelsen? Om så är fallet så voro det mer klädsamt att redovisa det. Men en försvagad arbetarrörelse är knappast till fördel för LO-medlemmarna när den politiska och ekonomiska makten i dagens Sverige är koncentrerad till en liten grupp av människor hemmahörande i den svenska borgerligheten.

Martin Tunström (s)
Kassör SSU Helsingborg

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.