Bara munväder från sverigedemokrat

Som många redan känner till förlorade Sverigedemokraternas andra vice ordförande Carina Herrstedt, tillika sekreterare i Sverigedemokraternas Landskronavdelning, och dennes sambo Stefan Olsson, ordförande i samma avdelning, en tvist i Lunds tingsrätt i måndags. Bakgrunden är att paret på sin gemensamma blogg anklagade Fredrik Jönsson, hemmahörande i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU), för att i samband med en allmän sammankomst den 18 oktober ha utövat “[…]våld emot Sverigedemokraternas Erik Almqvist (sdu)[…]” 1 Jönsson svarade med att stämma paret för förtal. Tingsrätten valde i sin tur att gå på Jönssons linje och paret åläggs nu att “solidariskt till Fredrik Jönsson betala 5000 kronor.” 2 Dock är det inte första gången paret Herrstedt-Olsson fällts för förtal. Redan i april månad 2008 förlorade paret ett förtalsmål i Lunds tingsrätt, även den gången mot Jönsson. Då hade Herrstedt-Olsson anklagat Jönsson för att ha attackerat partiets utbildningsmöte i Eslöv 2006.3 Även vid det tillfället fick paret erlägga skadestånd för sina ogrundade påståenden.

Reaktionerna på måndagens dom från sverigedemokraternas sida har varit sparsamma och har begränsats sig till antal sverigedemokratiska bloggare. En av dem som berört domen är Patrik Ohlsson, ledamot i Ängelholms kommunfullmäktige för sverigedemokraterna. På sin blogg menar Ohlsson att domen ska betraktas som en politisk dom. Några bevis för påstående presenterats dock inte. Istället försöker Ohlsson relativisera både domen från i måndags och den i april 2008. Han relativiserar även en annan dom meddelad i år, där en annan partikamrat till Ohlsson fälldes för förtal.4

IMG_6298
Carina Herrstedt (SD) © Martin Tunström

Ohlsson betecknar nämligen beskyllningarna mot Jönsson rörande attackerna i Malmö och Eslöv så som “rena skitsaker”. Som samhällsmedborgare borde man ta en attack mot en politisk sammankomst arrangerat av ett demokratiskt valt parti på större allvar och önska tillse att ansvarsfrågan klargörs och att man inte kommer med ogrundade beskyllningar som varit fallet på Herrstedt och Olssons blogg. En av regeringen tillsatt utredning pekade år 2007 på ”behovet av de utvidgade bestämmelserna i fråga om utredningar om brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken, har visat sig senast under hösten förra året vid utredningen i anledning av ett attentat riktat mot en sammankomst i Eslöv vid vilken folkvalda företrädare för Sverigedemokraterna deltog. ”5 Nu visar det sig alltså att Ohlsson anser att ansvarsfrågan är en skitsak. Det är enligt Ohlsson inte allvarligt att falskeligen anklaga någon för att attackera en politisk sammankomst. Där med kan man konstatera att regeringen är mer mån om sverigedemokraternas demokratiska rättigheter än Ohlsson. Det hade varit intressant att få reda på hur de andra sverigedemokraterna resonerar kring Ohlssons påstående. Allt som oftast har ju de sverigedemokratiska sympatisörerna beklagat sig över regeringens och oppositionspartiernas bristande intresse över de attacker sverigedemokraterna har utsatts för under åren.

När det så gäller den tredje domen så har det varit fråga om att Ohlssons partikamrat i Helsingborg, Dragan Klaric, på sin blogg bland annat påstått att den tidigare sverigedemokraten Tommy Funebos “[…] mentala hälsa inte var bra, att han har svår psykos med borderline-personlighetsklyvning, att han har alkoholproblem, att han blandade sprit med tabletter, att han var hustrumisshandlare, att han var var kriminell[…]”6 Tingsrätten i Helsingborg skrev då i sin domskäl att “själva uttalandets innebörd måste innefatta en allvarlig integritetskräkning”7 Där med blir det närmast patetiskt när Ohlsson försöker relativisera det hela genom att på sin blogg påstå “att det möjligen [var] en lite råare ton”. 8 Vad hade mer krävts av Ohlsson för att det skulle vara frågan om förtal? Att Funebo skulle ha blivit kallad pedofil? (Som en viss fiktiv bloggare gjort)

Även betydelsen av Funebos agerande, som Ohlsson berör i sitt blogginlägg, togs i beaktande av tingsrätten. (s. 5 – 7) Tingsrätten konstaterar dock att “skillnaden mellan Tommy Funebos inlägg […] och Dragan Klarics […] [är] inte bara en skillnad i grad utan också i art. Tommy Funebos inlägg har, om än ibland perifera, kopplingar till politiska sakfrågor medan Dragan Klarics inlägg enbart riktades mot Tommy Funebos person. Tommy Funebo har alltså inte provocerat Dragan Klaric på ett sådant sätt att han skall anses ha underlåtit att värna sin integritet.” 9

IMG_7851
Dragan Klaric (SD) © Martin Tunström

Vidare skriver Ohlsson att “den här sortens domslut mot vad som skrivs på bloggar, är mycket ovanliga.”10 Jaha? Ska det föreställa ett argument för att de tre domarna skulle vara politiska sådana? Bara för att det finns få domslut innebär det inte att det inte är fel domslut eller att de skulle vara politiska. Påståendet från Ohlsson får ses som ett argumentationsfel även om påståendet i sak säkerligen är riktigt.

För övrigt hade det varit intressant om Ohlsson hade kunnat presentera bevis för att “domstolar i länder som Zimbabwe, Iran och Vitryssland” till skillnad från svenska sådana  “tänker efter en gång extra innan de ger sig i kast med” låta “domslut avgöras av människors politiska hemvist.” 11 Behöver jag påpeka för Ohlsson att Iran, Vitryssland och Zimbabwe enligt senaste föreliggande demokratiindex från The Economist Intelligence Unit’s betraktas som auktoritära regimer?12

Egentligen kan man bara dra den slutsatsen att Ohlsson inte läst de domar som han recenserar, men även att han saknar kompetens att uttala sig om dem. Ta bara påståendet om att ”reell substans för dom saknas”13 när det gäller den dom som föll i måndags. Läser man domen ifråga så erkänner Herrstedt-Olsson att uppgifterna publicerats på deras blogg, och dessutom kan man inte läsa i domen att de kunnat styrka att Fredrik Jönsson utövade något våld mot Erik. Ohlssons blogginlägg får därmed betraktas som rent munväder.

Media om måndagens dom: HD1, HD2, Sydsvenskan, KB, SKD, NS, SVD
Andra bloggare: Tommy Funebo, Hans Lind, J N, Mårten Schultz

Fotnoter:
[1] Lunds tingsrätt, Dom 2009-11-30 FT 5504-08. (s. 2)
[2] Lunds tingsrätt, Dom 2009-11-30 FT 5504-08. (s. 1)
[3] Lunds tingsrätt, Dom 2008-04-11 FT 3762-07. (s. 2)
[4] Med att ’fällas för förtal’ åsyftar jag att en domstol konstaterat att ett förtalsbrott har begåtts, och utdömt skadestånd för kränkning med anledning av brottet.
[5] Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning. (Ds 2007:2, s. 128)
[6] Helsingborgs tingsrätt, Dom 2009-04-21 FT 31-09. (s. 3)
[7] Helsingborgs tingsrätt, Dom 2009-04-21 FT 31-09. (s. 4)
[8] Patrik Ohlssons blogg, Ny politiskt dom mot sverigedemokrater, 091130.
[9] Helsingborgs tingsrätt, Dom 2009-04-21 FT 31-09. (s. 6)
[10] Patrik Ohlssons blogg, Ny politiskt dom mot sverigedemokrater, 091130.
[11] Patrik Ohlssons blogg, Ny politiskt dom mot sverigedemokrater, 091130.
[12] The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008. (s. 7, figur 2)
[13] Patrik Ohlssons blogg, Ny politiskt dom mot sverigedemokrater, 091130.

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 comments

  1. Sverigedemokraterna har blivit ett mer extremt parti än man var förr. Så sent som 2001 var det en person i SD:s partistyrelse som på eget initiativ avgick eftersom han riskerade åtal för rattfylleri, ett brott med ungefär lika högt straffvärde som förtal. Innan Åkesson tog över partiet brukade man försöka tänka mer på partiet än på sig själv.

    Nu när domarna för hedersrelaterad brottslighet duggar tätt, då försöker SD-folket istället trivialisera det som händer. Genom att klamra sig fast vid sin taburett visar Carina Herrstedt vilken agenda hon har. Om SD-Kuriren vägrar ta in en annons från henne och pojkvännen i enlighet med den senaste domen visar partiet sitt stöd denna nya mångkriminella linje.

  2. Haha, ja Speer hade nog också tyckt om honom…

    Du skriver att du bor i södra Sverige. Øresundsregionen tycks du inte ha hört talas om. Antar att du inte har dina rötter här… Eller så är du bara en typisk helsingborgare…

  3. Öresundsregionen känner jag till. Varför skulle jag inte göra det? Läser t.ex. Øresundsinstituttets tidskrift ”Job & Magt”. Intressant tidskrift som berör angelägna infrastrukturprojekt på både sidor av sundet. Jag är född på Helsingborgs BB och har under hela mitt liv bott i Skåne. Dock sysselsätter jag mig inte med sådant trams som att tycka att Skåne skulle vara ett eget land. För övrigt, håll dig till ämnet för blogginlägget.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.