Sverigedemokrat använder sig av ett högerextremt uppslagsverk

Carina Herrstedt. © Martin Tunström

Carina Herrstedt, förste vice ordf. i Sverigedemokraterna och sedan tidigare dömd för förtal vid två tillfällen1, använder sig av det högerextrema uppslagsverket Medapedia som evidens i ett svaromål mot Jan Jönsson, aktiv i Sveriges Kommunistiska Parti (SKP).

Bakgrunden är att Herrstedt och Stefan Olsson, ordförande i SD Landskrona, i ett blogginlägg riktade grova anklagelser mot SKP:s tidigare ordförande Jan Jönsson. Som en konsekvens av detta valde Jönsson att lämna in en ansökan om stämning om förtal till Lunds tingsrätt mot Herrstedt.2 I fredags inkom Herrstedts svaromål och något uppseendeväckande använder sig Herrstedt av det högerextrema uppslagsverket Metapedia.3

Att Metapedia är ett högerextremt uppslagsverk är ställt bortom allt tvivel med tanke på att ansvarig utgivare för Metapedia är Anders Lagerström4 med bakgrund som ordförande för Nationaldemokratiska ungdom (NDU) i Linköping5 och Svenska Motståndsrörelsens (SMR) numera avvecklade ungdomsförbund Nationell Ungdom (NU).6 Lagerström står också bakom det inaktiva Nordiska förlaget7 som givit ut en rad publikationer som förnekar förintelsen och hyllar Adolf Hitler.8 Bakom Metapedia finns också aktiebolaget NFSE Media AB9 vars tidigare styrelseledamot Lennart Berg10 har en bakgrund i Svenska Motståndsrörelsen (SMR) under pseudonymen Rikard Karlgren.11

Att budskapet i uppslagsverket dessutom står den högerextrema rörelsen närma aktualiserades när polisen i Östergötland 2007 valde att lämna över ett ärende till Justitiekanslern om huruvida Metapedia gjort sig skyldig till brott mot personuppgiftslagen12 i och med uppslagsverket la upp något som kan liknas vid ett register över personer av judisk börd.  Även om inte JK valde att inledda förundersökning mot Metapedia så är det anmärkningsvärt att Herrstedt väljer att använda sig av ett uppslagsverk som sysslar med den typen av aktiviteter.

Metapedia är för övrigt ett uppslagsverk som enligt JK i två artiklar  “underförstått […] intar en positiv hållning till” Adolf Hitler13 och Julius Streicher.14 

Andra skriver intressant om: , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. Lunds tingsrätt, dom 2008-04-11, FT 3762-07 och Lunds tingsrätt, dom 2009-11-30, FT 55504-08. []
 2. Se Lunds tingsrätt, FT 2603-10. []
 3. Lunds tingsrätt, Yttrande till stämningsansökan, FT 2603-10 (Aktbilaga 7), Ink 2010-06-11, s. 3. []
 4. Radio- och TV-verket, Angående utgivare för databas, Dnr 157/2007. []
 5. Nationaldemokraterna, Skjutjärnsjournalist trakasserar representant, 2004-02-22. []
 6. Tidskriften Expo, Från skinnskalle till förlagsredaktör, 2006-03-08. []
 7. Nordiska förlaget – Produktkatalog 2004 – 2005, s. 4. []
 8. Nordiska förlaget – Produktkatalog 2004 – 2005, s. 7. []
 9. Radio- och TV-verket, Angående utgivare för databas, Dnr 157/2007. []
 10. Årsredovisning för NFSE Media AB räkneskapsåret 2008. []
 11. Tidskriften Expo, Första numret av Folkets Nyheter, 2003-07-07. []
 12. Justitiekanslern, Ifrågasatt brott på internet, 2007-02-20, Dnr 1387-07-31. []
 13. Justitiekanslern, Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (Hets mot folkgrupp), 2009-01-23, Dnr 545-09-31, s. 2. []
 14. Justitiekanslern, Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (Hets mot folkgrupp), 2007-03-23, Dnr 2170-07-31, s. 2. []

2 comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.