Insändare: Välkomnar förslaget att slopa vårdnadsbidrag

Svar till Gunilla Brenton med rubriken ”Ingen frågar vad som är bra för barnen” (19/6 2012). Brenton anför att vårdnadsbidraget är billigare än den offentliga barnomsorgen. Men med stor sannolikhet ser Brenton endast kostnaden för vårdnadsbidraget i form av det bidrag som Båstad kommun betalar ut. Men vårdnadsbidraget medför också andra kostnader för kommunen och då i form av ett skattebortfall därför att föräldrar väljer att vara stanna hemma och uteblir från förvärvsarbete. Kommunen går miste om kommunalskatt och handlarna i Båstad kommun förlorar inkomster därför familjens köpkraft minskar.

Brenton menar också att barnomsorgen skulle vara skadlig för barnen. Men den samlade internationella forskningen på området lutar mot att barnomsorgen är bra för barnets utveckling (kognitivt, socialt eller emotionellt) eller inte har någon inverkan alls på barnet. Därför är påståendet om att barnomsorgen skulle vara skadlig för barn felaktig. Studier av t.ex. Bengt-Erik Andersson vid Stockholms universitet visar att barn på dagis genomsnittligt utvecklas bättre intellektuellt och socialt än hemmabarn. Till skillnad från Gunilla Brenton välkomnar jag därför Socialdemokraternas förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget för att finansiera en avgiftsfri skollunch för gymnasieeleverna.

Martin Tunström (s)
Medlem i SSU Helsingborg

Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 4 juli 2012.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.